Firma ERGON zajmuje się szkoleniami z zakresu prac pomiarowo-kontrolnych i nie tylko. Celem naszego ośrodka jest przekazanie niezbędnej wiedzy do przeprowadzania prac w dziedzinie energetycznej. Na szkoleniu zapoznasz się z sposobami wykonywania pomiarów przy instalacjach elektroenergetycznych i nie tylko. Dzięki nam zdobędziesz nowe kwalifikację i rozszerzysz swoje umiejętności. 

Program szkolenia 

W naszym ośrodku zapoznasz się z najważniejszymi zagadnieniami, potrzebnymi do wykonywania zawodu elektryka. Program kursu zawiera część teoretyczną, która później jest wykorzystywana w zadaniach praktycznych. Zajęcia prowadzone są w oparciu o wykorzystywanie zaawansowanych urządzeń pomiarowych. Każdy wykonany pomiar kończy się przygotowaniem protokołu z wnioskami. 

Celem szkolenia jest przygotowanie kursanta do zdania pozytywnie egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji i dozoru. 

Główne zagadnienia do egzaminu z dozoru to m.in.: 

elektryk sprawdza napięcie w włączniku światła
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru bądź innego zagrożenia,
 • przepisy dotyczące bezpieczeństwa, higieny oraz ochrony podczas pracy,  
 • zasady postępowania przy programowaniu urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem użytku paliwa i energii,
 • przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, 
 • przepisy dotyczące budowy, instalacji i sieci urządzeń pomiarowych, 
 • zasady dysponowania urządzenia przyłączonego do sieci,
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych. 

Główne tematy poruszane do zdania egzaminu z eksploatacji to m.in.: 

 • zasady wykonywania prac kontrolno–pomiarowych,
 • zasady budowy urządzeń, sieci i instalacji, 
 • instrukcja postępowania w razie zagrożenia, 
 • zasady i instrukcje eksploatacji,
 • zasady bezpieczeństwa pracy i ochrony. 

Praca po kursie 

Po ukończonym kursie, będziesz mógł wykonywać m.in.: 

 • badania wyłączników różnicowoprądowych,
 • pomiary rezystancji uziemień,
 • pomiary instalacji odgromowych, 
 • pomiary rezystancji kabli, 
 • pomiary natężenia oświetlenia, 
 • pomiary impedancji pętli zwarcia. 

Kto może przystąpić do szkolenia? 

Aby wziąć udział w szkoleniu kontrolno-pomiarowym, nie jest wymagane wykształcenie zawodowe. Od kursanta jest wymagana pełnoletność, wykształcenie minimum podstawowe i orzeczenie lekarskie, w którym nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonywania pracy. Dodatkowo można dołączyć dokumenty potwierdzające posiadany zakres wiedzy w dziedzinie elektroenergetycznej.  

Egzamin 

kontrola pomiaru napięcia

Po ukończeniu szkolenia z łatwością podejdziesz do zdania pozytywnie egzaminu na uprawnienia do prac kontrolno-pomiarowych przy instalacjach elektroenergetycznych do 1kV. Do egzaminu można przystąpić od razu po skończonym szkoleniu. Test jest przeprowadzony przed Komisją Kwalifikacyjną w postaci ustnej, po którym uzyskać można Państwowe Świadectwo Kwalifikacji. 

Gdzie przeprowadzamy szkolenia? 

Nasze kursy i szkolenia są przeprowadzane w całej Polsce. Siedziba firmy mieści się w Warszawie, ale przeprowadzamy kursy na terenie całej Polski.  

Zapoznaj się z innymi kursami i szkoleniami. 

W swojej ofercie posiadamy takie szkolenia i kursy jak: 

 • kurs G1, G2, G3,
 • szkolenie na operatora wózka widłowego, 
 • szkolenie na stanowisko malarz–piaskarz, 
 • kursy alpinistyczne. 

Pytania i odpowiedzi

Czy aby wziąć udział w szkoleniu na prace kontrolno–pomiarowe muszę być elektrykiem?

Nie, aby przystąpić do szkolenia wystarczy posiadać wykształcenie minimum podstawowe. 

Czy w ofercie szkoleniowej przygotowujecie kursantów do postępowania w wypadku pożaru?

Tak, bezpieczeństwo podczas pracy jest najważniejsze i przygotowujemy kursantów do odpowiedniego postępowania w razie wszelkich awarii, nawet pożaru. 

Czy w swojej ofercie macie kursy G1?

Tak, posiadamy bardzo szeroka ofertę szkoleniową, są w niej m.in. szkolenia G1, G2 i G3. 

Więcej informacji: