Operator suwnicy – czynności zabronione

Praca w zawodzie operatora suwnicy wymaga spełnienia odpowiednich warunków. Przestrzeganie przepisów BHP jest szczególnie istotne, ponieważ dzięki temu można zmniejszyć ryzyko wypadków przy pracy.

Osoba zatrudniona jako suwnicowy musi posiadać uprawnienia UDT – Urzędu Dozoru Technicznego. W celu ich uzyskania należy ukończy kurs na suwnicę i pozytywnie zaliczyć egzamin przed komisją UDT.

W trakcie pracy suwnicowy musi pamiętać o przestrzeganiu zasad BHP oraz UDT. Operator musi również uważać, o tym, aby nie wykonywać czynności zabronionych.

Podczas pracy operatorowi suwnicy zabrania się:

 • korzystać z urządzenia niesprawnego lub bez ważnej decyzji UDT dopuszczającej je do pracy
 • pracować pod wpływem alkoholu, pozostałych substancji odurzających, leków mogących wpływać na sprawność psychofizyczną
 • korzystać z uszkodzonych lub niedopasowanych zawiesi
 • prowadzić konserwację suwnicy podczas jej pracy
 • samowolnie przeprowadzać naprawy i regulacje
 • podnosić ładunki wyższe niż dopuszczalny udźwig urządzenia
 • podnosić ładunki, na których znajdują się ludzie
 • podnosić ładunki poza zasięgiem urządzenia, także przez ciągnięcie ich ukośnie
 • podnosić ładunki przytwierdzone do powierzchni, na przykład przyspawane, przykręcone, przymarznięte lub przysypane
 • przenosić ładunki nad osobami oraz nad stanowiskami pracy
 • stosować zabezpieczenia przed przeciążeniem przy ważeniu ładunku
 • zostawić ładunek na urządzeniu chwytnym
 • zatrzymywać cięgnik, wózek lub most, najeżdżając na krańcowe łączniki bezpieczeństwa

Osoby chcące uzyskać uprawnienia UDT zapraszamy na kurs na suwnice – cena, terminy i miejsca prowadzenia zajęć są przedstawione na naszej stronie internetowej. Razem z nami uprawnienia na suwnice można uzyskać bez trudności. Jesteśmy dostępni w mieście Warszawa i innych miejscowościach. W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Więcej informacji:

Czynności zabronione

 

Operator suwnicy

 

Kurs na Suwnice

 

Więcej informacji: