Zapraszamy na szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych RODO do naszego Ośrodka Doskonalenia Kadr ERGON. Zajęcia dostępne są w mieście Warszawa. Szkolimy fachowo, kompleksowo i w niskich cenach!

Zajęcia przeznaczone są dla administratorów danych i innych osób, które chcą poznać zmiany wprowadzone przez rozporządzenie unijne RODO, które zostało przyjęte 27 kwietnia 2016 i wchodzi w życie 25 maja 2018 roku. Dostępne u nas szkolenie z zakresu danych osobowych kompleksowo informuje o zmianach i pozwala na uniknięcie kar związanych z nieprzestrzeganiem przepisów.

Program zajęć

Szkolenie o ochronie danych osobowych jest podzielone na dwie części – teoretyczną oraz praktyczną. Dzięki uczestnictwu w zajęciach uczestnicy otrzymują szeroką wiedzę dotyczącą zmian wprowadzanych przez rozporządzenie Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych – RODO.

W trakcie naszych zajęć stosujemy aktywizujące metody nauczania. Dzięki temu nasz ośrodek znany jest z wysokiej skuteczności szkolenia.

Podczas zajęć poruszane są takie informacje jak:

 • podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 • podstawowe definicje z zakresu ochrony danych osobowych
 • kim jest administrator danych i jakie są zadania administratora
 • kim jest inspektor ochrony danych status i jakie są jego zadania
 • kim jest podmiot przetwarzający dane osobowe
 • ogólne warunki nakładania administracyjnych kar pieniężnych
 • rejestrowanie czynności przetwarzania
 • struktura organizacyjna ochrony danych osobowych
 • warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
 • prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą
 • przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych

Nasze zajęcia podzielone są na dwie części – teoretyczną oraz praktyczną, dlatego prezentuje także, jak będzie wyglądać ochrona danych osobowych w praktyce po wejściu w życie rozporządzenia UE. W cenie szkolenia zawarte są także catering oraz przerwa obiadowa.

Zapraszamy na szkolenie z zakresu danych osobowych – dokładne informacje dostępne są na naszej stronie, a także udzielamy ich telefonicznie i e-mailowo.

Więcej informacji: