Według przepisów prawa każde przedsiębiorstwo ma wdrożyć rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, aby zapewnić zatrudnionym odpowiednie warunki pracy, które nie będą zagrażały zdrowiu i życiu pracowników. Aby sprawdzać obecny stan BHP w przedsiębiorstwie, przeprowadza się audyty, które obejmują również stan PPOŻ.

W Ośrodku Doskonalenia Kadr ERGON zajmujemy się kompleksowymi usługami audytów w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy. Oferujemy dwa warianty usług:

  • Kontrola Mini – obejmuje w szczególności zweryfikowanie poprawności wytycznych związanych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ich przestrzeganie. Kontrola polega na ocenie ogólne siedziby przedsiębiorstwa, a także na przeprowadzeniu wywiadu z pracownikami
  • Kontrola Maxi – obejmuje szerszy zakres prac i polega na regularnych wizytach naszych specjalistów w zakładzie pracy. W ramach usług świadczone jest także doradztwo i pomoc dotycząca zmian przepisów, jeżeli zachodzi taka potrzeba, a także audyty powypadkowe

Audyty w ERGON przeprowadzamy zgodnie z normami PN-N-18001 i OHSAS 18001 z wykorzystaniem kilku wariantów metod analizy ryzyka, w tym między innymi FMEA – Failure Mode and Effect Analysis oraz HAZOP – Hazard and Operability Study.

Nasi pracownicy dojadą do Państwa siedziby i przeprowadzą wszystkie niezbędne prace mające na celu sprawdzenie stanu BHP oraz po zakończeniu audytu przekażą stosowne dokumenty, które podsumowują wykonane czynności wraz z proponowanymi zmianami, gdy są one zasadne.

Zapraszamy serdecznie!

Więcej informacji: