W Ośrodku Doskonalenia Kadr ERGON zajmujemy się prowadzeniem kompleksowych ocen stanowisk pracy, w tym także dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej oraz przepisami krajowymi, które dotyczą zapewnienia bezpiecznych warunków pracy pracownikom, konieczne jest także zapewnienie odpowiednich szans osobom niepełnosprawnym – stworzenie przyjaznego środowiska pracy, które odpowiada ich potrzebom.

Zajmujemy się profesjonalną oceną stanowisk dla osób niepełnosprawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, służymy usługami doradczymi, dzięki którym w Państwa firmie stanowisko dla tego rodzaju osoby będzie odpowiednio dopracowane zależnie od jej stopnia niepełnosprawności.

Prowadzimy między innymi następujące czynności:

  • sprawdzamy, czy pracownik jest w stanie wykonywać określoną pracę i czy nie stanowi ona dla niego ryzyka
  • sprawdzamy, czy obecność pracownika na stanowisku pracy nie stanowi zagrożenia dla innych pracowników
  • określamy warunki pracy i związane z nimi zagrożenia
  • wskazujemy na sprzęty i materiały, z których może korzystać pracownik
  • wskazujemy na zadania oraz ich czas i częstotliwość, które może realizować pracownik
  • określamy ograniczenia czasu pracy i systemu pracy
  • określamy charakterystykę zaplecza socjalnego i sanitarnego
  • szacujemy ryzyko zawodowe dla danego stanowisko, które ma być zajmowane przez osobę niepełnosprawną

Więcej informacji na temat oceny stanowisk pracy dla osób niepełnoprawnych mogą Państwo otrzymać od naszych specjalistów BHP.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszych usług!

Więcej informacji: