Ośrodek szkoleniowy ERGON wyposażony jest we wszelkie środki dydaktyczne, umożliwiające zdobycie wymaganych uprawnień UDT. Opracowaliśmy efektowny program kształcenia dla przyszłych operatorów/konserwatorów żurawi stacjonarnych. Realizujemy swoje kursy pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego. Podczas szkolenia zdobędziesz niezbędną wiedzę, która posłuży Ci do zdobycia uprawnień UDT. 

Przebieg kursu

Kurs na uprawnienia UDT dla operatorów/konserwatorów żurawi stacjonarnych przebiega następująco:  

 • rozpoczynasz szkolenie od części teoretycznej, w której zapoznasz się między innymi z: przepisami bezpieczeństwa, konstrukcją żurawia stacjonarnego oraz prowadzeniem księgi konserwatora i dokumentacji technicznej, 
 • następnie część praktyczna realizowana jest na placu manewrowym, gdzie nauczysz się obsługiwać maszynę i wykonywać zadania zlecone przez wykwalifikowanych instruktorów. 

Egzamin państwowy UDT

Egzamin państwowy w związku ze zdobyciem uprawnień UDT, wygląda analogicznie jak nasz kurs. Dzieli się na dwie części: teorię i praktykę. W części praktycznej zostaniesz zobligowany do napisania testu pisemnego o 15 pytaniach zamkniętych. Udzielenie 11 poprawnych odpowiedzi gwarantuje zaliczenie testu. Gdy odbędziesz pierwszą część, należy przystąpić do części drugiej: praktycznej. Odbywa się ona na placu manewrowym, gdzie w obecności komisji należy wykonać zlecone zadania egzaminacyjne, dowodzące o umiejętności bezpiecznego eksploatowania maszyny. 

Uprawnienia UDT dla operatorów i konserwatorów żurawi stacjonarnych 

instruktor prowadzący szkolenie na placu manewrowym

Kursanci, którzy ukończyli proces egzaminacyjny z wynikiem pozytywnym mogą złożyć wniosek do Urzędu Dozoru Technicznego o wydanie uprawnień operatora/konserwatora żurawi stacjonarnych. Certyfikat UDT ważny jest od 3-5 lat od daty wydania. Należy regularnie zgłaszać się do odnawiania dokumentów. Uprawnienia ważne są w obrębie całej Unii Europejskiej. 

Wymagania od przyszłych uczestników 

Kursantem może stać się osoba, która: 

 • jest pełnoletnia, 
 • nie posiada przeciwwskazań lekarskich do podjęcia szkolenia, 
 • posiada wykształcenie co najmniej podstawowe, 
 • ma aktualne uprawnienia na prace wysokościowe. 

Zarobki operatorów i konserwatorów żurawi stacjonarnych 

Doświadczeni operatorzy/konserwatorzy żurawi zarabiają miesięcznie od 5-6 tysięcy brutto, natomiast nowicjusze w branży od 3–4 tysięcy złotych brutto. Są to dane na rok 2022. Natomiast zarobki operatorów/konserwatorów za granicą potrafią być kilkukrotnie wyższe. 

Gdzie szkolimy? 

żuraw podczas pracy

Wszelkie szkolenia w naszej firmie przeprowadzane są w naszym ośrodku szkoleniowym w centrum Warszawy. Dodatkowo postanowiliśmy uruchomić usługę dotyczącą przeprowadzania szkoleń w miejscu wskazanym przez klienta. Przyszli operatorzy/konserwatorzy mogą wybrać, w jakiej formie chcą uczestniczyć na zajęciach. Organizujemy zajęcia grupowe i jednoosobowe. 

Inne kursy w ofercie ERGON: 

 • konserwacje Urządzeń Transportu Bliskiego, 
 • konserwator urządzeń dla osób niepełnosprawnych, 
 • operator maszyn budowlanych, 
 • operator wózków widłowych, 
 • operator podestów ruchomych
 • montażysta połączeń kołnierzowych, 
 • wózki widłowe – zdobądź kwalifikacje na operatora, 
 • konserwator podnośników koszowych, 
 • operator podestów ruchomych masztowych
 • operator podestów ruchomych, 
 • operator podestów ruchomych wiszących
 • operator podnośników koszowych, 
 • operator ładowarek teleskopowych, 
 • operator wyciągów towarowych, 
 • operator suwnicy, 
 • obsługa i konserwacja urządzeń wyładowczych i załadowczych, 
 • TDT uprawnienia, 
 • UNO – wykorzystanie, zagrożenia i uprawnienia TDT, 
 • konserwator urządzeń UDT, 
 • operator żurawi, 
 • operator podnośników nożycowych wolnobieżnych, 
 • operator podestów ruchomych, 
 • uprawnienia UDT/TDT/WDT, 
 • obsługa urządzeń ciśnieniowych, 
 • szkolenia z zakresu UDT. 

Pytania i odpowiedzi

Gdzie przeprowadzane są szkolenia konserwatorów i operatorów żurawi stacjonarnych?

Przeprowadzamy szkolenia w naszej filii w Warszawie, a także na terenie całej Polski ze względu na usługę szkolenia z dojazdem do klienta. 

Jakie są uwarunkowania dla kursantów?

By przystąpić do szkolenia, kursanci muszą mieć ukończone 18 lat, muszą posiadać ważne badania lekarza medycyny pracy, muszą posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac wysokościowych oraz muszą posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe. 

Więcej informacji: