Kursy otwarte w ODK Ergon Warszawa oraz w oddziałach w całym kraju są organizowane codziennie.

Kurs zamknięte w miejscu wskazanym przez Klienta prowadzimy w dogodnych terminach.
 

Lp.

Rodzaje szkolenia BHP

Pełna nazwa szkolenia BHP (szczegółowe informacje)

Koszt

(opłata za kurs zależy od liczby uczestników)

Stanowiska

Terminy ważności

1.

Wstępne

Kurs dla nowozatrudnionych pracowników robotniczych i administracyjnych oraz inżynieryjno-technicznych jest organizowane w formie instruktażu ogólnego…

42 zł – 82 zł

inżynieryjno-techniczne, administracyjno-biurowe, Robotnicze

1 rok
(następnie obligatoryjne jest szkolenie okresowe)

 

2.

Szkolenie wstępne dla nowozatrudnionych osób kierujących pracownikami jest organizowane…

82 zł – 122 zł

Kierownicze

6 miesięcy
(następnie obligatoryjne jest szkolenie okresowe)

 

3.

Okresowe

Kurs dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne np. prace wysokościowe; prace przy wysokim napięciu…

122 zł – 202 zł

 

Robotnicze, inżynieryjno-techniczne,

Kierownicze

 

1 rok / 6 mc

(w zależności specyfiki zagrożeń i wyników oceny ryzyka zawodowego)

4.

Kurs dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych…

52 zł – 102 zł

Robotnicze

3 lata

5.

Szkolenie dla pracodawców i osób kierujących pracownikami…

152 zł – 252 zł

Kierownicze

5 lat

6.

Kurs dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno- technicznych…

122 zł – 202 zł

inżynieryjno-techniczne

 

5 lat

7.

Kurs dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno- biurowych (technicznych)..

82 zł – 122 zł

administracyjno-biurowe,

6 lat

8.

Szkolenie dla pracowników służby BHP..

252 zł – 502 zł

służba BHP

Pierwsze szkolenie po 12 mc od ukończenia studiów BHP, następne co 5 lat

Podstawa prawna: § 14, 15 rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie kursy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Kursy otwarte w ODK Ergon Warszawa oraz w oddziałach w całym kraju są organizowane codziennie.

Kurs zamknięte w miejscu wskazanym przez Klienta prowadzimy w dogodnych terminach.
 

Lp.

Rodzaje kursu Ppoż

Pełna nazwa kursu Ppoż (szczegółowe informacje)

Koszt

(opłata za kurs zależy od liczby uczestników)

Stanowiska

Terminy ważności

1.

Szkolenie przeciwpożarowe

Kurs z praktyką

102 zł – 202 zł

wszystkie

1 rok
(następnie obligatoryjne jest szkolenie okresowe)

 

2.

Kurs bez praktyki

82 zł – 122 zł

wszystkie

6 miesięcy
(następnie obligatoryjne jest szkolenie okresowe)

 

Kursy otwarte w ODK Ergon Warszawa oraz w oddziałach w całym kraju są organizowane codziennie.

Kurs zamknięte w miejscu wskazanym przez Klienta prowadzimy w dogodnych terminach.
 

Lp.

Rodzaje kursu pierwszej pomocy

Pełna nazwa kursu pierwszej pomocy (szczegółowe informacje)

Koszt

(opłata za kurs zależy od liczby uczestników)

Stanowiska

Terminy ważności

1.

Szkolenia – pierwsza pomoc

Kurs z praktyką

102 zł – 152 zł

wszystkie

1 rok
(następnie obligatoryjne jest szkolenie okresowe)