Охорона праці - це сукупність загальних положень, що встановлюють загальні правила безпечного та гігієнічного виконання робіт. Центральний інститут охорони праці визначає охорону праці як сукупність правових норм, а також науково-дослідних, організаційних і технічних заходів, спрямованих на забезпечення працівникам належних умов праці з максимальною продуктивністю. Основною метою охорони праці є також створення для працівника таких умов, які виключають всілякі небезпеки або надмірне психічне чи фізичне навантаження, а також нейтралізація подразників, які можуть призвести до професійного захворювання.

Що таке OHS?

Охорона праці визначається як цілком самостійна наукова галузь, основною метою якої є формування знань у галузі належних умов праці. Ця наука займається питаннями багатьох суміжних галузей, таких як: ергономіка, економіка праці, медицина праці, психологія праці або технічна безпека.

Правила охорони праці - правові норми

 • Конституція Республіки Польща,
 • Кодекс законів про працю, а також підзаконні та попередні нормативні акти,
 • Акт про пожежну охорону,
 • Закон про безпеку харчових продуктів і харчування,
 • окремі акти, в яких були викладені положення про охорону праці,
 • положення з переліком небезпечних, обтяжливих або шкідливих для здоров'я вагітних жінок і жінок, які годують дитину грудьми,
 • Положення про охорону праці на ручних транспортних роботах,
 • положення про охорону праці, що міститься в колективному трудовому договорі та правилах праці,
 • положення, що мають характер охорони праці та безпеки, що містяться в угоді або правилах дистанційної роботи.

Найважливіші поняття в галузі охорони праці

Безпека праці - це сукупність умов, яких необхідно виконувати і дотримуватись на робочому місці, щоб гарантувати безпеку людей, які працюють і перебувають на робочому місці. У Польщі організацією, відповідальною за безпеку на робочих місцях, є Національна інспекція праці.

Гігієна праці - поняття гігієни походить від грецького слова hygieinos, що перекладається як «здоровий». В даний час в обов'язки людей, які займаються гігієною праці, входить: перевірка інтенсивності шкідливих для здоров'я факторів, визначення небезпеки для здоров'я в виробничому середовищі та профілактика в області оздоровчої діяльності.

Поняття благополуччя - благополуччя складається з умов, необхідних для підтримки повного здоров'я. Відсутність хоча б одного елемента може вплинути на його порушення. Коли проблеми виникають на робочому місці, вони можуть спровокувати хворобливі стани. Кожне робоче місце має дбати про благополуччя своїх співробітників, адже тільки завдяки цьому можлива ефективна робота.

Фізичне благополуччя - це відповідальність за забезпечення працівника належними умовами праці, які не будуть негативно впливати на його фізіологічні процеси життєдіяльності. Фізичне благополуччя включає, наприклад: кондиціонер у сонячній кімнаті, доступ до туалету та засобів гігієни, а також надання місця, де працівник може спокійно поїсти.

Психічне благополуччя - важливим питанням є підтримання належного психічного благополуччя працівника. Задоволення від роботи та можливість розвитку та самореалізації допомагають позбутися стресу та його наслідків для здоров’я.

Соціальне благополуччя - це стосується сфери емоцій, кожна людина повинна відчувати себе потрібною і цінованою на своєму робочому місці. Роботодавець повинен мати певний зв’язок із колегами. Підтримка у важких і стресових ситуаціях дозволяє ефективно вирішувати проблеми та позитивно працювати в професійній групі.

Необхідні відомості з курсу охорони праці для осіб, які виконують особливо небезпечні роботи.

В даний час багато організацій і компаній організовують курси в галузі охорони праці. Наша компанія вирішила організувати курс охорони праці для людей, які щоденно займаються особливо небезпечними роботами, що загрожують їх здоров’ю та життю. Навчання здійснюється у формі інструктажу, заняття проводяться спеціалізованою командою фахівців у галузі охорони праці та Захист від вогню. Тренінги є відкритими і проводяться щодня у зручному місці та часі, як для компаній, так і для приватних осіб. Основною метою навчання є оновлення, збагачення та доповнення знань та навичок у сфері охорони праці. Тематичний обсяг курсу включає:

 • правові та організаційні вимоги до підрозділів, які виконують особливо небезпечні роботи,
 • виявлення та оцінка ступеня ризику при виконанні особливо небезпечних робіт,
 • навички експлуатації обладнання та використання засобів індивідуального захисту, необхідних для виконання робіт підвищеної небезпеки,
 • безпечна організація особливо небезпечних робіт.

Програма навчання з охорони праці включає:

 • правові норми щодо гігієни та безпеки праці на основі норм, пов’язаних з виконанням особливо небезпечних робіт,
 • загрози факторів, що виникають під час виконання особливо небезпечних робіт,
 • використання засобів індивідуального захисту,
 • правила поведінки під час нещасних випадків
 • правила надання першої допомоги
 • обставини та причини нещасних випадків під час виконання особливо небезпечних робіт
 • Профілактичні заходи, протипожежний захист при виконанні особливо небезпечних робіт.

Перелік робіт з особливо високим ризиком для безпеки та здоров'я працівників:

 1. будівельні, демонтажні, ремонтно-монтажні роботи, що проводяться без зупинки роботи робочого місця або його частини;
 2. в резервуарах, каналах, внутрішніх приміщеннях технічних пристроїв та інших небезпечних закритих приміщеннях;
 3. при використанні небезпечних матеріалів;
 4. На висоту;
 5. всередині топкових камер котлів, димоходів, електрофільтрів, котельних барабанів, бункерів, каналів і бункерів, а також в резервуарах рідкого і газоподібного палива;
 6. всередині бункерів вугілля, вугільного пилу, шлаку і золи, а також інших резервуарів і приміщень, де можуть бути отруйні, їдкі, задушливі, легкозаймисті або вибухові гази чи рідини;
 7. у контурах підготовки вугільного пилу, усередині вугільних млинів, у вентиляторах млинів, циклонах і сепараторах;
 8. що вимагає розкриття кожухів турбін, зняття роторів турбін і генераторів, а також ремонт і балансування цих роторів;
 9. у водяних контурах електростанцій і теплоелектростанцій, що вимагають входу в канали, трубопроводи, всмоктувальні труби і резервуари, а також роботи на водозаборах і скиданнях води з причалів, човнів або барж і проводяться під поверхнею води;
 10. технічне обслуговування, модернізація та ремонт силових пристроїв, що знаходяться під напругою;
 11. виконуються поблизу неекранованих силових пристроїв або їх частин, що знаходяться під напругою;
 12. із знеструмленим, але не заземленим силовим обладнанням або заземленим таким чином, щоб жоден із заземлювачів - заземлювачів не було видно з робочого місця;
 13. при опусканні та підвішуванні кабелів на знятих з напруги повітряних лініях електропередачі в прольотах, що перетинають залізничні, водні та автомобільні дороги;
 14. пов'язані з ідентифікацією та розрізанням силових кабелів;
 15. при зварюванні, пайці, заміні стійок, а також окремих елементів і всієї батареї в акумуляторах.