Zapraszamy do Ośrodka Doskonalenia Kadr ERGON na profesjonalny kurs eksploatacji sprężarek, dmuchaw, ssaw, kompresorów oraz instalacji sprężonego powietrza. Oferowane przez ERGON szkolenie poświęcone jest wszystkim aspektom użytkowania i dozoru sprężarek oraz innych tego rodzaju urządzeń. Nasi prowadzący dysponują odpowiednimi kwalifikacjami i stawiają szczególny nacisk na umiejętności praktyczne. Dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie technologii światłowodowych od ponad dwudziestu lat.   

kompresor warsztatowy

Oferta zajęć 

Nasze szkolenie dedykowane jest dla osób, które chcą zapoznać się z podstawami obsługi sprężarek oraz dla tych, którzy pragną pogłębić zdobytą przez lata praktyczną wiedzę. Zapewniamy zapoznanie się z branżą od strony praktycznej. Kurs w ERGON gwarantuje: 

 • zapoznanie kursantów z budową sprężarek, dmuchaw, ssaw, kompresorów oraz instalacji sprężonego powietrza; 
 • przygotowanie pracowników do samodzielnej pracy z urządzeniami tego typu; 
 • przeszkolenie w zakresie podstawowych problemów dotyczących danego typu sprężarki; 
 • zaznajomienie z najczęściej występującymi usterkami. 

Program szkolenia zakłada zdobycie wiedzy z zakresu urządzeń służących do automatycznej regulacji powietrza, metod regulacji wydajności sprężarek i najważniejszych parametrów sprężarek, dmuchaw i ssaw. Ponadto, kursanci uczą się wykonywania czynności związanych z uruchamianiem i zatrzymywaniem sprężarek różnego typu. Słuchacze zapoznają się także z aktami prawnymi dotyczącymi eksploatacji oraz dozoru.   

sprężarka przemysłowa

Zdobyte kwalifikacje 

Pozytywny wynik egzaminu państwowego umożliwia absolwentowi szkolenia: 

 • zatrudnienie przy obsłudze, przeglądach i konserwacji pomp, sprężarek oraz instalacji sprężonego powietrza, 
 • uzyskanie uprawnień w kategoriach: 
 • „E” – eksploatacji pomp, sprężarek i sprężonego powietrza, 
 • „D” – dozoru nad eksploatacją pomp i sprężarek. 

Korzyści z posiadania uprawnień na sprężarki 

Wiele narzędzi oraz maszyn budowlanych działa dzięki zastosowaniu powietrza o wysokim ciśnieniu. Podobnie sprawa ma się z obsługą instalacji sprężonego powietrza i gazów technicznych. Mimo że używanie pistoletu pneumatycznego nie jest obwarowane kwalifikacjami, to wymaga wiedzy z zakresu bezpieczeństwa. Skorzystanie z oferowanego przez ERGON szkolenia obsługi sprężarek ułatwi Ci poszukiwania pracy. Duże przedsiębiorstwa oraz zakłady korzystają z kompleksowych systemów połączonych z jednym lub dwoma zbiornikami ciśnieniowymi. Eksploatacja takiej sieci wymaga umiejętności oraz profesjonalnego przygotowania do pracy na tym stanowisku. Stały dopływ sprężonego powietrza bez zagrożenia wahaniami mocy w systemie sprawdza się zwłaszcza na liniach produkcyjnych. Kompresory spotykamy również w warsztatach samochodowych – wszędzie tam potrzebni są fachowcy posiadający odpowiednie kwalifikacje i umiejętności.  

Egzamin 

Kurs na sprężarki kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez URE, a uzyskanie pozytywnego wyniku gwarantuje zdobycie uprawnień, które są ważne przez 5 lat.  

instalacja sprężonego powietrza

Praca po kursie 

Umiejętność eksploatacji i dozoru sprężarek, dmuchaw, ssaw, kompresorów oraz instalacji sprężonego powietrza pozwoli na pracę między innymi w: 

 • gazownictwie i transporcie gazów; 
 • hutnictwie; 
 • zakładach zajmujących się procesami technologicznymi w obszarze chemii przemysłowej; 
 • górnictwie; 
 • branży chłodniczej; 
 • firmach wykorzystujących sprzęt z wymuszoną cyrkulacją; 
 • branżach wykorzystujących procesy wywoływania sztucznego ciągu w sprzęcie kotłowym i w chłodnicach kominowych; 
 • transporcie pneumatycznym; 
 • firmach zajmujących się profesjonalnym malowaniem pod ciśnieniem. 

Miejsce szkolenia 

Szkolenia na sprężarki odbywają się w naszych oddziałach na terenie całego kraju. Oferujemy również szkolenia w formie zamkniętej dla grup zorganizowanych – wówczas dojeżdżamy do klienta. 

Dlaczego ODK ERGON? 

Ukończenie organizowanego przez nas szkolenia pozwala zdobyć niezbędną wiedzę do samodzielnego i bezpiecznego obsługiwania sprężarek. Oferowany przez nas kurs zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie. W trakcie szkolenia stawiamy na kompleksowe podnoszenie kwalifikacji naszych kursantów. Posiadamy ponad dwudziestoletnie doświadczenie, w tym czasie przeszkoliliśmy tysiące osób. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej oferty prosimy o kontakt – nasi pracownicy chętnie pomogą wyjaśnić wątpliwości. Zachęcamy do wybrania naszych usług! Zespół Ośrodka Doskonalenia Kadr ERGON 

kurs G2

Więcej informacji: