шоломКожен роботодавець, незалежно від того, чим займається його компанія, зобов'язаний проводити навчання з охорони праці та безпеки життєдіяльності (ОП) при прийнятті на роботу нового працівника. Охорона праці - це сукупність правил і норм, спрямованих на забезпечення належного рівня здоров'я та безпеки працівників на робочому місці.

Здоров'я та безпека на робочому місці

Курси з охорони праці включені до Кодексу законів про працю, стаття 237 та 1, де регламентується, що працівники, які не мають відповідної кваліфікації та не знають стандартів охорони праці, не можуть бути допущені до роботи. Пройшовши таке навчання, працівник (у тому числі студент чи учень ПТУ) знайомиться з усіма правилами гігієни та безпеки, яких необхідно неухильно дотримуватися. Недотримання цих правил може призвести до негайного розірвання трудового договору (дисциплінарне стягнення). Також на стороні роботодавця стоїть питання абсолютного дотримання правил охорони праці та техніки безпеки. Невиконання цієї вимоги карається штрафом. Якщо нещасний випадок стався на робочому місці, де були порушені правила техніки безпеки, потерпілий працівник може вимагати відповідної компенсації. У цьому випадку винен роботодавець та його недбалість. У ситуації, коли працівник міг загинути, роботодавець може бути притягнутий до кримінальної відповідальності.

Роботодавець зобов'язаний забезпечити навчання з охорони праці та техніки безпеки і нестиме пов'язані з цим витрати. За загальним правилом, воно повинно проводитися в робочий час працівника.

Що стосується видів навчання з охорони праці, то ми поділяємо їх на дві групи:

 • початкова підготовка,
 • періодичне підвищення кваліфікації.

Початкова підготовка

Первинний інструктаж з охорони праці повинен проводитися одразу після прибуття нового працівника на робоче місце і до початку виконання ним своїх обов'язків. Таке навчання не вимагається лише у випадку, якщо працівник укладає наступний контракт з тим самим роботодавцем і на тій самій посаді.

Цей курс з охорони праці складається з двох частин:

 • загальна інструкція,
 • інструктаж на робочому місці.

Загальний інструктаж здійснює спеціальний структурний підрозділ, що займається цим видом діяльності. Інструктаж також може бути організований роботодавцем або призначеним ним працівником - за умови, що він має необхідні повноваження, досвід і знання у відповідній сфері.

Метою загального інструктажу є..:

 1. Ознайомте нового працівника з правилами охорони праці та техніки безпеки,
 2. ознайомлення працівника з правилами та положеннями, що діють в компанії,
 3. обговорення окремих аспектів трудового права: трудовий кодекс, цивільний кодекс, кримінальний кодекс.
 4. надання знань з домедичної допомоги,
 5. інструктаж на випадок виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної з пожежею.

Загальна інструкція поширюється на: нових працівників, студентів або учнів. Він не повинен тривати менше 2 уроків.

 • Інструктаж на робочому місці

Інструктаж на робочому місці може проводитися роботодавцем або особою, яка здійснює нагляд за працівниками.

Метою посадового інструктажу є..:

 1. ознайомлення нового працівника з його робочим місцем,
 2. окреслити зони професійного ризику, пов'язані з виконанням робіт,
 3. презентація методів роботи,
 4. ознайомити працівника з факторами виробничого середовища (наприклад, з тими, які можуть призвести до нещасних випадків або професійних захворювань; це небезпечні, напружені та шкідливі для здоров'я людини фактори).

Виробничий інструктаж поширюється на: працівників, які переводяться на іншу роботу, учнів або студентів, які проходять виробничу практику або стажування, працівника. Воно має завершуватися тестом для перевірки знань та навичок на робочому місці.

У разі, якщо працівник працює на кількох посадах, така посадова інструкція повинна бути проведена за кожною посадою.

Після проходження первинного інструктажу (як загального, так і на робочому місці) працівник заповнює спеціальну картку первинного інструктажу з питань охорони праці. Він поміщається в особову справу на підприємстві. Він також повинен письмово засвідчити, що пройшов таку підготовку.

Періодичне навчання

кодекс/книга

Періодичне навчання з питань охорони праці проводиться для працівника з метою закріплення його знань і навичок з питань охорони праці. Також необхідно інформувати його про зміни та нові технічні та організаційні рішення, якщо такі з'являться. Перше періодичне навчання повинно відбуватися протягом 6 місяців після початку роботи для осіб, які займають керівні посади, та 12 місяців для інших працівників.

Періодичне навчання, як і у випадку з первинною підготовкою, може здійснюватися роботодавцем або спеціально призначеним структурним підрозділом.

Періодичне навчання з охорони праці та техніки безпеки:

 1. роботодавці, менеджери та бригадири,
 2. працівників робітничих професій,
 3. працівники, які займають інженерно-технічні посади (у тому числі конструктори, конструктори машин та іншого технічного обладнання, технологи та організатори виробництва),
 4. працівники служби охорони праці разом з іншими особами, які виконують завдання служби,
 5. Особи, які займають адміністративні та канцелярські посади.
 6. інші працівники, робота яких пов'язана із впливом шкідливих для здоров'я факторів, є важкою або небезпечною.

Періодичне навчання має завершуватися іспитом для перевірки знань учасника.

Термін дії навчання з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Термін дії різних курсів з охорони праці варіюється в залежності від типу навчання та посади, на якій працює працівник.

Первинне навчання з питань охорони праці дійсне протягом максимум 12 місяців з початку роботи (для керівних посад - шість місяців).

Періодичне навчання залежить від посади, на якій працює особа, і діє від одного до шести років:

 • Для працівників, які виконують роботи з підвищеною небезпекою - навчання один раз на рік,
 • для працівників робітничих професій - навчання проводиться один раз на 3 роки,
 • для роботодавців та осіб, які займають керівні посади (керівники, майстри, бригадири), працівників інженерно-технічних посад (конструктори, проектувальники машин та інших технічних пристроїв, технологи та організатори виробництва), працівників служби охорони праці та інших осіб, які виконують завдання цієї служби, - навчання проводиться один раз на 5 років,
 • Для адміністративного та офісного персоналу - навчання проводиться один раз на 6 років.

Є можливість звільнити певні професійні групи від проходження періодичного навчання, це визначено у відповідних нормативно-правових актах.

На завершення, організація навчання з охорони праці, як початкового, так і періодичного, є дуже важливою сферою діяльності для кожної організації в Польщі. Як роботодавці, так і працівники повинні серйозно поставитися до цієї теми і дотримуватися правил. Адже йдеться про нашу безпеку та здоров'я.