Cel szkolenia

Za cel naszego szkolenia obraliśmy przeszkolenie kursantów w sposób sprawny – z wysoką efektywnością nauczania. Zostaniesz zapoznany z opracowanym przez nas programem szkoleniowym, gdzie zgłębisz podstawowe informacje o żurawiach pokładowych, jak je bezpiecznie eksploatować, jak przeprowadzać przeglądy i prowadzić księgę konserwatora. Po ukończeniu kursu będziemy asystować podczas Twojego egzaminu UDT.  

Przebieg szkolenia

Opracowane przez nas kursy dzielą zakres szkolenia na część teoretyczną i część praktyczną. W ciągu trwania szkolenia będziesz mieć dostęp do wszelkich maszyn i urządzeń z naszego zasobu. W czasie zajęć zapoznasz się z: 

 • obowiązującymi zasadami BHP, 
 • konstrukcją żurawia pokładowego, 
 • przeprowadzaniem przeglądów, 
 • prowadzeniem księgi konserwatora, 
 • bezpiecznym eksploatowaniem żurawia pokładowego. 

Egzamin na operatora i konserwatora żurawi pokładowych

instruktor prowadzący wykład dla kursantów

Państwowy egzamin organizowany przez Urząd Dozoru Technicznego dzieli się na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej należy rozwiązać test, złożony z 15 pytań zamkniętych. Wykazuje się tu znajomość budowy maszyny, zasad BHP oraz prowadzenia dokumentacji technicznej. Praktyka to wykonywanie zleconych zadań na placu manewrowym. Należy wykazać zdolności manualne w bezpiecznym kierowaniu urządzeniem. Nad całością czuwa komisja złożona z pracowników UDT. 

Wydawanie uprawnień UDT

Zaliczenie obu części egzaminu państwowego, gwarantuje otrzymanie uprawnień UDT. Wystawiane są one na okres od 3-5 lat w przypadku żurawi pokładowych. Należy je regularnie odnawiać – na 3 miesiące przed wygaśnięciem daty ważności na dokumencie. Certyfikaty UDT są honorowane w obrębie całej Unii Europejskiej. 

Uwarunkowania dla kursantów

Przyszli operatorzy/konserwatorzy muszą spełnić szereg wymagań by móc przystąpić do szkolenia i egzaminu. Zasady te są narzucone przez UDT. 

 • należy być pełnoletnim, 
 • należy mieć ważne badania lekarza medycyny pracy, 
 • należy ukończyć podstawową edukację, 
 • warto posiadać uprawnienia na prace wysokościowe. 

Wynagrodzenie operatorów i konserwatorów żurawi pokładowych

Zarobki operatorów/konserwatorów żurawi pokładowych ściśle związane są z doświadczeniem operatorów. Nowicjusze w branży mogą liczyć na zarobki z szeregu 3-4 tysięcy złotych brutto. Natomiast fachowcy z doświadczeniem i umiejętnościami znajdą oferty o medianie zarobków 5-6 tysięcy złotych brutto. Praca za granicą oferuje znacznie lepsze wynagrodzenie – kilkukrotnie wyższe niż w Polsce. Korzystając z tego, że certyfikaty UDT są ważne na terenie Unii Europejskiej wielu operatorów/konserwatorów wyjeżdża w poszukiwaniu pracy. 

Gdzie prowadzimy szkolenia?

konserwator żurawia pokładowego podczas przeglądu

Wszelkie szkolenia przeprowadzone są w naszym ośrodku w Warszawie, jednak wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów uruchomiliśmy również usługę przeprowadzania kursów na terenie całej Polski – zgodnie z życzeniem klienta. Możemy zorganizować szkolenia jednoosobowe lub dla grup. 

Zapoznaj się z ofertą naszych pozostałych kursów:

 • szkolenia z zakresu UDT, 
 • konserwacje Urządzeń Transportu Bliskiego, 
 • konserwator urządzeń dla osób niepełnosprawnych, 
 • operator maszyn budowlanych, 
 • operatora wózków widłowych, 
 • operator podestów ruchomych, 
 • montażysta połączeń kołnierzowych, 
 • wózki widłowe – zdobądź kwalifikacje na operatora, 
 • TDT uprawnienia, 
 • UNO – wykorzystanie, zagrożenia i uprawnienia TDT, 
 • konserwator urządzeń UDT, 
 • konserwator podnośników koszowych, 
 • operator podestów ruchomych masztowych, 
 • operator podestów ruchomych, 
 • operator podestów ruchomych wiszących, 
 • operator podnośników koszowych, 
 • operator ładowarek teleskopowych, 
 • operator wyciągów towarowych, 
 • operator suwnicy, 
 • obsługa i konserwacja urządzeń wyładowczych i załadowczych, 
 • operator żurawi, 
 • operator podnośników nożycowych wolnobieżnych, 
 • operator podestów ruchomych, 
 • uprawnienia UDT/TDT/WDT, 
 • obsługa urządzeń ciśnieniowych. 

Pytania i odpowiedzi

Jaka jest ważność certyfikatów UDT po kursie operatorów/konserwatorów żurawi pokładowych?

Certyfikaty UDT z branży operatorów/konserwatorów żurawi pokładowych wystawiane są na okres 3–5 lat. 

Kiedy należy odnawiać certyfikaty UDT?

Każdy certyfikat należy zgłosić do odnowienia na 3 miesiące przed datą wygaśnięcia, wpisaną w dokumencie. 

Więcej informacji: