Szkolenie BHP musi odbyć każdy pracownik przystępujący do pracy fizycznej. Pracodawca ma obowiązek przeszkolić pracowników w zakresie BHP, aby każdy zaznajomił się ze stanowiskiem, na którym będzie wykonywać prace. 

Na czym polega szkolenie BHP? 

Podczas trwania nauki z zakresu BHP, powinniśmy dowiedzieć się jakich zasad, podczas wykonywania pracy powinniśmy przestrzegać. Przeszkolenie obowiązuje osoby przystępujące do odbywania praktyk zawodowych, nowych pracowników oraz uczniów szkół, którzy zostaną zatrudnieni w celu przyuczenia się do zawodu. 

Jakie są rodzaje kursów BHP? 

Występują dwa rodzaje kursów, są nimi: 

  • kurs wstępny, 
  • kurs okresowy. 
szkolenie okresowe BHP

Kurs okresowy charakteryzuje się tym, że pracodawca musi przeszkolić nowo pozyskanego pracownika w pierwszym dniu pracy. Uczymy się o instruktażu ogólnym oraz stanowiskowym. Przypis ogólny odpowiada za poznanie zasad i przepisów panujących w firmie, a adnotacja stanowiskowa ma nauczyć nas, w jaki bezpieczny sposób mamy wykonywać powierzone nam obowiązki. 

Całość nauczania z zakresu instruktażu wiedzy ogólnej powinna trwać minimalnie 2h i nie może zostać odbyta online. Odnośnie informacji stanowiskowej jest to zależne, od naszej wiedzy na temat miejsca wykonywania prac, mimo wszystko czas uzależniony jest w dużej mierze od zagrożeń, jakie mogą wystąpić podczas wykonywanego zadania. Zakończenie kursu wstępnego powinno zakończyć się podpisem, który świadczy o naszej wiedzy pozyskanej podczas szkolenia. Takie kształcenie ważne jest przez 12 miesięcy, różni się to dla osób na stanowisku kierowniczym, tutaj okres trwania wynosi tylko 6 miesięcy

Kurs okresowy – polega głównie na przypomnieniu zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Przekazuje wiedze na temat tego jak radzić sobie z wypadkami i sytuacjami zagrażającymi, w razie ich wystąpienia. Ma on przypomnieć jakie są zagrożenia oraz metody ich likwidowania. 

W przypadku osób pracujących fizycznie, czas ważności jakiemu podlega szkolenie, wynosi maksymalnie do 3 lat. Natomiast inaczej wygląda to w sytuacji wykonywania niebezpiecznych zawodów, tutaj kurs powinien odbywać się nie rzadziej niż raz w roku.  

Kursy BHP i nie tylko 

Posiadamy ekspertów odnośnie prowadzenia kursów na terenie całej Polski, które przysłużyli się tysiącom uczestnikom. W naszej ofercie oprócz prowadzenia szkoleń BHP posiadamy również, kursy m.in. na: 

  • operatora suwnic, 
  • konserwatora żurawi HDS, 
  • operatora ładowarek teleskopowych, 
  • operatora podestów ruchomych, 
  • operatora dźwigów, 
  • operatora żurawi wieżowych. 

W naszej kadrze mamy wyspecjalizowanych fachowców, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w nauczaniu osób zaczynających karierę zawodową. 

Przygotowanie pod względem BHP jest obowiązkowe i każdy pracodawca jest zobowiązany przeszkolić swojego nowo zatrudnionego pracownika fizycznego. Dzięki przekazanej wiedzy, można zminimalizować ryzyko zagrożenia lub wystąpienia wypadku podczas pracy. Pracownicy fizyczni są bezpośrednio narażeni na zagrożenie, dlatego tak ważne jest odbycie kursu.  

Pytania i odpowiedzi

Jakie są rodzaje szkoleń BHP?

Występują dwa rodzaje, są nimi szkolenie wstępne oraz okresowe. 

Na jaki okres czasu ważne jest szkolenie BHP dla pracowników fizycznych?

Szkolenie BHP dla pracowników fizycznych ważne jest przez okres 12 miesięcy.  

Więcej informacji: