obsługa urządzeń

W dzisiejszych czasach jedne z najpopularniejszych uprawnień wydawane są dla operatorów wózków widłowych. Nie jest to jednak jedyny zawód, możliwy do wykonywania związany z kwalifikacjami UDT. Przykładem są konserwatorzy wózków jezdniowych unoszących. Obie osoby mają kontakt z tymi samymi urządzeniami, za które są odpowiedzialni. Często zdarza się, że operator stwierdza pierwsze objawy awarii sprzętu i zgłasza konserwatorowi. Ten drugi musi mieć odpowiednie kompetencje ściśle powiązane z działaniem w układach unoszącym i jezdnym. Oprócz tego znać szczegółową budowę maszyn, a przede wszystkim wiedzieć, jak naprawić, bądź wymienić uszkodzone w nich elementy. Następnymi osobami z podobnych branż są, np. lutowacze, spawacze, pracownicy działów kontroli jakości, technologii, obróbki cieplnej czy też przeróbki plastycznej. 

Wymagane są również przy obsłudze: 

 • żurawi; 
 • podestów różnego typu; 
 • dźwigów budowlanych oraz towarowo–osobowych; 
 • suwnic;  
 • wciągnika, wciągarki. 
przenoszenie ładunku wózkiem widłowym

Urząd Dozoru Technicznego wydaje zaświadczenia kwalifikacyjne pozwalające obsługiwać wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym podnoszeniem. W oparciu o tekst ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym oraz warunków z rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. 

Wytyczne potrzebne do ich zdobycia: 

 • wiedza i umiejętności zależnie od rodzaju oraz obszaru kwalifikacji; 
 • pozytywnie zdać egzamin państwowy przed komisją UDT.  
 • Obowiązki według instytucji Urzędu Dozoru Technicznego opierają się na znajomości: 
 • ogólnych warunków bezpiecznej pracy; 
 • eksploatacja wózków zasilanych gazem (LPG); 
 • instrukcji obsługi (sterowanie urządzeniem, czynności przed i po uruchomieniu); 
 • przepisów prawnych związanych z obsługą danego urządzenia; 
 • typów pojazdów zgodnych z uprawnieniami; 
 • charakterystyki udźwigu;  
 • pojęcia stateczności; 
 • budowy i działania urządzenia wskazując poszczególne elementy;  
 • procedury postępowania w awaryjnych sytuacjach i wypadku; 
 • specyficznych warunków w tym zasad pracy (np. transport ludzi w koszach na platformach roboczych). 

Gdzie złożyć wypełniony wniosek, aby sprawdzić kwalifikacje?  

Można to zrobić w biurze Urzędu Dozoru Technicznego lub w najbliższym lokalnym oddziale. Na egzamin trzeba zapisać się przez centrum szkoleniowe lub samodzielnie. 

Należy pamiętać o opłacie wprowadzonej od 11 lutego 2020. Reguluje ją ustawa o dozorze technicznym art.23 ust. 4. 

Jakie urządzenia nadzoruje dozór techniczny? 

wymiana butli gazowej w pojeździe
 • urządzenia transportu bliskiego (np. suwnice, żurawie, wózki jezdniowe podnośnikowe, schody ruchome, chodniki ruchome, dźwigi towarowe, wciągniki, wciągarki, dźwigi osobowe – windy osobowe); 
 • dźwigniki; 
 • kabinowe i krzesełkowe przenośniki; 
 • ciśnieniowe;  
 • bezciśnieniowe i niskociśnieniowe zbiorniki przeznaczone do przechowywania materiałów: niebezpiecznych (trujących i żrących) oraz do ciekłych łatwopalnych.  

Dlaczego my? 

Jeśli zależy Ci na solidnym przygotowaniu do egzaminu z teorii i praktyki – zapraszamy na kurs UDT w naszym Ośrodku Szkolenia Operatorów (OSO). Dzięki nam zyskasz odpowiednio dopasowaną ofertę do danego stanowiska pracy. Masz możliwość szkolenia w formie otwartej lub zamkniętej (dla grup zorganizowanych). Oferujemy przy tym atrakcyjne ceny. Możemy pochwalić się zdawalnością naszych kursantów na poziomie. Po zaliczeniu egzaminu otrzymasz certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje, uprawniające do obsługi wymienionych urządzeń. 

Co sprawdzają komisje z ramienia UDT ? 

Kompetencje osób, które zamierzają specjalizować się w takich dziedzinach jak: 

 • a także pracą w charakterze sygnalisty–hakowego. 

Aby zdobyć uprawnienia UDT dla tych stanowisk należy zapisać się na szkolenie i zdać egzaminy. 

Kto może zapisać się na kurs? 

Tylko pełnoletnie osoby, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie prac na wysokościach. Przed rozpoczęciem szkolenia należy zrobić badania u lekarza medycyny pracy i dostarczyć stosowne orzeczenie. Uczestnicy muszą posiadać podstawowe wykształcenie. 

uprawnienia UDT

Więcej informacji: