Гігієна та безпека праці - це набір правил, які вказують, як безпечно та гігієнічно виконувати доручені завдання на різних робочих місцях. Органом, відповідальним за дотримання правил охорони праці є Національна інспекція праці (PIP).

Основні положення про охорону праці містяться в Кодексі законів про працю, розділ X. Вони також включені до багатьох постанов, у тому числі до Постанови про загальну охорону праці (Закон. вісник 1997 р., № 129, п. 844 з доп. пізніші зміни), а також у польських стандартах.

Положення визначають, серед іншого, таке:

 • проведення медичних оглядів працівників
 • навчання працівників у сфері охорони праці
 • неприємні та шкідливі фактори в робочому середовищі
 • прийом на роботу молодих працівників
 • захист жінок
 • професійні захворювання
 • нещасні випадки на виробництві
 • виплати працівникам

Відповідно до нормативних актів, роботодавець може доручати виконання завдань, пов’язаних з охороною праці, стороннім фахівцям з охорони праці, які не працюють на робочому місці, але відповідають вимогам законодавства щодо цього. Працівники та роботодавці також повинні бути ознайомлені з чинними загальними та спеціальними нормативними актами щодо даного робочого місця, для якого проводиться первинне та періодичне навчання.

Дотримання правил охорони праці дозволяє мінімізувати кількість нещасних випадків на виробництві та знижує ризик професійних захворювань. Роботодавцям, які не дотримуються вимог, загрожує фінансова санкція.

Правила охорони праці поширюються як на роботодавців, так і на працівників, які зобов’язані їх неухильно дотримуватися.

Правова основа: Закон від 26 червня 1974 р., КЗпП, зведений текст: Журн. Законів 1998 р. № 21, п.п 94 зі змінами Положення містяться, зокрема, у ст. 100 § 2 п. 3 КЗпП, ст. 211-212 КЗпП

Працівники зобов'язані дотримуватись правил охорони праці та протипожежних правил.

Працівник, зокрема, повинен:

 • знати правила техніки безпеки, що застосовуються до нього, а також брати участь у навчанні та інструктажі в цій галузі, він також повинен пройти іспити для перевірки своїх знань
 • виконувати свої завдання відповідно до принципів гігієни та безпеки праці та, якщо необхідно, виконувати додаткові рекомендації своїх керівників щодо цього
 • дбайливо ставитися до використовуваних інструментів, обладнання та машин, а також до порядку на робочому місці
 • використовувати засоби колективного захисту, включаючи одяг, взуття, що відповідають робочому місці
 • повинні проходити первинні, періодичні та контрольні медичні огляди, а також інші медичні огляди відповідно до вимог законодавства
 • у разі нещасного випадку на виробництві, загрози здоров'ю або життю людини повинен негайно повідомити керівника і попередити про небезпеку співробітників.
 • активно співпрацювати з керівництвом та роботодавцем для покращення охорони праці на підприємстві

Більше інформації: