prace prowadzone na wysokościODK ERGON zaprasza zainteresowanych do zapisu na kurs ochrony przed upadkiem czyli kurs prawidłowego użycia szelek bezpieczeństwa. Sprzęt ochrony indywidualnej może być wykorzystywany tylko przez przeszkolone do tego osoby. Szkolenie to obejmuje wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, zdobycie jej umożliwi Ci bezpieczną pracę na wysokości oraz  pomogą zmniejszyć ryzyko wypadku w czasie pracy.

 

Cel kursu

Szkolenie oferowane przez ERGON  ma na celu przygotowanie pracowników do bezpiecznej pracy na wysokościach z użyciem szelek bezpieczeństwa. Kurs skutecznie przygotowuje do zastosowania zdobytej wiedzy oraz umiejętności w realnych sytuacjach podczas wykonywania prac na wysokości.

 

Wymagania wstępne potrzebne do rozpoczęcia kursu

W szkoleniu może wziąć udział osoba, która:

 • ukończyła 18 lat
 • posiada minimum podstawowe wykształcenie
 • posiada ważne zaświadczenie lekarskie o możliwości wykonywania prac na wysokości powyżej 3 metrów

Jakie działania zaliczamy do prac wysokościowych?

Każde zajęcie, które wykonywane jest przez pracownika na powierzchni znajdującej się na wysokości powyżej 1 metra nad poziomem podłogi lub ziemi zaliczamy do prac wysokościowych. Do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami oraz zagwarantowanie środków bezpieczeństwa takich jak szelki bezpieczeństwa. Do prac wykonywanych na wysokości możemy zaliczyć:

 •  budowę bądź rozbiórkę budynków,
 • wykonywanie izolacji lub renowacji elewacji,
 • działania prowadzone na dachu,
 • prace w czasie budowy i remontu mostów, estakad itp.,
 • działania na silosach i zbiornikach,
 • czyszczenie i mycie okien wysokich budynków,
 • pielęgnację i ścinkę drzew.

uprząż wysokościowa

W trakcie pracy na wszelkiego rodzaju rusztowaniach, rampach, słupach, wysokich platformach czy dachach należy zadbać przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo. Do prac szczególnie niebezpiecznych możemy również zaliczyć roboty prowadzone na turbinach wiatrowych czy w pionowym podwieszeniu.

 

Wiedza zdobyta w trakcie szkolenia

W czasie kursu zostaniesz kompleksowo przygotowany do prawidłowego użytkowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, oraz prawidłowego prowadzenia dokumentacji  sprzętu. Szkolenie podzielone jest na część teoretyczną oraz praktyczną. Program szkolenia porusza następujące zagadnienia:

 • podstawy prawne i przepisy prac na wysokościach,wyposażenie do pracy na wysokościach
 • przepisy i normy dotyczące części składowych indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem,
 • zagrożenia i ocena ryzyka,
 • charakterystyka i rodzaje elementów składowych szelek bezpieczeństwa,
 • prawidłowy dobór sprzętu do rodzaju wykonywanych prac,
 • najczęstsze uszkodzenia sprzętu ochronnego,
 • postępowanie w sytuacjach awaryjnych,
 • wypełnianie karty użytkowania,

 

W części praktycznej:

 • poznasz metody zabezpieczania się,
 • dowiesz się, jak prawidłowo regulować i korzystać z uprzęży,
 • zapoznasz się z systemami powstrzymywania spadania,
 • dowiesz się jak poruszać się przy pomocy stałych elementów kotwiczących,
 • poznasz metody ewakuacji z wysokości.

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadali wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne potrzebne do stosowania różnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, pozycjonującego i ograniczającego. Kluczowym elementem tego szkolenia jest duża ilość ćwiczeń praktycznych.

 

 

Jakie przepisy regulują korzystanie ze środków ochrony indywidualnej?

Szelki bezpieczeństwa należy użytkować według określonych w przepisach norm:

 • PN-EN 358 – Indywidualny sprzęt ochronny ustalający pozycję podczas pracy i zapobiegający upadkom z wysokości – Pasy ustalające pozycję podczas pracy i ograniczające przemieszczanie oraz linki ustalające pozycję podczas prac.
 • PN-EN 361 – Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości – Szelki bezpieczeństwa.
 • PN-EN 363 – środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Według tej normy szelki bezpieczeństwa są jedynym zabezpieczeniem chroniącym przed upadkiem z wysokości zakładanym przez pracownika bezpośrednio na siebie.

Kiedy pracownik powinien nosić szelki?

Zasady stosowania szelek bezpieczeństwa, reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku. Rozporządzenie to stanowi, że szelki należy stosować podczas tzw. prac na wysokości, czyli działań wykonywanych na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 metra nad poziomem podłogi lub ziemi.

 

Charakterystyka szelek bezpieczeństwa

Szelki bezpieczeństwa stosowane przy pracach wysokościowych to połączone ze sobą odcinki taśm z poliamidu, które są w odpowiedni sposób zszyte ze sobą i połączone metalowymi klamrami. Mogą posiadać dodatkowe wyposażenie, zależy to od przystosowania ich do konkretnych prac. Bardziej skomplikowane i profesjonalne modele zaopatrzono w przednią klamrę zaczepową na wysokości piersi, która dostosowuje się do elementów asekuracji pionowej.

 

Kontrola sprzętu wysokościowego

Ze względu na to, że uprząż wysokościowa i jej osprzęt może uratować życie, stan szelek bezpieczeństwa powinien być kontrolowany regularnie. Raz w roku, po upłynięciu 12 miesięcy użytkowania szelki muszą być wycofane z użycia, by przeprowadzone zostały dokładne oględziny ich stanu.

 

Cena

W celu uzyskania szczegółowych informacji o cenach prosimy o sprawdzenie cennika lub skontaktowanie się z nami telefonicznie.

 

Dlaczego warto szkolić się z ERGON?

Ukończenie organizowanego przez nas szkolenia pozwala zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu prac szczególnie niebezpiecznych. Oferowany przez nas kurs skierowany jest do wszystkich firm wykonujących prace na wysokości oraz osób indywidualnych, które pracują w tej branży. W trakcie szkolenia stawiamy na kompleksowe podnoszenie kwalifikacji naszych kursantów.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej oferty prosimy o kontakt – nasi pracownicy chętnie pomogą wyjaśnić wątpliwości.

Zachęcamy do wybrania naszych usług!
Zespół ODK ERGON

Więcej informacji: