W dzisiejszych czasach jedne z najpopularniejszych uprawnień wydawane są dla operatorów wózków widłowych. Nie jest to jednak jedyny zawód, możliwy do wykonywania związany z kwalifikacjami UDT. Przykładem są konserwatorzy wózków jezdniowych unoszących. Obie osoby mają kontakt z tymi samymi urządzeniami, za które są odpowiedzialni. Często zdarza się, że operator stwierdza pierwsze objawy awarii sprzętu i zgłasza konserwatorowi. Ten drugi musi mieć odpowiednie kompetencje ściśle powiązane z działaniem w układach unoszącym i jezdnym. Oprócz tego znać szczegółową budowę maszyn, a przede wszystkim wiedzieć jak naprawić, bądź wymienić uszkodzone w nich elementy. Następnymi osobami z podobnych branż są np. lutowacze, spawacze, pracownicy działów kontroli jakości, technologii, obróbki cieplnej czy też przeróbki plastycznej.

Wymagane są również przy obsłudze:

 • żurawi
 • podestów różnego typu
 • dźwigów budowlanych oraz towarowo-osobowych
 • suwnic
 • wciągnika, wciągarki

Urząd Dozoru Technicznego wydaje zaświadczenia kwalifikacyjne pozwalające obsługiwać wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym podnoszeniem. W oparciu o tekst ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym oraz warunków z rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.Przenoszenie ładunku wózkiem widłowym

Wytyczne potrzebne do ich zdobycia:

 • wiedza i umiejętności zależnie od rodzaju oraz obszaru kwalifikacji
 • pozytywnie zdać egzamin państwowy przed komisją UDT

Obowiązki według instytucji Urzędu Dozoru Technicznego opierają się na znajomości:

 • ogólnych warunków bezpiecznej pracy
 • eksploatacja wózków zasilanych gazem (LPG)
 • instrukcji obsługi (sterowanie urządzeniem, czynności przed i po uruchomieniu)
 • przepisów prawnych związanych z obsługą danego urządzenia
 • typów pojazdów zgodnych z uprawnieniami
 • charakterystyki udźwigu
 • pojęcia stateczności
 • budowy i działania urządzenia wskazując poszczególne elementy
 • procedury postępowania w awaryjnych sytuacjach i wypadku
 • specyficznych warunków w tym zasad pracy ( np. transport ludzi w koszach na platformach roboczych)

Gdzie złożyć wypełniony wniosek, aby sprawdzić kwalifikacje ?

Można to zrobić w biurze Urzędu Dozoru Technicznego lub w najbliższym lokalnym oddziale. Na egzamin trzeba zapisać się przez centrum szkoleniowe lub samodzielnie.

Należy pamiętać o opłacie wprowadzonej od 11 lutego 2020, która wynosi 184,43 zł. Reguluje ją ustawa o dozorze technicznym art.23 ust. 4

Jakie urządzenia nadzoruje dozór techniczny?

 • urządzenia transportu bliskiego (np. suwnice, żurawie, wózki jezdniowe podnośnikowe, schody ruchome, chodniki ruchome, dźwigi towarowe, wciągniki, wciągarki, dźwigi osobowe – windy osobowe)
 • dźwigniki
 • kabinowe i krzesełkowe przenośniki
 • bezciśnieniowe i niskociśnieniowe zbiorniki przeznaczone do przechowywania materiałów: niebezpiecznych (trujących i żrących) oraz do ciekłych łatwopalnych 

Dlaczego my?

Wymiana butli gazowej w pojeździeJeśli zależy Ci na solidnym przygotowaniu do egzaminu z teorii i praktyki – zapraszamy na kurs UDT w naszym Ośrodku Szkolenia Operatorów (OSO). Dzięki nam zyskasz odpowiednio dopasowaną ofertę do danego stanowiska pracy. Masz możliwość szkolenia w formie otwartej(indywidualnie) lub zamkniętej (dla grup). Oferujemy przy tym atrakcyjne ceny. Możemy pochwalić się zdawalnością naszych kursantów na poziomie 94,21%. Po zaliczeniu egzaminu otrzymasz certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje, uprawniające do obsługi wymienionych urządzeń.

Co sprawdzają komisje z ramienia UDT?

Kompetencję osób, które zamierzają specjalizować się w takich dziedzinach jak:

Aby zdobyć uprawnienia UDT dla tych stanowisk należy zapisać się na szkolenie i zdać egzaminy

Kto może zapisać się na kurs?

Tylko pełnoletnie osoby, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie prac na wysokościach. Przed rozpoczęciem szkolenia należy zrobić badania u lekarza medycyny pracy i dostarczyć stosowne orzeczenie. Uczestnicy muszą posiadać podstawowe wykształcenie.

Więcej informacji: