Przeprowadzamy oceny zagrożeń psychospołecznych występujących na stanowiskach pracy. Określony poziom ryzyka jest opracowywany na podstawie badań psychosomatycznych i psychologicznych, w tym metodyki medycyny behawioralnej.

Określenie i zanalizowanie ryzyka na stanowisku pracy dotyczy kluczowych obszarów projektowania pracy, które powiązane są ze stresem zawodowym. Są to:

  • wymagania na stanowisku pracy – jej treść, tempo, ilość zadań, warunki fizyczne oraz czas pracy
  • kontrolowanie pracy – wyszkolenie, decyzyjność i uczestnictwo pracownika
  • wsparcie społeczne – obecność kultury organizacyjnej
  • relacje pracownicze
  • rola pracownika i zmiana

Ocena zagrożeń psychospołecznych obejmuje między innymi:

  • wykonanie badań pracowników pod kątem psychospołecznych warunków pracy
  • przeanalizowanie zebranych wyników
  • przygotowanie kart oceny ryzyka zawodowego dla zagrożeń psychospołecznych na danym stanowisku pracy – włączają one między innymi wskazanie ryzyka rozwoju danych chorób, a także możliwe do zastosowania środki redukcji ryzyka

Oceny te są realizowane na podstawie normy PN-N 18002:2011: Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego, normami BSI-PAS 1010:2011: Guidance on the management of psychosocial risks in the workplace, a także zaleceniami WHO: Health Impact of Psychosocial Hazards at Work: An overview 2010. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o przesłanie do nas wiadomości e-mail lub kontakt telefoniczny.

Zapraszamy do skorzystania z usług Ośrodka Doskonalenia Kadr ERGON!

Więcej informacji: