Ośrodek Szkolenia Operatorów to firma zajmująca się profesjonalnymi i kompleksowymi szkoleniami dla operatorów urządzeń transportu bliskiego. Jesteśmy jednym z podmiotów o największym doświadczeniu na rynku. Prowadzimy zajęcia zgodnie ze wszystkimi aktualnymi wymogami UDT. Posiadamy szeroko zakrojony program zajęć przygotowany w oparciu o wszystkie najważniejsze założenia dozoru technicznego.  

Przebieg kursu 

Nasze zajęcia dzielimy na dwie główne części: teoretyczną i praktyczną. Praktyczna obejmuje naukę obsługi wszystkich układów ładowarki na przykładowym sprzęcie. Teoria natomiast zakłada uczestnictwo w wykładach prezentujących wszystko, co należy wiedzieć o urządzeniu, którym kursant będzie się zajmował. 

Na naszych zajęciach uczymy: 

 • hydrauliki i elektroniki sprzętu, 
 • właściwej i ekonomicznej eksploatacji sprzętu podczas pracy, 
 • przygotowania stanowiska pracy, 
 • sterowania urządzeniem,  
 • podstawowych umiejętności z zakresu konserwacji urządzenia, 
 • pracy w różnych warunkach, 
 • wszystkiego co związane z UDT, 
 • kategorii urządzeń, 
 • wymaganych aspektów formalnych, 
 • BHP. 

Egzamin przed komisją 

Ładowarka teleskopowa przenosząca towar

Ukończenie naszego kursu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem uprawnień i możliwością wykonywania pracy. Najpierw trzeba jeszcze zdać egzamin państwowy przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Egzamin, tak samo jak zresztą szkolenia, składa się z części teoretycznej i praktycznej. Nasze szkolenia zawsze uwzględniają wszystkie aktualne wymogi potrzebne do jego zaliczenia. 

Kursy – lokalizacja  

Wszystkie kursy prowadzimy w centralnej placówce firmy w Warszawie oraz w placówkach regionalnych w całej Polsce. Uwzględniamy możliwość prowadzenia zajęć z dojazdem do klienta. Kurs może mieć formę zamkniętą bądź otwartą. Cena i termin uzależnione są od zainteresowania danym szkoleniem. Więcej szczegółów znajduje się na naszej stronie. 

Ukończenie kursu UDT 

Ukończenie szkolenia gwarantuje uzyskanie wszelkich potrzebnych umiejętności do obsługi ładowarek teleskopowych. Absolwent bez problemu powinien poradzić sobie z pracą w różnorodnych warunkach, znać się na konstrukcji urządzenia, jego specyfikacjach technicznych, umieć wykryć i naprawić proste usterki oraz wiedzieć jak bezpiecznie obsługiwać dany sprzęt. Umiejętności te powinny ułatwić mu znalezienie pracy na stanowisku operatora ładowarki teleskopowej w wielu różnych branżach. 

Praca 

Praca operatora ładowarki teleskopowej przydatna jest w bardzo wielu miejscach. Są wśród nich: 

 • magazyny, 
 • place budowlane, 
 • hale przemysłowe, 
 • porty, 
 • stocznie.  

Wśród oferowanych przez nas szkoleń znajdują się także kursy na operatorów innych urządzeń transportu bliskiego, ich konserwatorów oraz serwisantów. W OSO oferujemy także szereg usług z zakresu serwisu oraz sprzedaży sprzętu nowego i używanego. 

Obsługiwane przez nas marki, to: 

 • Jungheinrich,  
 • Toyota,  
 • BT,  
 • Taski,  
 • Hako,  
 • HC,  
 • OMG,  
 • Manitou,  
 • Hyundai, 
 • Still,  
 • Linde,  
 • Nissan,  
 • Komatsu,  
 • Mitsubishi,  
 • Hyster,  
 • Yale,  
 • OMV,  
 • Clark,  
 • Bauman.  

Wymagania szkoleniowe 

Osoby chcące przystąpić do kursu powinny:   

 • mieć skończone 18 lat,   
 • posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,  
 • mieć przynajmniej wykształcenie podstawowe. 

Ładowarka teleskopowa 

Ładowarki teleskopowe są zaliczane do specjalnej kategorii Urzędu Dozoru Technicznego, zwanej urządzeniami transportu bliskiego. Zajmują się one przede wszystkim pracami, które wymagają załadowywania i rozładowywania materiałów na halach magazynowych, produkcyjnych oraz przeładunkowych. Ładowarki teleskopowe tak, jak wszystkie urządzenia transportu bliskiego są podległe kontrolom i rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego, co oznacza, że aby wykonywać zawód ich operatora, należy najpierw zdobyć właściwe uprawnienia. Do tego właśnie przygotowuje nasz kurs.  

Opis ładowarek teleskopowych 

Najważniejszym zastosowaniem ładowarek teleskopowych jest wykorzystanie ich do przeładunku materiałów wielkogabarytowych, które z różnych przyczyn nie mogą zostać przeniesione za pomocą wózków widłowych lub podobnych urządzeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się przy przenoszeniu ładunków na wysokości do kilkudziesięciu metrów. 

Ładowarka teleskopowa składa się z wysięgnika teleskopowego, który rozciąga się zarówno w poziomie, jak i w pionie.  

Kategorie ładowarek teleskopowych 

Ładowarki dzieli się na: 

 • czołowe, 
 • obrotowe. 

Pytania i odpowiedzi

Jak wyglądają nasze kursy?

Szkolenia w OSO prowadzą jedni z najlepszych specjalistów. Zajęcia obejmują kompleksowe przygotowanie do obsługi i podstawowej konserwacji ładowarek teleskopowych. Uczymy umiejętności z zakresu teorii oraz praktyki i przygotowujemy do egzaminu państwowego. 

Jakie wymagania stawiamy potencjalnym kursantom?

Przed przystąpieniem do szkolenia należy złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu. Osoby, które chcą wziąć udział w naszych zajęciach muszą także posiadać wykształcenie przynajmniej podstawowe oraz być pełnoletnie. 

W jakich miejscach pracuje operator ładowarki teleskopowej?

Operatorzy ładowarek teleskopowych zajmują się przenoszeniem towarów w miejscach, w których trudno byłoby wykorzystać inny sprzęt. Sprawdzają się np. w magazynach czy na halach produkcyjnych. 

Więcej informacji: