Przepisy dotyczące suwnic – UDT, BHP

Suwnice to urządzenia, które podlegają dozorowi technicznemu. Osoby obsługujące suwnice muszą posiadać odpowiednie uprawnienia UDT oraz posiadać aktualne przeszkolenie BHP, aby wykonywać swoje obowiązki zgodnie z przepisami.

Przepisy dotyczące eksploatacji suwnic zawierają:

  • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienione rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydane na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym
  • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz. U. 2014 poz. 1675), wydane na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy o dozorze technicznym

Osoby chcące rozpocząć pracę na suwnicy, muszą posiadać odpowiednie uprawnienia UDT zgodnie z przepisami prawa. Można uzyskać je poprzez zapisanie sia na kurs na suwnice, a następnie podejście i zaliczenie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Nadawane wówczas uprawnienia na suwnice są bezterminowe – nie ma potrzeby ich odnawiania i weryfikowania.

Zapraszamy na szkolenia UDT do naszego Ośrodka Doskonalenia Kadr ERGON – zapewniamy kompleksowe i profesjonalne przygotowanie do egzaminu i gwarantujemy wysoką zdawalność. Działamy w mieście Warszawa i w naszych ośrodkach regionalnych. Niska cena, fachowa obsługa, wysoka skuteczność to nasze atuty – zachęcamy do zapisania się na kurs już teraz!

Więcej informacji:

Operator suwnicy

 

Przepisy związane z użytkowaniem suwnic

 

Kurs na Suwnice

 

Więcej informacji: