Tematyka, program szkoleń, ceny, płatności, terminy, lokalizacja zajęć

Jakich zagadnień dotyczą szkolenia?

Szkolenia są poświęcone tematyce obsługi i konserwacji urządzeń objętych dozorem technicznym, a także zagadnieniom energetycznym i elektrycznym. Oferujemy również kursy z zakresu BHP, pierwszej pomocy, szkoleń wysokościowych, dla spawaczy, zgrzewaczy, monterów rusztowań i inne. Szczegóły wraz z terminami publikujemy na naszej stronie internetowej.

Czego nauczę się na kursie?

Przede wszystkim bezpiecznej eksploatacji urządzenia, które jest objęte programem szkolenia. Zachęcamy do zapoznania się z programami zajęć znajdującymi się na stronach poszczególnych kursów. Zakres zagadnień jest zgodny z wymaganiami jednostek przeprowadzających egzaminy zewnętrzne, których zaliczenie daje uprawnienia do pracy, zaświadczeń, które są honorowane na terenie Polski oraz mogą być przy wydaniu dodatkowej kraty wg odrębnych ustaleń, uznawane na arenie międzynawowej.

Czy nauczę się obsługi urządzeń w praktyce?

Tak, w ramach kursów przewidziana jest odpowiednia dla danego poziomu zaawansowania liczba godzin zajęć praktycznych. Czas ten wg programu może być skrócony lub wydłużony wg potrzeb kursanta i grupy. Zajęcia odbywają się one na hali oraz placu manewrowym Ośrodka, z wykorzystaniem jego bazy technicznej lub – w przypadku szkoleń zamkniętych – w innym ustalonym z klientem miejscu

Wytyczne dozoru technicznego określają przebieg i kryteria oceny egzaminu praktycznego, plac manewrowy, pola odkładcze, czynności przed w czasie oraz po zakończeniu pracy i wiele innych kwestii związanych z przebiegiem tego procesu. Szkoląc się w Ośrodku ERGON zapewniamy właściwe warunki i minimalne wymagania zasadnicze do procesu szkolenia oraz egzaminowania/sprawdzania kwalifikacji osób.

Na jakich urządzeniach odbywa się nauka umiejętności praktycznych?

Są to urządzenia reprezentatywne dla danego typu, na przykład podesty typu A i B, wysięgnikowe i nożycowe, wolnobieżne i samojezdne w przypadku podestów ruchomych. Kursy z obsługi wózków widłowych i ładowarek teleskopowych odbywają się z wykorzystaniem zwykłych wózków czołowych marki Toyota, JCB, Jungheinrich, Linde, a także wózków ze zmiennym wysięgiem i unoszących operatora. Kursy dla operatorów suwnic są realizowane z wykorzystaniem suwnic bramowych. Ośrodek posiada swoje hale szkoleniowe z dostępem do urządzeń m.in. w Warszawie-Ursusie, Katowicach i Krakowie.

Ile godzin trwają kursy?

Liczba godzin jest różna, zależnie od tego, jakiego zagadnienia dotyczy szkolenie. W ramach danego tematu również przewidziane są kursy z większą lub mniejszą liczbą godzin – dla osób początkujących lub takich, które chcą tylko uzupełnić swoją wiedzę przed egzaminem.

Po szczegółowe informacje zapraszamy na strony z opisami poszczególnych szkoleń.

Program szkolenia są uzgodnione i dopuszczają wydłużenia lub skrócenia czasu szkolenia dla poszczególnych osób lub całej grupy takie podejście gwarantuje zapewnienie wysokiej skuteczności i ergonomię kształcenia. W praktyce oznacza to że możemy wg potrzeb szybciej wyszkolić zgłoszone grupy pracowników przez Pracodawców którzy tego oczekują. O ile te osoby posiadają już doświadczenie praktyczne np. na podstawie praktyki, którą realizowali w charakterze pomocnika uprawnionego operatora. Oznacza to również, że możemy ten czas znacznie wydłużyć, żeby pracodawca screeny osoby które nie mają żadnego doświadczenia praktycznego w obsłudze wózka, suwnicy, podestu czy żurawia. Ośrodek zawsze może poświęci odpowiednio więcej czasu dla osób które mają pierwszy raz kontakt z urządzeniem tak aby wykształcić je do bezpiecznej Eksploatacji urządzenia.

Jednak nie można zapominać o tym, że urządzenia są bardzo zróżnicowane małe i duże, a pracodawca lub przyszły zleceniodawca nie może pominąć szkolenia stanowiskowego z danego typu urządzenia, które ma pracownik obsługiwać. Obowiązek ten wynikają z ogólnych przepisów dot. szkoleń BHP – instruktaże trwają minimum 8 godzin przy czym nie mają ograniczenia czasu, a wiec w przypadku np. bardzo dużych żurawi mogą trwać kilka tygodni.

Ile godzin jest przewidzianych na zajęcia praktyczne?

Czas, jakiego dana osoba będzie potrzebowała na opanowanie umiejętności praktycznych, może być różny, dlatego przy rejestracji ustalamy, jaki jest poziom doświadczenia uczestnika kursu. Na tej podstawie planujemy zajęcia w grupach z większą lub mniejszą liczbą godzin poświęconych na praktykę. Również sam instruktor, widząc, jak uczestnik radzi sobie z obsługą urządzeń, może uznać, że nie on już więcej czasu na naukę.

Czy Ośrodek będzie sprawdzał moje postępy w nauce?

Tak, wiedza uczestników jest sprawdzana przed rozpoczęciem kursu, a następnie ocenia się postępy w trakcie zajęć i po zakończeniu kursu. Zaliczenie egzaminu wewnętrznego/testu i oceny umiejętności praktycznych jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu zewnętrznego dającego uprawnienia zawodowe.

Czy szkolenia techniczne w Ośrodku oraz egzaminy zewnętrzne przed komisją należą do trudnych? Czy ilość wiedzy do przyswojenia jest duża?

W szkoleniach tego typu ilość wiedzy i umiejętności do zdobycia jest dość duża. Jest to podyktowane wymaganiami egzaminacyjnymi jednostek przyznających zaświadczenia kwalifikacyjne. Proces sprawdzania kwalifikacji jest bezstronny i okresowo modyfikowany. Na bieżąco aktualizujemy programy szkoleniowe i uzgadniamy je z instytucjami przeprowadzającymi egzaminy, aby zapewnić wysoką jakość kształcenia/nauczania i jak najwyższą zdawalność wśród naszych kursantów. Staramy się uczyć zawsze w oparciu o aktualne przepisy i normy.

Ile zapłacę za szkolenie?

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ceny danego szkolenia prosimy o kontakt z Ośrodkiem. Dokładną cenę jesteśmy w stanie przedstawić po uzyskaniu podstawowych informacji od klienta.

Od czego zależy cena szkolenia?

Cena zależy między innymi od czasu, jaki pozostał do rozpoczęcia szkolenia, od liczby miejsc, od poziomu zaawansowania uczestnika oraz od tego, czy na szkolenie jest zgłaszana większa liczba osób (na przykład pracowników jednej firmy).

W jaki sposób mam zapłacić?

Płatności dla klientów indywidualnych: po rejestracji przesyłamy link do płatności. Dostępne formy płatności to system PayNow z mbanku który również zawiera opcję BLIK – to rozwiązanie jest zbliżone do bardzo znanego systemu Przelewy24. Po dokonaniu opłaty Ośrodek wystawia fakturę / rachunek dla dla podmiotu.Płatności dla klientów biznesowych: płatność na podstawie proformy / zlecenia lub inna forma, według odpowiednich ustaleń z Ośrodkiem.

Czy jako firma mogę liczyć na odroczoną płatność?

Tak, wystawiamy firmom faktury z odroczoną płatnością. Wymaga to ustalenia warunków z pracownikami Ośrodka. W przypadku takiej płatności może być konieczne podpisanie umowy.

Co otrzymam w cenie kursu?

W cenie kursu Ośrodek zapewnia:

  • Zajęcia teoretyczne – liczba godzin ustalona przy zapisach
  • Zajęcia praktyczne – liczba godzin ustalona przy zapisach
  • Dodatkowe materiały szkoleniowe oraz próbne testy dostępne na platformie edukacyjnej
  • Sprzęt BHP i inny, dostęp do wybranych urządzeń podczas praktycznej części zajęć
  • Wydanie uproszczonego suplementu ukończenia szkolenia dla wszystkich uczestników
  • Organizację egzaminu zewnętrznego, jeśli dla danego szkolenia został taki przewidziany
  • Poczęstunek w czasie przerw kawowych: herbata, kawa, ciastka
  • Na życzenie klienta – pomoc w zakwaterowaniu, w organizacji posiłków

Kiedy rozpoczynają się zajęcia?

Zajęcia rozpoczynają się najczęściej kilka razy w miesiącu, co 1 lub 2 tygodnie. Dla niektórych tematów szkoleń – raz w miesiącu. Aktualne terminy szkoleń publikowane są na stronie www.platformaedukacji.pl. Dla pracodawców zgłaszających swoich pracowników do przeszkolenia możemy elastycznie zaproponować także inne terminy.

Pracuję na etacie – czy mogę uczestniczyć w zajęciach popołudniami lub w weekendy?

Tak, dla takich osób organizujemy zajęcia w godzinach popołudniowych, a także w soboty i niedziele, aby nie kolidowały z pracą, również w godzinach popołudniowych z podziałem na kilka sesji wykładowych.

Czy zajęcia są organizowane na terenie całej Polski?

W szkoleniach otwartych można uczestniczyć w siedzibie Ośrodka w Warszawie lub w oddziałach w innych miastach na terenie Polski, zgodnie z harmonogramem szkoleń.

Czy wykładowcy i instruktorzy mogą przeprowadzić szkolenie w siedzibie klienta?

Tak, statut oraz liczba osób w kadrze dydaktycznej pozwalają na prowadzenie szkoleń poza siedzibą Ośrodka. Wówczas po stronie klienta leży zapewnienie zaplecza dydaktycznego i technicznego. Udostępnione przez klienta urządzenia do zajęć praktycznych powinny mieć ważny przegląd konserwatora i okresowe badanie techniczne. Klient zapewnia również środki bezpieczeństwa podczas zajęć.W przypadku zainteresowania szkoleniem zamkniętym dla firm prosimy o kontakt w sprawie lokalizacji.

Czy dla firm są przewidziane dodatkowe terminy szkoleń?

Tak, terminy zajęć dla pracowników firm ustalamy bezpośrednio z klientem.

Czy możliwe jest zaliczenie zajęć w formie e-learningu?

Osobom i firmom zainteresowanym ukończeniem kursu w postaci zdalnej udostępniamy webinary na naszej platformie edukacyjnej. Treści przekazywane podczas webinariów są zbieżne z tymi, z którymi uczestnicy zapoznają się na zajęciach stacjonarnych. Instruktor prowadzi wykład na żywo, stara się włączać uczestników do dyskusji, zadaje im pytania, sprawdza ich wiedzę. Nauka zdalna zastępuje zajęcia z teorii. W przypadku części szkoleń konieczne jest jeszcze uzupełnienie ich o część praktyczną.

Jaki sprzęt i oprogramowanie są potrzebne, by uczestniczyć zdalnie w zajęciach?

Minimalne wymagania dla uczestników webinariów prowadzonych na żywo to:

  • Sprzęt: komputer lub laptop nie starszy niż 6-7 lat, z zainstalowanym systemem Windows lub Macintosh. Uczestnicy szkoleń online mogą korzystać także z tabletów i smartfonów
  • Oprogramowanie: nie wymagamy instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania. Platforma, na której odbywają się webinary na żywo, działa jak strona internetowa, dlatego do jej obsługi wystarczy zwykła przeglądarka internetowa, taka jak Chrome czy Firefox

Dla kogo przeznaczone są kursy?

Program kursów został stworzony z myślą o tych osobach, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i zdobyć nowe uprawnienia w zakresie obsługi urządzeń. Ośrodek tworzy grupy szkoleniowe dla osób bez doświadczenia i bardziej zaawansowanych. Podstawowe wymagania dla uczestników to: ukończone 18 lat, wykształcenie minimum podstawowe oraz odpowiedni stan zdrowia, potwierdzony przez lekarza przy niektórych kursach badania wysokościowe i psychotechnika lub osobiście podpisanym oświadczeniem z zapewnianiem właściwego stanu zdrowia.

Czy mogę zapisać swoich pracowników na szkolenie?

Tak, organizujemy również szkolenia dla firm. Zapisując swoich pracowników na szkolenia, należy uzgodnić formę zapisu: podstawowe wymagane dane osobowe od kursanta to: imię i nazwisko oraz pesel, nr kontaktowy oraz adres e-mail wykształcenie, doświadczenie, dodatkowe kwalifikacje, przy niektórych kursach wymagamy wizerunku twarzy do karty/certyfikatu.,. Ośrodek może w imieniu klienta zająć się wysyłaniem przypomnień i innych informacji na temat kursu do pracowników. Forma przekazania danych w przypadku osób indywidualnych wymaga podpisania zgody Rodo przypadku współpracy z Firmami aby zapewnić bezpieczeństwo ochrony danych zaleca się podpisanie umowy o ich przetworzeniu następnie, uzgadnia się formę przekazania danych np. zabezpieczony hasłem plik lub podanie tylko imion i nazwisk do wygenerowania tymczasowych haseł do logowania przez każdego z uczestników. Każdy z uczestników będzie mógł uzupełnić swoje dane w systemie, wydrukować niezbędne dokumenty podpisania i przekazania do ośrodka .

Czy zapisując się na szkolenie, mogę jednocześnie zapisać inne osoby?

Tak, możliwości naszego systemu rejestracji przewidują takie rozwiązanie. Klient indywidualny zapisujący się na szkolenie otwarte może jednocześnie zapisać na przykład swoich kolegów. Osoba dokonująca rejestracji jest traktowana w systemie jako podmiot, a inne zapisane osoby – jako podległe temu podmiotowi lub jako osobne podmioty. Prosimy pamiętać że wymaga to zgody na przetwarzanie danych Osobowych osoby zainteresowanej, którą mamy zapisać.

Czy poradzę sobie na kursie, nie mając doświadczenia?

Tak, w miarę zainteresowania tworzymy również grupy, w których uczestnicy zdobywają wiedzę od podstaw. Zakres tematyczny takich szkoleń pokrywa się z wymaganiami egzaminacyjnymi.Wyjątek stanowią grupy dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia konserwatora. Od uczestników takich kursów wymaga się podstawowej wiedzy z dziedziny elektrotechniki (np. umiejętności czytania schematów), hydrauliki siłowej, kinematyki, materiałoznawstwa. Wiedzę te można uzupełnić na innych szkoleniach prowadzonych w Ośrodku, np. z zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych (grupa pierwsza).

Czy ukończenie szkolenia oznacza zdobycie uprawnień zawodowych?

Większość szkoleń kończy się egzaminem. Dopiero pozytywny wynik takiego egzaminu oznacza przyznanie uprawnień przez jednostkę egzaminującą (np. Urząd Dozoru Technicznego lub inną).W przypadku niektórych szkoleń nie przewiduje się egzaminu na koniec, ponieważ polskie przepisy nie przewidują zdobywania dodatkowych uprawnień w tym zakresie. Szczegółowe informacje można znaleźć w opisach poszczególnych kursów na naszej stronie.

Dodatkowo wśród naszych kursantów przeprowadzamy egzaminy wewnętrzne. Podczas takich egzaminów sprawdzamy wiedzę teoretyczną w formie testu oraz umiejętności praktyczne uczestnika kursu.

Czy zapisując się na szkolenie, muszę dodatkowo zapisać się na egzamin?

Rejestracja na szkolenie jest równoznaczna z zapisaniem się na egzamin. Uczestnik nie musi dodatkowo zgłaszać się do UDT czy innej organizacji, aby zapisać się na egzamin. To Ośrodek robi to w jego imieniu. Zajmuje się również ustaleniem terminu egzaminu, a następnie wysyła uczestnikom przypomnienia.

Jaki jest przebieg egzaminu?

To, jak wygląda egzamin, zależy od tematyki kursu. W większości przypadków jest on podzielony na część teoretyczną oraz praktyczną. W części teoretycznej kandydat rozwiązuje test z pytaniami zamkniętymi. Część praktyczna polega na rozmowie z egzaminatorem przy urządzeniu, gdzie sprawdzana jest umiejętność obsługi, przygotowania do pracy, postępowania w przypadku awarii. Ośrodek uzgadnia z jednostką sprawdzającą kwalifikację wymagania i warunki do przeprowadzenia egzaminu. Ośrodek dysponuje odpowiednią halą i placem manewrowym, urządzeniami, polami odkładczymi, urządzeniami pomocniczymi, sprzętem BHP itp.

Co dają mi uprawnienia zdobyte po kursie?

Zdobyte uprawnienia pozwalają na wykonywanie prac na danym urządzeniu lub w danym zakresie/zawodzie. Uprawnienia obowiązują na terenie Polski i są wydawane na określony przepisami czas przez odpowiednią jednostkę.

Jak długo ważne są zdobyte uprawnienia?

Uprawnienia są ważne przez 5 lub 10 lat, w zależności od typu urządzenia. Ośrodek, w miarę możliwości, przed zbliżającym się terminem upływu ważności uprawnień, wysyła kursantom przypomnienia o konieczności ich odnowienia. Musimy pamiętać, Musimy pamiętać że w przypadku wydania certyfikatu lub karty plastikowej z Ośrodka, według odrębnych standardów międzynarodowych ISO (w celu starania się przez kursanta o uznanie ich w innych nacjach) czas ważności certyfikatów jest od 1 roku do 3 lat. W czas jest dostosowany od wymagań okresowego szkolenia w danej nacji oraz w zależności od wyniku sprawdzenia wiedzy i umiejętności, jak również formy szkolenia oraz kilku innych zmiennych.

Czy zaświadczenie kwalifikacyjne może zostać wstrzymane/cofnięte?

Instytucja wydająca zaświadczenie kwalifikacyjne może je wstrzymać lub cofnąć w przypadku, gdy dojdzie do naruszenia przepisów lub zasad bezpieczeństwa pracy.

Czy uprawnienia wydane w Polsce obowiązują także za granicą?

W przypadku pracy za granicą należy upewnić się, jakie przepisy obowiązują w danym kraju. Jeśli nie ma tam regulacji zawodu, do wykonywania pracy może wystarczyć nawet samo ukończenie szkolenia. Nasze doświadczenie pokazuje jednak, że uprawnienia wydane przez UDT czy inne polskie instytucje nie wszędzie są rozpoznawalne, a przez to nie są honorowane nawet po przetłumaczeniu. Tak zdarza się na przykład w Norwegii czy Szwajcarii. Z kolei w krajach UE obowiązuje dyrektywa, na mocy której państwa członkowskie powinny wzajemnie uznawać swoje kwalifikacje zawodowe.Aby mieć pewność, że posiadany dokument wystarczy do podjęcia pracy za granicą, polecamy wykupienie dodatkowo certyfikatu kwalifikacyjnego wydawanego przez jednostkę UDT – CERT. W naszym Ośrodku można również wykupić certyfikat – zaświadczenie o ukończeniu szkolenia według norm międzynarodowych. Taki dokument jest powszechnie rozpoznawany w wielu krajach.

Nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytanie. W jaki sposób mogę się z Państwem skontaktować?

Jeśli powyższe odpowiedzi nie rozwiały Państwa wątpliwości, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego z pracownikami Ośrodka.

Więcej informacji: