Jednym z podstawowych dokumentów w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy jest ocena ryzyka zawodowego. W Ośrodku ERGON zajmujemy się przygotowywaniem dokumentacji tego rodzaju według kilku różnych metodologii.

Według przepisów prawa ryzykiem zawodowym określa się prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń, czyli niepożądanych zdarzeń, które dotyczą wykonywanej pracy. Zdarzenia te powodują skutki zdrowotne lub dla życia pracowników w formie chorób zawodowych, wypadków przy pracy lub strat. Kodeks pracy wskazuje, że pracodawca ma obowiązek zapobiegać niebezpieczeństwu i informować swoich pracowników na temat ryzyka zawodowego na stanowisku pracy oraz o możliwych formach ochrony przed tym niebezpieczeństwem.

W naszym Ośrodku oferujemy Państwu następujące usługi:

 • prowadzenie analiz ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy
 • prowadzenie analiz stanu BHP w przedsiębiorstwie
 • przygotowywanie dokumentacji ocen ryzyka zawodowego

Zajmujemy się tworzeniem ocen ryzyka zawodowego między innymi według następujących norm:

 • PHA Preliminary Hazard Analysis, Matryca ryzyka (wg normy PN-N-18002) wg skali pięciostopniowej
 • wskaźnik ryzyka – Metoda RISK SCORE
 • metoda dla czynników szkodliwych, dla których wykonano pomiary
 • metoda KIM dla ręcznego dźwigania
 • REBA – Rapid Entire Body Assessment
 • OWAS – Ovako Working Posture Analysis System – metoda analizy obciążenia statycznego
 • FMEA – Failure Mode and Effect Analysis
 • HAZOP – Hazard and Operability Study

Zapraszamy serdecznie do wybrania naszych usług!

Więcej informacji: