Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON to profesjonalne kursy przygotowujące do egzaminów przed komisjami SEP, PSE, SIMP, SITPS, jakie zapewniają uzyskanie uprawnienia, a także certyfikaty zawodowe przyznawane przez Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE). Warto, zatem postawić na nasze nowoczesne kursy przygotowujące do egzaminów przed komisjami SEP, PSE, SIMP, SITPS. Zapewniamy także kursy, dzięki którym można zyskać certyfikaty nadawane przez Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITPS lub SITSpoż) oraz wiele innych komisji, jakie są powoływane przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).
Zapewniamy między innymi:

 • kurs G-1 – z zakresu elektroenergetyki,
 • kurs G-2 – z zakresu ciepła,
 • kurs G-3 – z zakresu gazów.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich to organizacja, znana pod nazwą SEP, zajmuje się integracją osób pracujących w zawodzie elektryka. Jego misją jest także edukacja i popularyzowanie zagadnień z zakresu elektroenergetyki.

Jeśli chodzi o Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne, to początki sięgają 2007 roku, kiedy to zostało zainicjowane przez największe firmy zajmujące się instalacjami elektrycznymi w Polsce.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich zostało założone w 1926 roku przez profesora Henryka Mierzejewskiego. W tym gronie znajdują się inżynierowie i technicy, a także mechanicy z różnorodnych specjalności.

W przypadku Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, mamy do czynienia z historią sięgającą 1946 roku. To podmiot, którego zadaniem jest rozwój nauki i techniki w odniesieniu do gospodarki żywnościowej.

Wszystkie stowarzyszenia posiadają osobne komisje egzaminacyjne. Egzaminy końcowe są przeprowadzane zgodnie ze standardami prawa energetycznego. W ten sposób można uzyskać uprawnienia budowlane elektryczne i niezbędne w tym zawodzie certyfikaty.

Ministerstwo Energii zajmuje się zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą branżą energii. Mamy tutaj do czynienia z ustaleniami w zakresie polityki oraz strategii energetycznej, a także jeśli chodzi o rynku energii oraz alternatywne źródła energii. UDT zajmuje się z kolei doborem odpowiednich urządzeń.

Prawo energetyczne reguluje to, że osoby, jakie chcą pracować z instalacjami sieci energetycznych, powinny posiadać odpowiednie uprawnienia elektryczne. Najczęściej mamy do czynienia z takimi wymaganiami jak uprawnienia, jakie można uzyskać poprzez kurs przygotowujące do egzaminów przed komisjami SEP, PSE, SIMP, SITPS. Na koniec mamy do czynienia z egzaminem, który można zdawać w komisjach w całej Polsce, a następnie uzyskuje się odpowiednie uprawnienia.

W naszym ośrodku oferujemy nowoczesne i skuteczne szkolenia przygotowujące do egzaminów przed komisjami SEP, PSE, SIMP, SITPS, a także wiele innych. Na koniec każdy może uzyskać wymarzone uprawnienia. To niezbędny warunek dla osób, jakie chcą uzyskać uprawnienia elektryczne do 1 kV.
Organizowany przez nas przygotowujący do egzaminów przed komisjami SEP, PSE, SIMP, SITPS, a także wiele innych to zarówno zajęcia praktyczne, jak i teoretyczne. Mamy tutaj zagadnienia związane z instalacjami energetycznymi, ciepłowniczymi, a także gazowymi. Na naszych zajęciach każdy może zyskać odpowiednie przygotowanie do uprawnienia do egzaminów przed komisjami SEP, PSE, SIMP, SITPS, a także wiele się nauczyć, co potem można wykorzystać w późniejszej pracy.

Kurs G-1 – elektroenergetyka

Zachęcamy do wzięcia udziału w naszych szkoleniach, które przygotowują do uzyskania uprawnienia do 1 kV. W ten sposób można pracować przy obsłudze oraz dozorze urządzeń oraz sieci elektroenergetycznych. W ramach tego szkolenia każdy kursant może zyskać wiedzę z zakresu:

 •  instrukcja i dokumentacja eksploatacji i techniki,
 •  prace kontrolne i pomiarowe,
 •  konstrukcja i działanie oraz warunki techniczne urządzeń, sieci, instalacji,
 •  przyłącza instalacji i urządzeń,
 •  tworzenie sieci i obsługa instalacji urządzeń.

Kurs G-2 – ciepło

W ramach tego szkolenia zapewniamy konkretną wiedzę teoretyczną oraz zajęcia praktyczne, dzięki którym można się nauczyć jak pracować przy eksploatacji i dozorze urządzeń, jakich praca opiera się na cieple. W ramach tych zajęć kursant zyska wiedzę w następujących zakresach:

 • BHP i pierwsza pomoc,
 • kontrola i pomiary,
 • instrukcja i dokumentacja techniczna i eksploatacyjna
 • zasady eksploatacji,
 • programowanie sieci, urządzeń i instalacji,
 • warunki techniczne dla urządzeń, sieci i instalacji,
 • przyłączanie instalacji oraz urządzeń do sieci.

Kurs G-3 – gazy

Uprawnienia energetyczne ODK Ergon

Szkolenie jest dedykowane dla osób, które chcą zajmować się eksploatacją oraz dozorem sieci, instalacji oraz urządzeń gazowych. Ich funkcją jest wytwarzanie, przetwarzanie, a także magazynowanie, przesyłanie czy zużywanie gazu. W ramach tego kursu uczestnik zyska między innymi wiedzę z zakresu:

 • BHP i pierwsza pomoc,
 • pomiary i kontrole,
 • przepisy dotyczące eksploatacji,
 • instrukcje i dokumentacja eksploatacyjna i techniczna,
 • konstrukcja i zasady działania urządzeń, sieci oraz instalacji,
 • programowanie instalacji, sieci oraz urządzeń,
 • przyłączanie i montaż urządzeń, instalacji w sieci.

Dzisiaj uprawnienia są wydawane na 5 lat, następnie należy odbyć kolejne szkolenie przypominające, a także zdać egzamin końcowy.

Nasz Ośrodek to pełen profesjonalizm i konkretne kursy dedykowane pod stanowiska pracy, odpowiadające potrzebom naszych klientów. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty w zakresie szkoleń zamkniętych, jakie zapewniają uprawnienia budowlane elektryczne, a także wiedzę i praktykę, na jakiej nam najbardziej zależy.

Zatrudniamy najlepszych, wykwalifikowanych specjalistów, dzięki którym każdy może zapisać się na kursy przygotowujące do egzaminów przed komisjami SEP, PSE, SIMP, SITPS, cena jest bardzo korzystna, więc warto zaufać naszej firmie.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON w Warszawa i cała Polska. Zawsze najniższe ceny! Zapraszamy serdecznie!

Informacje na stronie WWW nie stanowią oferty handlowej i zostały opracowane, by szkolony mógł być świadomy możliwości uzyskania uprawnień u różnych podmiotów szkolących elektryków.

Więcej informacji: