Ładowarki zarówno kołowe i gąsienicowe to coraz chętniej wybierany sprzęt do pracy nawet w małych firmach. Ich możliwości użycia są nieocenione zarówno w praktyce, jak i w kwestiach finansowych. Maszyna bowiem może zastąpić i odciążyć pracę człowieka  zarówno pod względem możliwości siłowych oraz praktycznych. Poznaj oba rodzaje ładowarek i wybierz najlepszą, która spełni Twoje oczekiwania.  

Krótka charakterystyka 

Najważniejszymi cechami ładowarek jest ich prosta budowa, niska szansa wystąpienia awarii i nieduże koszty eksploatacji. Obecnie dostępne na rynku modele pozwalają na szerokie zastosowanie ich podczas pracy dzięki użyciu różnorodnych narzędzi, m.in. ślimaków, tarczy, uchwytów, chwytaków, haków, zbiorników betonu, koszy osobowych czy kubełków. Ładowarki różnią się budową oraz parametrami technicznymi. Do najpopularniejszych zaliczamy kołowe oraz gąsienicowe. 

Ładowarki kołowe 

ładowarka teleskopowa kołowa na drodze

Tego typu maszyna jest używana zazwyczaj na placach budowy, ale i w wielu innych miejscach. Dzięki swojemu szerokiemu zastosowaniu jest bardzo popularna wszędzie, gdzie mamy do czynienia z przenoszeniem ciężkich przedmiotów.  

Zaletą jako pojazdu kołowego jest to, że może bez problemu i bez konieczności zakładania dodatkowych zabezpieczeń, przemieszać się po drogach publicznych. Maszyny te są dużo lżejsze od drugiego omawianego tu rodzaju, a ich moc sprawia, że można z ich pomocą przemieszczać i ładować towary o dużej masie.  

Ze względu jednak na swoją budowę nie można ich wykorzystywać do pracy w wyjątkowo trudnym i wymagającym terenie. W takich wypadkach lepiej sprawdzi się ładowarka gąsienicowa.  

Ładowarki gąsienicowe 

Ten rodzaj oferuje szeroką ofertę maszyn, które bez problemu poradzą sobie na trudniejszym terenie, gdzie operowanie kołowym pojazdem może być problematyczne. Dzięki stalowej gąsienicy na podwoziu zamiast kół, nie utoną w błocie, grząskiej ziemi, a nawet piachu. Duża przyczepność oraz mocny napęd pozwalają na pracę z tymi maszynami nawet w głębokich rowach i dziurach. 
Jednak, pomimo wielu zalet, taki napęd ma również wady, a największą z nich jest brak możliwości poruszania się po drogach publicznych, na co mogą sobie pozwolić wyżej wspomniane ładowarki kołowe. 

ładowarki gąsienicowe na budowie

Dobrze na początku prac, zwłaszcza na budowie, gdy teren nie jest jeszcze wyrównany, korzystać z gąsienicy. Ułatwimy sobie pracę, jednocześnie wygładzając teren, by w późniejszym etapie pracować już z ładowarką kołową. W przypadku jednak, gdy musimy wyjechać na drogę maszyną z podwoziem gąsienicowym, należy pamiętać, aby stosować specjalne gumowe nakładki.  

Uprawnienia na ładowarki 

Praca z tymi maszynami wymaga odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji. Aby zostać operatorem któregokolwiek rodzaju, trzeba mieć uprawnienia nadawane przez Urząd Dozoru Technicznego, co wiąże się ze zdaniem egzaminu. Szkolenia organizowane przez nas ośrodek przygotowują do nich zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą. 

Pytania i odpowiedzi

Czym są ładowarki kołowe oraz gąsienicowe?

Ładowarki kołowe to dźwigi mogące poruszać się po łaskim równym terenie, gąsienicowe natomiast sprawdzą się świetnie na piachu, błocie i innym trudnym podłożu, gdzie poruszanie kołowe jest utrudnione.

Jakie jest zastosowanie ładowarek gąsienicowych?

Dzięki stalowej gąsienicy na podwoziu zamiast kół, nie utoną w błocie, grząskiej ziemi, a nawet piachu. Duża przyczepność oraz mocny napęd pozwalają na pracę z tymi maszynami nawet w głębokich rowach i dziurach.

Jakie są plusy użycia ładowarek kołowych?

Zaletą jako pojazdu kołowego jest to, że może bez problemu i bez konieczności zakładania dodatkowych zabezpieczeń, przemieszać się po drogach publicznych.

Jakie są minusy użycia ładowarek gąsienicowych?

Wadą ładowarek gąsienicowych jest brak możliwości poruszania się nimi po drogach publicznych, na co mogą sobie pozwolić ładowarki kołowe.