RODO, czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych to zestaw ustalonych od dosyć niedawna regulacji mających chronić nas jako obywateli przed niepożądanym rozpowszechnianiem naszych poufnych danych, takich jak na przykład:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • adres zamieszkania,
 • adres e-mail,
 • numer kontaktowy,
 • imiona rodziców

Zostało ono uchwalone przez Unię Europejską i wedle założeń chroni wszystkie osoby fizyczne w kontekście przetwarzania danych osobowych oraz reguluje ich swobodny przepływ w oparciu o odpowiednie przepisy. RODO wprowadzono w celu harmonizacji europejskiego prawa, a samym Europejczykom ma dać większą możliwość kontroli swoich danych osobowych. Ponadto pomaga firmom ograniczać biurokrację, co podnosi zaufanie ze strony klientów. RODO weszło w życie 27 kwietnia 2016 roku na tak zwany okres przejściowy, który potrwał do 25 maja 2018 roku. Od tamtego czasu obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, zastępując dyrektywę 95/46/WE. RODO wprowadza między innymi:

Gabinet w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych

 • lepsze i łatwiejsze korzystanie z danych osobowych
 • prawo do usunięcia danych, bycia “zapomnianym”,
 • sprawniejsze przesyłanie danych między podmiotami świadczącymi rożne usługi,
 • prawo do bycia zawiadomionym o ataku hakerskim na nasze dane,
 • możliwość pseudonimizacji i szyfrowania danych

Jak policzono, takie unormowanie prawa i sprawienie, że będzie ono jednolite w całej Unii Europejskiej ma pomóc zaoszczędzić 2,3 miliarda euro rocznie. W sprawozdaniu Komisji Europejskiej z 2020 roku nowe przepisy RODO oceniono pozytywnie. Według RODO istnieje siedem głównych zasad przetwarzania danych osobowych, a są nimi:

 • zasada rzetelności, zgodności z prawem i przejrzystości,
 • zasada ograniczenia celu,
 • zasada minimalizacji danych,
 • zasada prawidłowości,
 • zasada ograniczenia przechowywania,
 • zasada integralności i poufności,
 • zasada rozliczalności

Szkolenia z zakresu RODO – czy warto?

Mimo istnienia RODO już kilka lat, wiele firm ma wciąż problemy z prawidłową interpretacją i przestrzeganiem wszystkich zawartych w nim regulacji. Co zatem zrobić, gdy nasz personel lub my sami mamy wyraźne braki w wiedzy na temat powyższego rozporządzenia? Z pomocą przychodzą rozmaite firmy oferujące przeróżne kursy w tematyce RODO i wszystkich związanych z nim kwestii. Można je odbyć zarówno stacjonarnie jak i on-line. Na pytanie, czy w ogóle warto zdecydować się na wzięcie udziału w tego typu kursach trzeba przedstawić, jakie korzyści niesie za sobą ukończenie takowego kursu. Są to na przykład:

 • darmowe wsparcie prawne,
 • rozmaite certyfikaty z zakresu RODO,
 • dostęp do wielu materiałów szkoleniowych,
 • wzory dokumentów dotyczących RODO,
 • zdobycie przydatnych umiejętności praktycznych i niezbędniej wiedzy teoretycznej,
 • dopasowane do konkretnej firmy wskazówki i wytyczne z tematyki danych osobowych,
 • nauka u doświadczonych i uznanych ekspertów zajmującymi się prawnymi kwestiami ochrony danych,

Sala wykładowa z trwającym szkoleniem

Zazwyczaj firmy organizujące tego typu szkolenia bardzo dbają o to, by prowadzący był jak najbardziej rzetelny i przekazał posiadaną wiedzę w sposób przystępny interesujący. Ich otwartość i chęć rozwiania jakichkolwiek wątpliwości w kwestii RODO również jest cechą pożądaną przez uczestników szkolenia. Uczestnicy w razie pytań powinni liczyć na precyzyjne i wyczerpujące wyjaśnienia, gdyż tematyka RODO do dziś budzi wiele wątpliwości przez swoją zawiłość. W tym wypadku udział w profesjonalnie poprowadzonym szkoleniu pod okiem kompetentnych wykładowców wydaje się strzałem być w dziesiątkę. Szkolenia RODO zazwyczaj składają się z wielu różnych bloków tematycznych, których zrozumienie i przećwiczenie jest konieczne do swobodnego poruszania się w tej tematyce w przyszłości. Elementy teoretyczne, według których zazwyczaj odbywa się szkolenie to:

 • źródła wszystkich praw (zapoznanie z różnymi ustawami, instrukcja czytania RODO, uczulenie na zmieniające się przepisy itp.),
 • RODO w kontekście kadr pracowniczych (Kodeks pracy, kwestie rekrutacji czy przetwarzania danych),
 • przedstawienie najważniejszych pojęć i informacji dotyczących RODO,
 • obowiązki w procesie obiegu i przetwarzania danych osobowych,
 • kwestie, których spełnienie gwarantuje przetwarzanie danych osobowych zgodne z prawem (wymagane zgody, procedury itd.),
 • ustalone zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych,
 • najważniejsze prawa osób objętych RODO,
 • odpowiedzialność przetwarzania danych,
 • sytuacje naruszenia danych osobowych,
 • sporządzanie odpowiedniej dokumentacji,
 • zapoznanie z sylwetką Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Ukończenie powyższego kursu zwykle skutkuje uzyskaniem specjalnie przygotowanego certyfikatu potwierdzającego nabyte kompetencje oraz starannie przygotowanej dokumentacji RODO, w skład której wchodzą między innymi różne wzory istotnych dokumentów. Ceny takich szkoleń są  zróżnicowane i zależą od miasta, w którym jest ono organizowane, długości trwania czy poruszanych kwestii. Warto więc zapoznać się z wieloma ofertami zanim dokonamy ostatecznego wyboru o udziału w szkoleniu. Zazwyczaj takie szkolenia organizowane są w największych polskich miastach i tam należy szukać interesujących nas ofert. Takimi miastami są między innymi:

 • Warszawa,
 • Kraków,
 • Katowice,
 • Wrocław
 • Gdańsk,
 • Poznań

Oprócz szkoleń z ochrony danych osobowych istnieje także indywidualne szkolenie na Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Taka osoba musi być wyznaczona w obrębie danej firmy. Stanowi ona łącznik między administracją korporacji a odpowiednim urzędem. Warto więc po ustaleniu konkretnej osoby na tym stanowisku wysłać ją na odpowiednio przygotowany kurs. Tam dowie się ona:

 • jak wygląda praca Inspektora,
 • jakie ma ona prawa i obowiązki,
 • co robić w sytuacjach niebezpiecznych i ryzykownych (nagła utrata danych lub ich wykradnięcie)

Takie szkolenie z uwagi na dużą odpowiedzialność na tym stanowisku może potrwać nawet kilka dni. Uczestnicy mogą liczyć na wyjaśnienie wszystkich niejasnych kwestii oraz odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania. Ponadto są wyposażeni w pomoce naukowe czy przydatne materiały. Często na taki kurs zapisują się absolwenci studiów prawniczych, dla których jest to świetne uzupełnienie posiadanej już wiedzy. W tym przypadku również otrzymuje się odpowiedni certyfikat poświadczający zdobyte kompetencje. Szkolenia RODO i Inspektora Ochrony Danych Osobowych to w dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie bardzo przydatna opcja dla przedsiębiorców, prezesów i ich pracowników. Naprawdę warto zainwestować w zdobycie wiedzy z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych.