RODO, czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych to zestaw ustalonych regulacji mających chronić nas jako obywateli przed niepożądanym rozpowszechnianiem naszych poufnych danych, takich jak na przykład: 

 • imię i nazwisko, 
 • PESEL, 
 • adres zamieszkania, 
 • adres e-mail, 
 • numer kontaktowy, 
 • imiona rodziców. 
Gabinet w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych

Zostało ono uchwalone przez Unię Europejską i wedle założeń chroni wszystkie osoby fizyczne w kontekście przetwarzania danych osobowych oraz reguluje ich swobodny przepływ w oparciu o odpowiednie przepisy. RODO wprowadzono w celu harmonizacji europejskiego prawa, a samym Europejczykom ma dać większą możliwość kontroli swoich danych osobowych. Ponadto pomaga firmom ograniczać biurokrację, co podnosi zaufanie ze strony klientów. RODO weszło w życie 27 kwietnia 2016 roku na tak zwany okres przejściowy, który potrwał do 25 maja 2018 roku. Od tamtego czasu obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, zastępując dyrektywę 95/46/WE.

RODO wprowadza między innymi: 

 • lepsze i łatwiejsze korzystanie z danych osobowych 
 • prawo do usunięcia danych, bycia “zapomnianym”, 
 • sprawniejsze przesyłanie danych między podmiotami świadczącymi rożne usługi, 
 • prawo do bycia zawiadomionym o ataku hakerskim na nasze dane, 
 • możliwość pseudonimizacji i szyfrowania danych. 

Jak policzono, takie unormowanie prawa i sprawienie, że będzie ono jednolite w całej Unii Europejskiej ma pomóc zaoszczędzić 2,3 miliarda euro rocznie. W sprawozdaniu Komisji Europejskiej z 2020 roku nowe przepisy RODO oceniono pozytywnie. Według RODO istnieje siedem głównych zasad przetwarzania danych osobowych, a są nimi: 

 • zasada rzetelności, zgodności z prawem i przejrzystości, 
 • zasada ograniczenia celu, 
 • zasada minimalizacji danych, 
 • zasada prawidłowości, 
 • zasada ograniczenia przechowywania, 
 • zasada integralności i poufności, 
 • zasada rozliczalności. 

Szkolenia z zakresu RODO – czy warto? 

Mimo istnienia RODO już kilka lat, wiele firm ma wciąż problemy z prawidłową interpretacją i przestrzeganiem wszystkich zawartych w nim regulacji. Co zatem zrobić, gdy nasz personel lub my sami mamy wyraźne braki w wiedzy na temat powyższego rozporządzenia? Z pomocą przychodzą firmy oferujące przeróżne kursy w tematyce RODO i wszystkich związanych z nim kwestii. Można je odbyć zarówno stacjonarnie jak i on-line. Na pytanie, czy w ogóle warto zdecydować się na wzięcie udziału w tego typu kursach trzeba przedstawić, jakie korzyści niesie za sobą jego ukończenie.Są to na przykład: 

 • darmowe wsparcie prawne, 
 • rozmaite certyfikaty z zakresu RODO, 
 • dostęp do wielu materiałów szkoleniowych, 
 • wzory dokumentów dotyczących RODO, 
 • zdobycie przydatnych umiejętności praktycznych i niezbędnej wiedzy teoretycznej,  
 • dopasowane do konkretnej firmy wskazówki i wytyczne z tematyki danych osobowych, 
 • nauka u doświadczonych i uznanych ekspertów zajmującymi się prawnymi kwestiami ochrony danych. 
Sala wykładowa z trwającym szkoleniem

Zazwyczaj firmy organizujące tego typu szkolenia bardzo dbają o to, by prowadzący był jak najbardziej rzetelny i przekazał posiadaną wiedzę w sposób przystępny i interesujący. Ich otwartość i chęć rozwiania jakichkolwiek wątpliwości w kwestii RODO również jest cechą pożądaną przez uczestników szkolenia. Uczestnicy w razie pytań powinni liczyć na precyzyjne i wyczerpujące wyjaśnienia, gdyż tematyka RODO do dziś budzi wiele wątpliwości przez swoją zawiłość. W tym wypadku udział w profesjonalnie poprowadzonym szkoleniu pod okiem kompetentnych wykładowców wydaje się dobrym rozwiązaniem. Szkolenia RODO zazwyczaj składają się z wielu różnych bloków tematycznych, których zrozumienie i przećwiczenie jest konieczne do swobodnego poruszania się w tej tematyce w przyszłości. Elementy teoretyczne, według których zazwyczaj odbywa się szkolenie to: 

 • źródła wszystkich praw (zapoznanie z różnymi ustawami, instrukcja czytania RODO, uczulenie na zmieniające się przepisy itp.), 
 • RODO w kontekście kadr pracowniczych (Kodeks pracy, kwestie rekrutacji czy przetwarzania danych), 
 • przedstawienie najważniejszych pojęć i informacji dotyczących RODO, 
 • obowiązki w procesie obiegu i przetwarzania danych osobowych, 
 • kwestie, których spełnienie gwarantuje przetwarzanie danych osobowych zgodne z prawem (wymagane zgody, procedury itd.), 
 • ustalone zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, 
 • najważniejsze prawa osób objętych RODO, 
 • odpowiedzialność przetwarzania danych, 
 • sytuacje naruszenia danych osobowych, 
 • sporządzanie odpowiedniej dokumentacji, 
 • zapoznanie z sylwetką Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Ukończenie powyższego kursu zwykle skutkuje uzyskaniem specjalnie przygotowanego certyfikatu potwierdzającego nabyte kompetencje oraz starannie przygotowanej dokumentacji RODO, w skład której wchodzą między innymi różne wzory istotnych dokumentów. Ceny takich szkoleń są zróżnicowane i zależą od miasta, w którym jest ono organizowane, długości trwania czy poruszanych kwestii. Warto więc zapoznać się z wieloma ofertami zanim dokonamy ostatecznego wyboru o udziału w szkoleniu. Zazwyczaj takie szkolenia organizowane są w największych polskich miastach i tam należy szukać interesujących nas ofert.

Oprócz szkoleń z ochrony danych osobowych istnieje także indywidualne szkolenie na Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Taka osoba musi być wyznaczona w obrębie danej firmy. Stanowi ona łącznik między administracją korporacji a odpowiednim urzędem. Warto więc po ustaleniu konkretnej osoby na tym stanowisku wysłać ją na odpowiednio przygotowany kurs. Tam nauczy się ona: 

 • jak wygląda praca Inspektora, 
 • jakie ma prawa i obowiązki, 
 • co robić w sytuacjach niebezpiecznych i ryzykownych (nagła utrata danych lub ich wykradnięcie). 
szkolenie z RODO

Takie szkolenie z uwagi na dużą odpowiedzialność na tym stanowisku może potrwać nawet kilka dni. Uczestnicy mogą liczyć na wyjaśnienie wszystkich niejasnych kwestii oraz odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania. Ponadto są wyposażeni w pomoce naukowe czy przydatne materiały. Często na taki kurs zapisują się absolwenci studiów prawniczych, dla których jest to świetne uzupełnienie posiadanej już wiedzy. W tym przypadku również otrzymuje się odpowiedni certyfikat poświadczający zdobyte kompetencje. Szkolenia RODO i Inspektora Ochrony Danych Osobowych w dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie są bardzo przydatne dla przedsiębiorców, prezesów i ich pracowników. Naprawdę warto zainwestować w zdobycie wiedzy z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych.