Szkolenie BHP w zakresie przeprowadzania instruktażu stanowiskowego dla pracowników administracyjno – biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych, ma przybliżyć pracownikom podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie w zakładzie pracy. Szkolenie regulowane jest przez zakład pracy – wynika z Kodeksu Pracy. Kurs realizowany jest w celu podwyższenia i zdobycia kwalifikacji dla osoby, która odpowiada za szkolenia BHP w miejscu pracy.  

Zakres tematyczny

Kursanci zostaną wprowadzeni w zakres obowiązujących tematów, by w pełni poznać obowiązujące przepisy. Poruszone zostaną tematy takie jak: 

 • bezpieczeństwo i higiena pracy, 
 • środki ochrony bezpośredniej – odzież robocza, 
 • utrzymywanie porządku na miejscu pracy, 
 • ochrona przeciwpożarowa, 
 • postępowanie w razie zagrożeń zdrowia i życia, 
 • kurs pierwszej pomocy
 • obowiązki i uprawnienia pracodawców i pracowników, 
 • odpowiedzialność za naruszanie przepisów i zasad bezpieczeństwa , 
 • poruszanie się w obrębie zakładu pracy, 
 • zagrożenia dla zdrowia i życia – wypadki przy pracy, 
 • zastosowanie środków zapobiegawczych, 
 • bezpieczna eksploatacja maszyn technicznych, 
 • podstawowe etapy organizacji instruktażu stanowiskowego, 
 • przygotowanie materiałów dydaktycznych zgodnie z wymogiem zakładu pracy i Kodeksu Pracy. 

Osoby odpowiedzialne za szkolenie w zakładzie pracy

instruktor prowadzący zajęcia dla grupy

Obowiązkiem pracodawcy lub kierownika w zakładzie pracy jest przeprowadzanie instruktażu stanowiskowego. Szczególnie na stanowiskach narażonych na czynniki uciążliwe. Instruktaż przeprowadzają wyłącznie wykwalifikowane osoby, między innymi: 

 • pracownicy służb BHP, 
 • pracownicy oddaleni na zlecenie, którzy wykonują zadania służb BHP, 
 • pracodawcy wykonujący zlecenie służb BHP – gdy zatrudniają 10-50 osób, w grupie ryzyka od I – II, 
 • pracownicy wyznaczeni przez zleceniodawców – gdy posiadają wymagane umiejętności i aktualne zaświadczenia o możliwości prowadzenia instruktaży BHP, 
 • firmy na zleceniu zewnętrznym – zatrudniane w przypadku, gdy zakład pracy zatrudnia powyżej 100 pracowników. 

Adresaci instruktażu

Instruktaż stanowiskowy dla pracowników administracyjno–biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych, przeprowadzany jest zawsze bez wyjątku przed rozpoczęciem pracy. Wymaga się by uczestniczyły w tym: 

 • osoby nowo przyjęte do zakładu pracy, 
 • studenci uczestniczący w praktykach studenckich na terenie zakładu pracy, 
 • obecni pracownicy po istotnych aktualizacjach zasad BHP w zakładzie pracy, 
 • pracownicy wdrażający się na nowe stanowisko pracy, po zmianie ówczesnego. 

Karta szkolenia 

Zajmowanie się instruktażami stanowiskowymi to też obowiązek prowadzenia niezbędnych dokumentacji w zakładzie pracy. Każdy instruktaż musi być udokumentowany na karcie szkolenia wstępnego. Po odbyciu szkolenia wśród pracowników należy zebrać podpisy osób szkolonych jak i szkolących. Jest to regulowane wymogami Kodeksu Pracy. 

Test po ukończeniu kursu

Po zakończeniu kursu do prowadzenia instruktażu stanowiskowego dla pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych, organizowany jest egzamin kompetencyjny – w formie testu pisemnego. Sprawdza on wiedzę zdobytą na szkoleniu. Całość nadzorowana jest przez organizatorów szkolenia. Test o wyniku pozytywnym prowadzi do otrzymania zaświadczenia – poświadczającego o gotowości do prowadzenia instruktaży stanowiskowych w zakładzie pracy. 

Gdzie szkolimy?

Szkolenia firmy ERGON przeprowadzane są w Warszawie. Dodatkowo postanowiliśmy wystąpić naprzeciw oczekiwaniom klientów i realizować szkolenia z dojazdem do klienta. 

Pozostałe szkolenia z ERGON

Przedstawiamy szereg pozostałych szkoleń z naszej oferty: 

 • TDT uprawnienia, 
 • UNO – wykorzystanie, zagrożenia i uprawnienia TDT, 
 • konserwator urządzeń UDT, 
 • konserwator podnośników koszowych, 
 • operator podestów ruchomych masztowych, 
 • operator podestów ruchomych, 
 • operator podestów ruchomych wiszących
 • operator podnośników koszowych, 
 • operator ładowarek teleskopowych, 
 • operator wyciągów towarowych, 
 • operator suwnicy, 
 • obsługa i konserwacja urządzeń wyładowczych i załadowczych, 
 • operator żurawi HDS, 
 • operator podnośników nożycowych wolnobieżnych, 
 • operator podestów ruchomych, 
 • uprawnienia UDT/TDT/WDT, 
 • obsługa urządzeń ciśnieniowych, 
 • szkolenia z zakresu UDT, 
 • konserwacje Urządzeń Transportu Bliskiego, 
 • konserwator urządzeń dla osób niepełnosprawnych, 
 • operator maszyn budowlanych, 
 • operator wózków widłowych, 
 • operator podestów ruchomych, 
 • montażysta połączeń kołnierzowych, 
 • wózki widłowe – zdobądź kwalifikacje na operatora. 

Pytania i odpowiedzi

Czy szkolenie zakończone jest egzaminem?

Tak, szkolenie kończy się testem pisemnym – potwierdzającym wiedzę i kompetencje do organizacji szkoleń na terenie zakładu pracy. 

Gdzie przeprowadzane są szkolenia?

Przeprowadzamy szkolenia BHP w naszym ośrodku szkoleniowym w Warszawie. Oferujemy również opcję szkolenia z dojazdem do klienta. 

Więcej informacji: