Firma ERGON oferuje profesjonalne szkolenia typu G1, G2 i G3. Kursy są skierowane do osób chcących uzyskać lub przedłużyć wymagane uprawnienia. Nasz ośrodek przygotuję Cię do pracy z różnymi narzędziami i kotłami wykorzystywanych w przemyśle. Szkolenia elektryczne, energetyczne i gazowe są prowadzone w zakresie dozoru i eksploatacji.  

Uprawnienia elektryczne – G1 

Szkolenie jest przeznaczone głównie dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem, urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych a także montażem instalacji fotowoltaicznych. Uczestnicy podczas szkolenia zapoznają się z niezbędnymi zagadnieniami, które przydadzą się w pracy a nawet życiu codziennym. 

Główne zagadnienia podczas szkolenia elektrycznego to m.in.: 

 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu poniżej 1 kV,
 • elektryczna sieć trakcyjna, 
 • zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych, 
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, 
 • zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW,
 • urządzenia do elektrolizy, 
 • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,
 • budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, 
 • sterowanie i zabezpieczenie urządzeń i instalacji. 

Uprawnienia energetyczne – G2 

szkolenie z G2

Szkolenia z tej dziedziny są przeznaczone dla osób zajmujących się dozorem i/lub eksploatacją instalacji, urządzeń i sieci cieplnych. 

Główne zagadnienia podczas szkolenia energetycznego to m.in.: 

 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, 
 • budowa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, 
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW, 
 • urządzenia wentylacji klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW, 
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW, 
 • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych, 
 • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg, 
 • piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW. 

Uprawnienia gazowe – G3 

Kursy gazowe są przeznaczone dla pracowników chcących zająć się eksploatacją i/lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych. 

Główne zagadnienia podczas szkolenia gazowego to m.in.: 

 • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa, 
 • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu poniżej 0,5 MPa, 
 • urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu, 
 • urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, 
 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW, 
 • rozkładnie paliw gazowych,
 • urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, 
 • rozprężanie i rozlewnie gazu płynnego, 
 • udzielanie pierwszej pomocy, 
 • zasady bezpiecznego użytku instalacji, 
 • ochrona przeciwpożarowa,
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa, 
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa. 

Ukończony kurs nadaje uprawnienia na do: 

 • obsługi,
 • konserwacji, 
 • montażu, 
 • remontu, 
 • prac kontrolno–pomiarowych. 

Wyżej wymienione czynności odpowiadają uprawnieniom G1, G2 i G3. 

Egzamin 

egzamin z G2

Kursy elektryczne, energetyczne i gazowe kończą się egzaminem w formie ustnej, przed komisją SEP. Pozytywny wynik egzaminu nadaje uprawnienia do wykonywania zawodu na okres 5 lat. Po upływie czasu należy odnowić uprawnienia. 

Uczestnik przystępując do szkolenia musi mieć ukończone 18 lat i posiadać wykształcenie przynajmniej podstawowe. 

W naszym ośrodku powadzimy, także inne kursy i szkolenia takie jak: 

 • szkolenia na sprężarki,
 • kursy na operatora wózka widłowego, 
 • kursy alpinistyczne, 
 • kursy offshore i onshore. 

Pytania i odpowiedzi

Na ile lat są wydawane uprawnienia elektryczne?

Pozytywny wynik egzaminu nadaję uczestnikowi uprawnienia do wykonywania zawodu na okres 5 lat od ich zdobycia. 

Czy w ośrodku są prowadzone zajęcia dozoru instalacji gazowych?

Tak, w naszym ośrodku przeprowadzamy kursy dozoru i eksploatacji na uprawnienia gazowe, elektryczne i energetyczne. 

Czy zakres nauczania obejmuje zasady pierwszej pomocy?

Tak, w programie nauczania są prowadzone zajęcia z pierwszej pomocy. 

Czy po ukończonym kursie elektrycznym mogę zostać konserwatorem sieci?

Tak, uprawnienia dają na możliwość do obsługi, konserwacji a także montażu sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych, gazowych i energetycznych. 

Więcej informacji: