Zajmujemy się wystawianiem ocen ergonomicznych dla stanowisk pracy. Wykonanie oceny tego rodzaj jest obowiązkiem pracodawcy, który odpowiada za ergonomiczność stanowisk zajmowanych przez pracowników – gdy stanowisko pracy jest ergonomiczne, wtedy pracownicy mogą łatwiej i szybciej wykonywać swoje zadania, a także dodatkowo zmniejsza się ryzyko występowania chorób zawodowych i wypadków przy pracy.

Podczas oceny pracy na stanowisku pod kątem wymagań ergonomii bierze się pod uwagę następujące czynniki:

  • ocenę obciążenia pracą fizyczną
  • ocenę obciążenia psychicznego pracownika
  • ocenę antropometryczną stanowiska pracy
  • ocenę umieszczenia układów do kontroli i sterowania
  • ocenę środowiska pracy pod kątem mikroklimatu, wibracji, hałasu, norm higienicznych

Pomagamy pracodawcom we wdrażaniu rozwiązań ergonomicznych. W tym celu przeprowadzamy ocenę pracy oraz jej składowych, aby wskazać optymalne procedury poprawy ergonomii na różnych stanowiskach pracy. Podczas przeprowadzania prac nasi specjaliści zajmują się między innymi rozmowami z kierownikami, pracownikami, dokumentują stanowiska pracy i przygotowują ich szczegółowe analizy oraz oceny. Po zakończeniu prac zleceniodawca otrzymuje specjalny program ergonomiczny.

Do oceny ergonomicznej stanowiska pracy wykorzystujemy różne metodologie, w tym między innymi są to:

  • metoda KIM dla ręcznego dźwigania
  • REBA – Rapid Entire Body Assessment
  • OWAS – Ovako Working Posture Analysis System – metoda analizy obciążenia statycznego

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszych usług BHP!

Więcej informacji: