Uprawnienia UDT na konserwatora wózka jezdniowego
Żurawie przenośne – kurs UDT na operatora
Uprawnienia Manitou – kursy operatorów i konserwatorów
Uprawnienia UDT na podesty i podnośniki
Konserwacja UTB/UDT - zdobądź uprawnienia konserwatora
Kurs na obsługę urządzeń załadowczych, wyładowczych i podających ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych
Szkolenie na operatora koparki
Kurs na operatora podestów ruchomych
Kurs na wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia
Kurs na hakowego – syngalistę
Uprawnienia na podesty ruchome – podnośniki koszowe, nożycowe i nie tylko
Kursy dla operatorów i konserwatorów – wózki widłowe Merlo
Szkolenia operatorów żurawi kolejowych i na pojazdach kolejowych
Wózki widłowe – kurs operatora UDT
Konserwator i operator żurawi przenośnych i przewoźnych – szkolenia zawodowe UDT
Uprawnienia UDT dla operatorów i konserwatorów żurawi pokładowych 
Uprawnienia UDT – szkolenia
Żurawie pokładowe – zrób kurs i zostań operatorem lub konserwatorem
Szkolenia dla operatów i konserwatorów żurawi stacjonarnych
Uprawnienia UDT dla operatorów i konserwatorów żurawi wieżowych i szybkomontujących
Szkolenia dla operatorów żurawi samojezdnych
Żurawie wieżowe i szybkomontujące – szkolenia dla operatorów i konserwatorów
Kurs obsługa i konserwacja podestów ruchomych
Szkolenia dla operatorów żurawi stacjonarnych
Uprawnienia na żurawie szynowe – zostań operatorem lub konserwatorem
Szkolenia na żurawie pływające – zapraszamy przyszłych operatorów i konserwatorów
Kurs na uprawnienia konserwatora i operatora żurawi szynowych
Hakowy-sygnalista – szkolenie
Kurs na podesty nożycowe przygotowujący do egzaminu UDT
Kurs na uprawnienia UDT konserwatora i operatora żurawi pływających
Obsługa wyciągów statków
Operator ładowarki teleskopowej – kurs
Szkolenia na uprawnienia Skyjack – dla operatorów i konserwatorów
Podesty przewoźne - kurs przygotowujący do zdobycia uprawnień UDT
Kurs połączeń kołnierzowych
Układnice magazynowe – kurs UDT
Kurs na podnośniki koszowe z egzaminem UDT
Podnośniki koszowe (boom lifts) i nożycowe (scissor lifts) - kurs zakończony egzaminem na uprawnienia do pracy za granicą
Szkolenia na żurawie przenośne i przewoźne – uprawnienia UDT
Szkolenia dla operatorów i konserwatorów żurawi przenośnych i przewoźnych
Wiszące podesty ruchome – kurs dla operatorów
Szkolenie dla konserwatorów przenośników o ruchu ciągłym – używane do transportu ludzi ze sprzętem narciarskim lub turystycznym
Szkolenia operatorów urządzeń transportu bliskiego UDT, TDT i WDT
Kurs na uprawnienia na koparko – ładowarki
Kurs na podesty ruchome stacjonarne przygotowujący do egzaminu UDT
Razem z ERGON zrób kurs na maszyny budowlane (walce, koparki, rusztowania)!
Kurs na żurawie wieżowe i szybkomontujące
Dźwigi towarowo – osobowe
Kurs obsługa podnośników kolejowych typu Kutruffa
Kurs na operatora podestów ruchomych masztowych
Zdobądź uprawnienia na suwnice – kursy w całej Polsce
Szkolenia dla konserwatorów dźwigów: osobowych, towarowo – osobowych i towarowych
Konserwacja hydraulicznych wind osobowych i towarowych
Kurs na żurawie HDS – operator
Napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych gazami skroplonymi

Więcej informacji: