Nasz ośrodek szkoleniowy organizuje kursy zawodowe na uprawnienia UDT dla osób, które pragną poszerzyć zakres swoich kwalifikacji o uprawnienia operatorskie lub konserwatorskie na żurawie szynowe.

Opis kursu

Całość kursu na operatora i konserwatora żurawia szynowego składa się z dwóch części:  

 • teoretycznej – prowadzą ją wykwalifikowani wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym. Ta część obejmuje między innymi: zapoznanie z przepisami BHP, wytycznymi dozoru technicznego oraz budową żurawi szynowych; 
 • praktycznej – wiąże się z ćwiczeniami praktycznymi na urządzeniach, których dotyczy szkolenie.  

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do bezpiecznej i prawidłowej konserwacji i eksploatacji żurawi szynowych prowadzi do zdania przez uczestników egzaminu państwowego przed komisją UDT oraz otrzymanie stosownych uprawnień. 

Cel szkolenia 

Jako cel naszych szkoleń stawiamy sobie przede wszystkim: 

 • przekazanie uczestnikom niezbędnych informacji o budowie, mechanizmach i działaniu żurawi szynowych; 
 • nauczenie kursantów bezpiecznej i zgodnej z przepisami konserwacji oraz eksploatacji żurawi szynowych; 
 • przygotowanie uczestników do końcowego egzaminu państwowego nadającego uprawnienia UDT. 
   

Program kursu na żurawie szynowe 

żuraw szynowy w trakcie pracy

Kurs przeznaczony jest zarówno dla osób prywatnych, jak i pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, gdzie realizują operacje transportu pionowego z wykorzystaniem żurawi szynowych. Program naszego szkolenia na operatora i konserwatora żurawi szynowych obejmuje m.in. zagadnienia takie jak: 

 • wymagania kwalifikacyjne dla osób, które obsługują lub konserwują UTB podlegające dozorowi technicznemu; 
 • ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego; 
 • grupa natężenia pracy, statyczność maszyny i udźwig żurawia; 
 • mechanizmy, budowa oraz działanie żurawi szynowych; 
 • urządzenia zabezpieczające stosowane w żurawiach szynowych; 
 • obsługa i konserwacja żurawi – czynności przed, w czasie i po zakończeniu pracy; 
 • sprawdzenie działania hamulców i urządzeń zabezpieczających; 
 • zawiesia oraz pomocniczy sprzęt przeładunkowy; 
 • praca z żurawiem szynowym w specyficznych warunkach; 
 • warunki bezpiecznej pracy – przepisy BHP; 
 • urządzenia niebezpieczne – procedury postępowania; 
 • zajęcia praktyczne obejmujące ćwiczenia z wykorzystaniem żurawi szynowych. 

Wymagania wobec kandydata 

Aby wziąć udział w naszym szkoleniu zainteresowane osoby muszą spełniać kilka wymagań, są to: 

 • ukończone 18 lat; 
 • wykształcenie co najmniej podstawowe; 
 • badanie lekarskie (zaświadczenie o możliwości pracy z wykorzystaniem żurawi szynowych). 

Egzamin na żurawie szynowe 

Szkolenie kończy się sprawdzeniem umiejętności kandydatów w formie egzaminu państwowego w zakresie obsługi lub konserwacji żurawia szynowego. Kryterium oceny stanowi m.in. poprawne wykonanie czynności operatora lub konserwatora przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po jej zakończeniu. Egzamin podzielony jest na część teoretyczną w formie testu i część praktyczną przy maszynie. 

Dokumenty uzyskane po szkoleniu 

Po szkoleniu wydawane są następujące dokumenty: 

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia – certyfikat UDT; 
 • zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi lub konserwacji żurawia szynowego wystawione przez UDT. 

Ważność uprawnień 

Od czasu wejścia w życie Rozporządzenia Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wszystkie zaświadczenia kwalifikacyjne operatorów i konserwatorów żurawi przestają być bezterminowe. Z tego względu ich okres ważności, w zależności od typu żurawia, wynosi od 5 do 10 lat od dnia opublikowania rozporządzenia (1 stycznia 2019 roku).  

Uprawnienia na żurawie wieżowe są ważne przez okres 5 lat. Istnieje możliwość ich przedłużenia na 3 miesiące przed upływem daty ważności pod warunkiem złożenia specjalnego wniosku z udokumentowanym czynnym wykonywaniem zawodu operatora lub konserwatora, czyli minimum 3 lata w ostatnich 5 latach.  

Informacje o szkoleniu 

żuraw szynowy na placu manewrowym

Kurs organizowany przez nasz ośrodek prowadzony jest zgodnie z wytycznymi programowymi obowiązującymi na egzaminie państwowym zdawanym przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Zarówno zajęcia praktyczne, jak i teoretyczne prowadzone są na terenie naszej placówki. W przypadku większych grup zorganizowanych istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w dowolnym miejscu na terenie całej Polski. 

Nasze pozostałe szkolenia 

Prowadzimy także szereg innych szkoleń kierowanych dla osób, które pragną uzyskać dokument uprawniający ich do pracy na stanowisku operatora lub konserwatora z urządzeniami takimi jak: 

 • układnice;  
 • wciągarki i wciągniki; 
 • dźwigi; 
 • wózki widłowe; 
 • ładowarki teleskopowe; 
 • suwnice; 
 • podesty ruchome
 • wszystkie typy żurawi. 
   

Serdecznie zapraszamy do kontaktu! 

Pytania i odpowiedzi

Jak zdobyć uprawnienia na obsługę i konserwację żurawia szynowego?

Kurs na żurawie szynowe jest zakończony egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i wydaniem przez nich zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi żurawi szynowych.

Czy mimo tego, że badania lekarskie wykazały u mnie przeciwwskazania zdrowotne mogę wziąć udział w kursie?

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne uczestników, osoby z przeciwwskazaniami nie mogą uczestniczyć w organizowanym przez nas szkoleniu. 

Więcej informacji: