Nasz firma szkoleniowa z wieloletnim doświadczeniem zarówno jako użytkownicy jak i wykładowcy oraz instruktorzy, zaprasza na kursy na suwnice. Na zajęciach poznasz niezbędną wiedzą dotyczącą tych urządzeń oraz przejdziesz praktyczne przeszkolenie, które pozwolą zdobyć uprawnienia. 

Suwnice to urządzenia pracujące w transporcie bliskim służące do podnoszenia i opuszczania ładunków za pomocą specjalnych wciągarek. Jak wiele innych tego maszyn podlegają dozorowi technicznemu. Do pracy z nimi potrzebny jest kurs na suwnice, który można odbyć w naszym ośrodku szkoleniowym. 

Maszyny te, inaczej dźwignice, posiadają układ poruszający się po dwóch torach. Używamy ich do przenoszenia towarów głównie w halach produkcyjnych i na magazynach, w ograniczonym zakresie i na torach. 

Suwnice dzielą się na kilka rodzajów: 

 • natorowe lub pomostowe – ten rodzaj porusza się po torach, 
 • podwieszane – suwnice podwiesza się od spodu na torach, 
 • bramowe – urządzenie porusza się po torach na ziemi, natomiast most jest nad torami.  

Aby obsługiwać którykolwiek z typów, należy odbyć odpowiedni kurs, aby zdobyć uprawnienia. Podczas zajęć teoretycznych kursant zapoznaje się szczegółowo z wybranym rodzajem suwnic oraz przechodzi praktyczny kurs ich obsługi. 

Możemy wyróżnić dwa typy kursów, zgodnych z wymogami Urzędu Nadzoru Technicznego: 

 • suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia, 
 • suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia. 
suwnica podwieszana na hali magazynowej

Każdy kurs zakończony jest egzaminem zdawanym przed Urzędem Dozoru Technicznego. Sprawdza on wiedzę oraz umiejętności praktyczne w korzystaniu z suwnic, a przy wyniku pozytywnym kursant otrzymuje uprawnienia do używania tych urządzeń.  

Kursy poruszają następującą tematykę: 

 • nadzór techniczny maszyn dla wybranego rodzaju suwnic, 
 • budowa oraz eksploatacja maszyn, 
 • obowiązki operatora suwnicy, 
 • zasady BHP, 
 • praktyczne użycie suwnic. 

Oferujemy  bogatą teorię i zajęcia z użyciem maszyn. Uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną oraz nauczą się poprawnie i bezpiecznie sterować suwnicami. 

Jakie wymogi należy spełnić, aby przystąpić do kursu: 

 • mieć ukończone 18 lat, 
 • mieć co najmniej podstawowe wykształcenie, 
 • mieć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora. 

Co otrzymujesz po zdanym egzaminie? 

 • zaświadczenie honorowane na terenie całej Unii Europejskiej w języki polskim oraz angielskim, 
 • legitymację Urzędu Dozoru Technicznego – ważną bezterminowo i uprawniającą do obsługi suwnic w całej Polsce 

Cena kursu 

Cena zależy od liczby osób w danej grupie, biorącej udział w zajęciach. Egzamin jest zawarty w cenie kursu. Jeśli chcesz się zgłosić, skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub przez formularz zgłoszeniowy, aby omówić szczegóły. 

suwnica przy torach

Miejsce odbywania się kursu 

Szkolimy na terenie Warszawy i nie tylko. Dodatkowo posiadamy w ofercie opcję szkolenia z dojazdem do klienta na terenie całej Polski.  
Część praktyczna możliwa do zrobienia w miejscu wskazanym przez nas lub u klienta.  

Masz jakiekolwiek pytania, chcesz poznać cenę lub umówić kurs w wybranym miejscu? Zapraszamy do kontaktu, odpowiadamy najszybciej, jak to możliwe. 

Pytania i odpowiedzi

Jakie warunki należy spełnić, aby zrobić uprawnienia?

Trzeba mieć ukończone 18 lat, szkołę podstawową oraz posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora. 

Jakie są rodzaje kursów na operatora suwnic?

Szkolimy na dwa rodzaje suwnic. Są to suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia, a także druga kategoria obejmująca ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia.

Czego można się dowiedzieć na kursie?

Kursy poruszają następującą tematykę: nadzór techniczny maszyn dla kategorii I lub II, budowę oraz eksploatacje maszyn, obowiązki operatora, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz użycie suwnic w praktyce.

Więcej informacji: