W Ośrodku ERGON przeprowadzamy dla Państwa badania środowiskowe czynników szkodliwych lub uciążliwych. Są one niezbędne na stanowiskach pracy, na których wzrasta ryzyko wypadków przy pracy oraz wystąpienia chorób zawodowych. Dodatkowo zgodnie z przepisami pracy pracodawcy są zobowiązani do prowadzenia stałej kontroli w tym zakresie.

Nasi specjaliści BHP wykonują kompleksowe pomiary środowiska pracy, które obejmują następujące czynniki szkodliwe lub uciążliwe:

  • hałas w środowisku pracy
  • oświetlenie podstawowe – równomierność oświetlenia i natężenie światła na stanowisku pracy
  • mikroklimat w środowisku pracy
  • drgania mechaniczne o oddziaływaniu ogólnym
  • drgania mechaniczne o odziaływaniu na kończyny górne

Prowadzimy regularne badania czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy i w środowisku pracy. Zajmujemy się także doradztwem dla przedsiębiorstw w ramach pomiarów środowiska pracy i badań czynników oddziałujących negatywnie na pracowników. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem przeznaczonym do pomiarów stężeń substancji chemicznych, metali, gazów, stężeń pyłów respirabilnych oraz całkowitych, badań pól elektromagnetycznego.

Usługi świadczymy w szczególności na terenie województwa mazowieckiego, w tym Warszawy, gdzie mieści się siedziba naszej firmy, a także zajmujemy się świadczeniem usług dla klientów ogólnopolskich. Jeżeli mają Państwo pytania związane z prowadzonymi przez nas badaniami środowiskowymi oraz obsługą BHP, zachęcamy do kontaktu.

Zapraszamy serdecznie do wybrania naszych usług!

Więcej informacji: