Zwyżki mogą być obsługiwane tylko przez osoby, które zdały egzamin i posiadają uprawnienia UDTTo zajęcia przeznaczone dla osób na dowolnym poziomie zaawansowania, jeśli chodzi o obsługę zwyżek. Szkolenia są organizowane w grupach dla początkujących oraz dla osób, które miały już do czynienia z podnośnikami. Uczestnicy mają możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej i uzupełnienia jej o praktyczne umiejętności obsługi. Takie przygotowanie pozwala im nie tylko na podejście do egzaminu państwowego na koniec kursu, ale także na podjęcie pracy praktycznie zaraz po zakończeniu nauki.

Kurs: podnośniki koszowe – przebieg zajęć

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w formie wykładów (dostępna także forma online – webinary na żywo). Instruktorzy przekazują wiedzę w sposób aktywizujący uczestników i uczą ich budowy poszczególnych elementów zwyżek, korzystania z instrukcji obsługi informują o zasadach bezpieczeństwa, przepisach dozoru technicznego, o stateczności i wytrzymałości podestów koszowych. Osoby, które ukończą część teoretyczną, mogą wziąć udział w zajęciach praktycznych na placu manewrowym. Takie ćwiczenia to okazja do nauki obsługi podnośników koszowych oraz do poznania zasad BHP.

Program kursu na zwyżki jest zgodny z wymogami UDT i uwzględnia materiał wymagany na egzaminie zewnętrznym.

Informacje praktyczne:

  • Czas trwania: liczba godzin zajęć wynosi od 10 do około 20, w zależności od tego, jaki jest stopień zaawansowania uczestników i ile wiedzy trzeba im przekazać. Czas i zakres szkolenia jest uzgodniony i może zostać wydłużony lub skrócony wg potrzeb grupy/kursanta.
  • Wymagania: od uczestników wymaga się wykształcenia minimum podstawowego, ukończonych 18 lat i stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie pracy (oświadczenie lub zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do pracy na wysokości oraz sprawności psychofizycznej)
  • Lokalizacja: miasta, w których odbywają się kursy na podnośniki koszowe: Warszawa, Kraków, Katowice i inne duże miasta. Na życzenie firmy Ośrodek może zorganizować szkolenie zamknięte dla jej pracowników.
  • Cena obejmuje: określoną liczbę godzin zajęć z teorii i praktyki, materiały szkoleniowe na platformie online (także testy z przykładowymi pytaniami), zaświadczenie o ukończeniu kursu, poczęstunek w czasie przerw kawowych, podejście do egzaminu przed komisją UDT

Jakie możliwości daje kurs na podnośnik koszowy

Podnośniki koszowe to urządzenia transportu bliskiego, do których obsługi trzeba posiadać uprawnieniaSzkolenie dla operatorów jest zakończone egzaminem państwowym, który zdaje się przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Ten składający się z dwóch części egzamin (teoria i praktyka) to wymóg niezbędny dla tych, którzy chcą uzyskać uprawnienia na zwyżki i wykonywać prace tym urządzeniem.

Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez UDT obowiązuje przez 5 lat i daje możliwość podjęcia zatrudnienia na stanowisku operatora podnośników. Z takimi kwalifikacjami można znaleźć pracę w firmach budowlanych i remontowych, zakładach energetycznych i innych jednostkach miejskich, firmach specjalizujących się w reklamie wielkoformatowej czy świadczących usługi pielęgnacji zieleni. Posiadanie uprawnień jest również konieczne, gdy prowadzi się własną firmę wykonującą pracę z użyciem zwyżek. Zaświadczenie wydane przez UDT należy okazać także wówczas, gdy wynajmuje się urządzenie z wypożyczalni sprzętu.

 

Więcej informacji: