Aby otrzymać odpowiednie uprawnienia w zakresie przeciwpożarowym należy w szczególności posiadać odpowiednią edukację.

Uprawnienia można otrzymać na dwa sposoby:

  • ukończenie szkoły strażackiej, przykładowo Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie czy Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Poznaniu w Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. Po ukończeniu edukacji w szkole warszawskiej uczestnik uzyskuje tytuł inżyniera pożarnictwa, natomiast w przypadku szkół aspirantów jest to tytuł technika pożarnictwa
  • ukończenie kursów, które organizowane są przez ośrodki szkolenia oraz szkoły strażackie, które znajdują się przy Komendach Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej. Po zakończeniu kursu jego uczestnik otrzymuje tytuł specjalisty ochrony przeciwpożarowej, jeżeli uczęszczał na kurs organizowany przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej. Dla pozostałych szkół otrzymuje tytuł inspektora ochrony przeciwpożarowej

Inspektor a specjalista ochrony przeciwpożarowej

Różnice pomiędzy dwoma stanowiskami polegają na innych uprawnieniach. Inspektor jest upoważniony do przeprowadzania czynności z zakresu PPOŻ, które dotyczą obowiązków posiadacza budynku, obiektu budowlanego czy też danego terenu, natomiast specjalista w tym zakresie posiada szersze kwalifikacje, które upoważniają go do pracy także w innych obszarach, na przykład na terenie gminy czy województwa.

Ważność uzyskanych uprawnień PPOŻ to 5 lat. Po tym okresie należy odświeżyć swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w kolejnym przeszkoleniu.

Więcej informacji: