Zajęcia są przeznaczone dla osób, które chciałyby pracować w zawodzie operatora obsługującego podesty ruchome stacjonarne. Udział w kursie umożliwia uzyskanie uprawnień na te urządzenia – po zakończeniu zajęć uczestnicy mają możliwość podejścia do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez UDT. Szkolenia zostały przygotowane zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego oraz ustawy o dozorze technicznym.

Podesty ruchome stacjonarne – informacje

Podest ruchomy stacjonarny jest, zgodnie z definicją Urzędu Dozoru Technicznego, urządzeniem transportu bliskiego. Jest przeznaczony do transportu osób, towarów i narzędzi na stanowisko pracy. Podest stacjonarny nie ma możliwości przemieszczania się, jest montowany w danym miejscu na stałe lub na dłuższy czas. Składa się z podwozia, platformy roboczej oraz wysięgnika nożycowego lub teleskopowego.

Wysokość robocza oraz maksymalny udźwig zależą od parametrów poszczególnych modeli, ale najczęściej podesty stacjonarne umożliwiają transport na wysokość do kilkunastu metrów, a ich kosze mieszczą jednego lub dwóch pracowników. Z tego typu urządzeń korzysta się często w pomieszczeniach: halach fabrycznych, magazynach itp., ale można je ustawiać także na zewnątrz, na przykład podczas prac na elewacji budynków – mogą wtedy zastępować rusztowanie.

Razem z podestami ruchomymi wiszącymi urządzenia te zaliczane są przez UDT do kategorii II urządzeń transportu bliskiego.

Kurs operatora podestów ruchomych – szczegóły

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Odbywają się w różnych lokalizacjach. Organizujemy szkolenia z podestów ruchomych w Warszawie, na Śląsku, w Krakowie i innych dużych miastach. Prowadzimy również szkolenia zamknięte dla firm. W części teoretycznej uczestnicy mogą brać udział także przez internet, oglądając prowadzone przez instruktorów webinary.

Szczegółowe informacje na temat dostępnych terminów zajęć w poszczególnych miastach publikujemy na naszej stronie www.platformaedukacji.pl. Za pomocą strony można też wygodnie zarejestrować się na szkolenie i je opłacić.

Czas trwania zajęć to od 8 do 20 godzin. Rozbieżności te wynikają z tego, że w poszczególnych grupach zajęcia mogą być prowadzone w pełnym lub zmniejszonym zakresie, w zależności od doświadczenia i potrzeb uczestników. Czasz szkolenia wg uzgodnionego z dozorem programu zawiera możliwość dostosowania tj. może zostać skrócony lub wydłużony wg potrzeb kursanta/grupy.

Zakres materiału na szkoleniu jest zgodny z zakresem wiedzy i umiejętności wymaganym na egzaminie państwowym. Przykładowe zagadnienia poruszane przez instruktorów to:

  • Bezpieczeństwo i związane z tym obowiązki operatora przed rozpoczęciem pracy, a także w trakcie wykonywania pracy i po jej zakończeniu
  • Budowa podestów stacjonarnych
  • Przepisy związane z dozorem technicznym
  • Zasady postępowania w sytuacjach nietypowych: awariach, wypadkach przy pracy

Egzamin, przeprowadzany przez komisję UDT Warszawa lub inną, odbywa się po zaliczeniu przez uczestników wykładów i części praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kandydat otrzymuje uprawnienia na podesty ruchome stacjonarne, a także wiszące. Wydane przez UDT uprawnienia są ważne przez 10 lat.

Kwalifikacje w zakresie obsługi można uzupełnić, biorąc udział w innych naszych szkoleniach: kursach na zwyżki, na podesty ruchome samojezdne czy podesty ruchome przejezdne wolnobieżne.

Więcej informacji: