W ośrodku szkoleniowym ERGON prowadzimy szkolenia operatorów i konserwatorów na wiele różnych maszyn i urządzeń, a w tym na żurawie samojezdne. Opracowaliśmy szczegółowy i efektywny program kursów, regulowanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Podczas trwania szkolenia zdobędziesz wiedzę w zakresie budowy urządzenia, jego bezpiecznej eksploatacji oraz prowadzenia niezbędnych dokumentacji konserwatorskich. Całość zwieńczona jest egzaminem UDT. Dzięki naszej wysokiej zdawalności egzaminów otrzymasz certyfikat UDT. 

Курс навчання

Opracowaliśmy proces szkoleniowy zgodny z wymogami UDT. Analogicznie do egzaminu państwowego, podzieliliśmy kurs na część teoretyczną oraz część praktyczną. W ciągu trwania szkolenia możesz skorzystać z naszego bogatego zaplecza maszyn. Podczas uczestnictwa w blokach zajęciowych zdobędziesz wiedzę z zakresu: 

 • przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 
 • konstrukcji i budowy żurawi, 
 • prowadzenia wymaganej dokumentacji technicznej maszyny, 
 • obsługi maszyny i jej bezpiecznej eksploatacji, 
 • nauczysz się poruszać maszyną w obrębie placu manewrowego, 
 • wykonasz zadania zlecone przez naszych szkoleniowców. 

Egzamin na operatora/konserwatora żurawi samojezdnych 

kursant podczas egzaminu

Egzamin operatora lub konserwatora żurawi samojezdnych rozpoczyna się od części teoretycznej. Zawiera ona test pisemny z 15 pytaniami zamkniętymi, jednokrotnego wyboru. Poprawna odpowiedź na 11 z nich daje gwarancję zaliczenia tej części. Następnie zostaniesz odprowadzony na plac manewrowy, gdzie pod nadzorem komisji UDT należy wykazać swoje umiejętności jazdy, poruszania się po placu manewrowym oraz bezpiecznej eksploatacji urządzenia. 

Термін дії надбавок 

Gdy kursant z powodzeniem ukończy szkolenie i egzamin UDT otrzymuje certyfikat uprawniający do pracy operatora i konserwatora. Zaświadczenia UDT honorowane są na terenie całej Unii Europejskiej. Ważność dokumentów dla wszelkich żurawi wynosi od 3-5 lat, po czym należy je regularnie odnawiać. 

Adresaci kursu 

By stać się uczestnikiem kursu, należy spełnić kilka warunków: 

 • бути не молодше 18 років, 
 • nie mieć przeciwwskazań do wykonywania zawodu, 
 • posiadać co najmniej wykształcenie podstawowe, 
 • posiadać prawo jazdy kategorii B. 

Класифікація кранів 

Żurawie stanowią dużą część maszyn użytkowanych w przemyśle budowlanym i transportowym. Klasyfikuje się je przez wzgląd na: mechanizmy obrotowe, rodzaj podstawy, typ montażu, ograniczenia w udźwigu oraz rodzaj napędu. W swojej kolekcji dysponujemy: 

 • żurawiami przewoźnymi i przenośnymi, 
 • żurawiami samojezdnymi, 
 • żurawiami szynowymi, 
 • żurawiami wieżowymi i szybkomontującymi, 
 • żurawiami kolejowymi i na pojazdach kolejowych, 
 • żurawiami pokładowymi, 
 • żurawiami pływającymi. 

Zarobki operatorów i konserwatorów żurawi samojezdnych

Zarobki operatorów i konserwatorów żurawi samojezdnych są zróżnicowane pod kątem doświadczenia pracowników. Mediana wynagrodzenia, na rok 2022 kształtuje się na poziomie 3-4 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Zarobki operatorów/konserwatorów znacznie różnią się za granicą – są kilka razy większe. 

Де ми проводимо навчання?

egzamin praktyczny na żurawia

Szkolenia przeprowadzamy w Warszawie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oferujemy również usługę szkoleniową z dojazdem do klienta. Dodatkowo prowadzimy szkolenia grupowe i pojedyncze.  

Pozostałe kursy w ofercie ERGON:

 • кранівник, 
 • оператор ножичного підйомника на вільних колесах, 
 • оператор мобільних платформ
 • Права на UDT/TDT/WDT, 
 • експлуатація обладнання, що працює під тиском, 
 • Тренінг UDT, 
 • обслуговування підйомно-транспортного обладнання, 
 • обслуговує обладнання для людей з обмеженими можливостями, 
 • оператор будівельної техніки, 
 • оператор навантажувача, 
 • оператор мобільної платформи, 
 • фланцевий монтажник, 
 • Вилочні навантажувачі - отримати кваліфікацію оператора, 
 • технік з обслуговування автовишки, 
 • operator podestów ruchomych masztowych
 • оператор мобільної платформи, 
 • оператор платформи підвісного доступу
 • оператор автовишки, 
 • оператор телескопічного навантажувача, 
 • оператор вантажного ліфта, 
 • кранівник, 
 • експлуатація та обслуговування розвантажувально-навантажувальної техніки, 
 • Права TDT, 
 • ООН - використання, ризики та повноваження ТДТ, 
 • konserwator urządzeń UDT. 

Питання та відповіді

Jakie wymagania obowiązują dla przyszłych kursantów?

Przed przystąpieniem do szkolenia kursanci powinni: być pełnoletni, posiadać podstawowe wykształcenie, mieć prawo jazdy kategorii B oraz co najmniej podstawowe wykształcenie. 

Jakie są zarobki operatorów i konserwatorów żurawi samojezdnych na rok 2022?

Mediana zarobków kształtuje się na poziomie 3-4 tysięcy złotych brutto miesięcznie. 

Більше інформації: