wire-1098059_640Jeśli chcemy obsługiwać urządzenia, sieci oraz instalacje energetyczne, należy posiadać uprawnienia SEP, PSE, SIMP, SITPS oraz wiele innych. Zapewniamy profesjonalne kursy SEP, PSE, SIMP, SITPS, dzięki którym każdy może odpowiednio przygotowany podejść do egzaminu.

Dzisiaj poszczególne uprawnienia przyznają następujące podmioty: Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE), Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITPS lub SITSpoż), a także wiele innych. Egzaminy końcowe można zdawać na terenie całego kraju. Zachęcamy, zatem do skorzystania z naszej oferty.

Na naszym szkoleniu SEP, PSE, SIMP, SITPS oraz innych kursów, zapewniamy:

  • kurs G-1 dla elektroenergetyki,
  • kurs G-2 dla ciepła,
  • kurs G-3 dla gazów.

Każdy rodzaj szkolenia jest prowadzony z wykorzystaniem urozmaiconych urządzeń.

Dzisiaj Ministerstwo Energii zajmuje się prowadzeniem wszelkich spraw w zakresie polityki energetycznej, a także rynku energii oraz wykorzystania poszczególnych źródeł energii. Dodatkowo w tym zakresie funkcjonuje także UDT.

W przypadku szkoleń  SEP, PSE, SIMP, SITPS G-1 w zakresie elektroenergetyki, wykorzystywane są urządzenia prądotwórcze, sieci i instalacji elektroenergetyczne o napięciu poniżej i powyżej 1kV. Zapewniamy także zespoły prądotwórcze z mocą powyżej 50W, a także sieci elektryczne dotyczące oświetlenia ulic, czy też urządzenia, jakie wykorzystuje się do elektrolizy, sprzęt elektrotermiczny, a także urządzenia przewciwwybuchowe, elektryczne sieci trakcyjne, a także nowoczesne urządzenia pomiarowe i kontrolne, dlatego warto zapisać się na nasze szkolenia.

Jeśli chodzi o szkolenia SEP, PSE, SIMP, SITPS G-2 w zakresie ciepła wykorzystywane są urządzenia zajmujące się wytwarzaniem, przetwarzaniem, zużywaniem i przesyłaniem ciepła. Mogą to być chociażby kotły parowe i wodne, a także instalacje i sieci cieplne, łącznie z urządzeniami pomocniczymi, jakie mają moc powyżej 50kW. Są to również turbiny wodne i parowe, klimatyzacja, wentylacja czy sprzęt przemysłowy, jaki wykorzystuje się do wytwarzania ciepłej wody i pary. Pracujemy także na dmuchawach, pompach i wentylatorach oraz ssawach czy sprężarkach, które posiadają moc powyżej 20kW.

Szkolenia SEP, PSE, SIMP, SITPS G-3 w zakresie instalacji i sieci gazowych to przede wszystkim nowoczesne generatory gazu, urządzenia służące do uzdatniania i przesyłania pali gazowych, a także sieci gazowe przesyłowe, posiadające ciśnienie wyższe niż  0,5 MPa. To także urządzenia magazynujące, sieci rozdzielnicze, a także turbiny gazowe, odbiorniki paliw oraz inne urządzenia pomiarowe i kontrolne.

Firma ERGON to profesjonalne szkolenia elektryczne w zakresie G-1, G-2, G-3, a także doskonałe przygotowanie do egzaminów, jakie zdaje się przed komisjami SEP, PSE, SIMP, SITPS.

Informacje na stronie WWW nie stanowią oferty handlowej i zostały opracowane, by osoba podejmująca szkolenie mogła być świadoma możliwości uzyskania uprawnień u różnych podmiotów szkolących elektryków w Polsce.

Więcej informacji: