Nasz firma szkoleniowa z wieloletnim doświadczeniem zarówno jako użytkownicy jak i wykładowcy oraz instruktorzy, zaprasza na kursy na suwnice. Na zajęciach poznasz niezbędną wiedzą dotyczącą tych urządzeń oraz przejdziesz praktyczne przeszkolenie, które pozwolą zdobyć uprawnienia. 

Suwnice to urządzenia pracujące w transporcie bliskim służące do podnoszenia i opuszczania ładunków za pomocą specjalnych wciągarek. Jak wiele innych tego maszyn podlegają dozorowi technicznemu. Do pracy z nimi potrzebny jest kurs na suwnice, który można odbyć w naszym ośrodku szkoleniowym. 

Maszyny te, inaczej dźwignice, posiadają układ poruszający się po dwóch torach. Używamy ich do przenoszenia towarów głównie w halach produkcyjnych i na magazynach, w ograniczonym zakresie i na torach. 

Suwnice dzielą się na kilka rodzajów: 

 • natorowe lub pomostowe – ten rodzaj porusza się po torach, 
 • podwieszane – suwnice podwiesza się od spodu na torach, 
 • bramowe – urządzenie porusza się po torach na ziemi, natomiast most jest nad torami.  

Aby obsługiwać którykolwiek z typów, należy odbyć odpowiedni kurs, aby zdobyć uprawnienia. Podczas zajęć teoretycznych kursant zapoznaje się szczegółowo z wybranym rodzajem suwnic oraz przechodzi praktyczny kurs ich obsługi. 

Możemy wyróżnić dwa typy kursów, zgodnych z wymogami Urzędu Nadzoru Technicznego: 

 • крани, талі та лебідки загального призначення, 
 • suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia. 
suwnica podwieszana na hali magazynowej

Każdy kurs zakończony jest egzaminem zdawanym przed Urzędem Dozoru Technicznego. Sprawdza on wiedzę oraz umiejętności praktyczne w korzystaniu z suwnic, a przy wyniku pozytywnym kursant otrzymuje uprawnienia do używania tych urządzeń.  

Kursy poruszają następującą tematykę: 

 • nadzór techniczny maszyn dla wybranego rodzaju suwnic, 
 • budowa oraz eksploatacja maszyn, 
 • obowiązki operatora suwnicy, 
 • правила охорони праці та техніки безпеки, 
 • praktyczne użycie suwnic. 

Oferujemy  bogatą teorię i zajęcia z użyciem maszyn. Uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną oraz nauczą się poprawnie i bezpiecznie sterować suwnicami. 

Jakie wymogi należy spełnić, aby przystąpić do kursu: 

 • бути не молодше 18 років, 
 • mieć co najmniej podstawowe wykształcenie, 
 • mieć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora. 

Co otrzymujesz po zdanym egzaminie? 

 • zaświadczenie honorowane na terenie całej Unii Europejskiej w języki polskim oraz angielskim, 
 • legitymację Urzędu Dozoru Technicznego – ważną bezterminowo i uprawniającą do obsługi suwnic w całej Polsce 

Вартість курсу 

Ціна zależy od liczby osób w danej grupie, biorącej udział w zajęciach. Egzamin jest zawarty w cenie kursu. Jeśli chcesz się zgłosić, зв'язатися з нами telefonicznie, mailowo lub przez formularz zgłoszeniowy, aby omówić szczegóły. 

suwnica przy torach

Miejsce odbywania się kursu 

Szkolimy na terenie Warszawy i nie tylko. Dodatkowo posiadamy w ofercie opcję szkolenia z dojazdem do klienta na terenie całej Polski.  
Część praktyczna możliwa do zrobienia w miejscu wskazanym przez nas lub u klienta.  

Masz jakiekolwiek pytania, chcesz poznać cenę lub umówić kurs w wybranym miejscu? Zapraszamy do kontaktu, odpowiadamy najszybciej, jak to możliwe. 

Питання та відповіді

Jakie warunki należy spełnić, aby zrobić uprawnienia?

Trzeba mieć ukończone 18 lat, szkołę podstawową oraz posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora. 

Jakie są rodzaje kursów na operatora suwnic?

Szkolimy na dwa rodzaje suwnic. Są to suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia, a także druga kategoria obejmująca ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia.

Czego można się dowiedzieć na kursie?

Kursy poruszają następującą tematykę: nadzór techniczny maszyn dla kategorii I lub II, budowę oraz eksploatacje maszyn, obowiązki operatora, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz użycie suwnic w praktyce.

Більше інформації: