Zwyżki nożycowe są wykorzystywane na budowach, w magazynach, halach fabrycznych Podnośniki nożycowe, podobnie jak wszystkie urządzenia objęte dozorem technicznym, mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. W Polsce procesem sprawdzania kwalifikacji zajmuje się m.in.: Urząd Dozoru Technicznego – potwierdzenie kwalifikacji wydane przez tę instytucję pozwala na pracę na tzw. zwyżkach w kraju i za granicą, o ile w danym kraju istnieje możliwość uznania polskich uprawnień. Kurs organizowany przez Ośrodek to sposób na skuteczne przygotowanie do egzaminu. Jego zakres obejmuje nie tylko naukę obsługi urządzeń, ale także wiedzę na temat budowy, zasad eksploatacji, dozoru technicznego. To informacje przydatne zarówno osobom, które nie miały wcześniej do czynienia z pracą operatora, jak i tym, które na co dzień w pracy korzystają z podnośników nożycowych. Wyniki ankiet przeprowadzanych wśród uczestników pokazują, że nawet osoby z dużym doświadczeniem praktycznym potwierdzają, że otrzymały dużą wartość dodaną w zakresie bezpiecznej eksploatacji podestów.

Szczegóły kursu na podnośniki

  • Czas trwania kursu: ustalany indywidualnie w oparciu o badanie potrzeb szkoleniowych uczestników. Dla osób bez doświadczenia – około 20 do 36 godzin szkoleniowych (teoria i praktyka).
  • Forma zajęć: stacjonarnie lub online (dla osób bez doświadczenia konieczne jest uzupełnienie o zajęcia praktyczne przed egzaminem UDT). Szkolenia mogą mieć formę otwartą – w terminie i miejscu podanym na stronie Ośrodka lub zamkniętą – wyłącznie dla pracowników wyznaczonych przez klienta.
  • Cena: ustalana indywidualnie z kandydatami na operatorów zwyżek. Cena jest zależna od czasu trwania kursu, jego formy, usług dodatkowych.
  • Przebieg zajęć: program jest ściśle dostosowany do wymogów egzaminacyjnych UDT. Poruszane na szkoleniu kwestie dotyczą m.in.: wiadomości ogólnych o podestach nożycowych, budowy platformy roboczej i podwozia, stateczności i wytrzymałości urządzeń, zasad bezpiecznej eksploatacji, dozoru technicznego

Kurs a egzamin UDT

Ukończenie szkolenia nie jest jednoznaczne ze zdobyciem kwalifikacji zawodowych. Do uzyskania uprawnień konieczny jest pozytywny wynik egzaminu organizowanego przez UDT. Terminy szkoleń otwartych organizowanych przez Ośrodek uzgadniane  są tak, by czas oczekiwania na egzamin w danym oddziale UDT był jak najkrótszy, w miarę możliwości czasowych Komisji. Również w przypadku szkoleń zamkniętych dla firm, jeśli mogą być  planowane z odpowiednim wyprzedzeniem, czas od ukończenia szkolenia do podejścia do egzaminu może być zaplanowany na kolejny dzień roboczy.

Praca po kursie na podnośnik nożycowy

Obsługa podnośników nożycowych wymaga przygotowania teoretycznego i praktycznegoProgram szkoleniowy został stworzony z myślą o osobach, które chcą pracować pracować jako operator zwyżki na samodzielnym stanowisku lub rozwijać własną działalność, świadcząc usługi wynajmu.

Posiadanie uprawnień na obsługę zwyżek daje wiele możliwości zatrudnienia:

  • Jako pracownik zespołu w firmach budowlanych i remontowych
  • Jako monter lub instalator w zakładach energetycznych, w serwisach oświetlenia
  • W magazynach wysokiego składowania
  • W firmach reklamowych specjalizujących się w reklamie wielkoformatowej
  • W specjalistycznych firmach oferujących mycie szklanych biurowców

Więcej informacji: