Operator suwnicy – wymagania

Suwnice stosowane są między innymi w halach przemysłowych, na bocznicach, składowiskach czy na pochylniach stoczniowych. Osoby pracujące z suwnicami muszą spełnić określone wymagania. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez wymaganych kwalifikacji i umiejętności.

Osoba chcąca pracować jako operator suwnicy musi zapisać się na kurs na suwnice. W celu zapisania się na zajęcia należy spełnić odpowiednie wymagania, których spełnienie jest potrzebne również w zawodzie suwnicowego.

Wymagania do zapisania się na kurs na suwnicę:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie do najmniej podstawowe
  • brak przeciwwskazań do pracy w zawodzie operatora suwnicy potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem lekarskim

Operatorzy powinni posiadać stosowne kwalifikacje potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacyjnym Urzędu Dozoru Technicznego. Uprawnienia można uzyskać po zaliczeniu egzaminu kończącego szkolenia UDT na suwnice.

Wyróżniamy dwie kategorie uprawnień na suwnice według UDT:

  • II S – suwnice, wciągniki i wciągarki obsługiwane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe
  • I S – suwnice, wciągniki i wciągarki obsługiwane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe

Operator suwnicy powinien również spełnić inne wymagania w zależności od tego, w jakiej firmie będzie zatrudniony. Między innymi pracownik powinien posiadać wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów, znać zasady działania urządzeń zabezpieczających, powinien on przejść szkolenia BHP w zakresie instruktażu ogólnego BHP oraz instruktażu stanowiskowego.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON zaprasza na kurs na suwnice – cena i terminy zajęć wraz z lokalizacjami dostępne są na naszej stronie internetowej. Prowadzimy zajęcia w mieście Warszawa i w innych lokacjach. Gwarantujemy kompleksową obsługę, wysoką zdawalność i niskie ceny. Prosimy o kontakt w razie dodatkowych pytań.

Więcej informacji:

Operator suwnicy

 

Kurs na Suwnice

 

Więcej informacji: