Podesty ruchome - urządzenia wykorzystywane w branży budowlanej, remontowej, reklamowej, transportowejTo szkolenie, które pozwala na przygotowanie uczestników do zdobycia uprawnień niezbędnych do pracy z podnośnikami koszowymi i innymi typami urządzeń. Zakres zagadnień poruszanych na zajęciach obejmuje najczęściej wykorzystywane rodzaje podestów: do załadunku i podnoszenia towarów i osób, do prac budowlanych na wysokościach, montowanych na samochodach i wolnostojących. Treści szkoleniowe są zgodne z zakresem egzaminów organizowanych przez Urząd Dozoru Technicznego i Transportowy Dozór Techniczny.

Egzamin UDT – uprawnienia, które można zdobyć po kursie

Kursy dla operatorów przygotowują do zdobycia uprawnień na następujące podesty ruchome:

 • Przejezdne (uprawnienia wydawane na 5 lat)
 • Stacjonarne (uprawnienia wydawane na 10 lat)
 • Wiszące (uprawnienia wydawane na 10 lat)
 • Masztowe (uprawnienia wydawane na 10 lat)
 • Na pojazdach kolejowych (uprawnienia wydawane na 10 lat)

Oprócz najnowszego (powyższego) podziału, przez 5 lat od wejścia w życie Ustawy o dozorze technicznym obowiązuje następujący zakres wydawanych uprawnień:

 • Uprawnienia kategorii I P, obejmujące podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (podnośniki nożycowe), podesty ruchome samojezdne (podnośniki koszowe), podesty przewoźne
 • Uprawnienia kategorii II P, obejmujące podesty ruchome wiszące, masztowe i stacjonarne

Program zajęć

Zakres dla kursu obsługi podestów:

1. Część teoretyczna:

 • Wstęp – informacje ogólne
 • Podesty ruchome – ich stateczność i wytrzymałość
 • Urządzenia zabezpieczające
 • Konstrukcje wsporcze i podwozia podestów
 • Platforma robocza
 • Konstrukcje wsporcze platformy roboczej – mechanizmy napędowe
 • Instrukcje obsługi podestów
 • Sposoby badania i przeprowadzania prób na podestach
 • Zasady obowiązujące przy eksploatacji urządzeń
 • Dozór techniczny

2. Część praktyczna:

 • Czynności wykonywane przed, w czasie i po zakończeniu pracy
 • Weryfikacja zabezpieczeń przed rozpoczęciem pracy
 • Postępowanie w sytuacjach awaryjnych – opuszczanie awaryjne urządzenia

Zakres dla kursu konserwacji podestów:

1. Część teoretyczna:

 • Urządzenia transportu bliskiego, które obejmuje dozór techniczny
 • Obejmowanie urządzeń technicznych dozorem – tryb postępowania
 • Rodzaje badań technicznych, które przeprowadzają inspektorzy dozoru technicznego i zakres wykonywanych czynności
 • Niebezpieczne uszkodzenia i nieszczęśliwe wypadki związane z eksploatacją urządzenia technicznego – tryb postępowania operatora urządzenia i konserwatora
 • Zasady BHP towarzyszące konserwacji urządzeń
 • Zespoły i elementy konserwacji podestów – część mechaniczna i elektryczna

2. Część praktyczna:

 • Weryfikacja stanu technicznego podestu
 • Sprawdzanie stopnia zużycia mechanizmów oraz poprawności ich działania
 • Wymiana zużytych i uszkodzonych elementów urządzenia
 • Sposób postępowania w sytuacjach awaryjnych
 • Konserwacja elementów urządzenia, zespołów, urządzeń zabezpieczających
 • Sprawdzanie poprawności działania i regulacja elementów oraz urządzeń zabezpieczających
 • Czynności i obowiązki towarzyszące zmianie miejsca eksploatowania urządzenia w sytuacji, która wymaga demontażu i ponownego montażu
 • Zmiana wersji montażowej urządzeń
 • Przykłady najczęściej spotykanych usterek eksploatacyjnych i ich usuwanie

Dlaczego warto wziąć udział w kursie na podesty ruchome?

Podesty ruchome to urządzenia wykorzystywane do podnoszenia towarów, osób, materiałów budowlanychProgramy szkoleniowe tworzone przez Ośrodek to odpowiedź na potrzeby zarówno klientów indywidualnych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, jak i pracodawców myślących o rozwoju swojej firmy.

Korzyści dla pracodawców:

 • Program zajęć jest ustalany indywidualnie z przedstawicielami Ośrodka. Oznacza to, że w szkoleniu mogą brać udział zarówno osoby bez doświadczenia, jak i takie, które miały już do czynienia z podestami ruchomymi. Kurs jest dostosowywany do potrzeb pracowników zarówno pod względem zakresu materiału, jak i czasu trwania. Dzięki temu pracodawcy zatrudniający pracowników z pewnym doświadczeniem w zakresie obsługi czy konserwacji podestów mogą szybciej przeszkolić personel.
 • Zdobycie przez pracowników uprawnień do obsługi i konserwacji tego typu urządzeń otwiera firmie drogę do zdobywania nowych, opłacalnych zleceń, a także do startu w przetargach. Podesty ruchome są wykorzystywane w pracach budowlanych, podczas konserwacji zabytkowych budynków, remontów i ocieplania elewacji, montażu reklam wielkoformatowych, mycia dużych powierzchni szklanych. Prace tego typu są zlecane przez spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkańców, samorządy.
 • Ośrodek oferuje maksymalne wsparcie zarówno w kwestiach merytorycznych, jak i organizacyjnych. Przygotowanie szkolenia dla firmy obejmuje dokładny wywiad i diagnozę potrzeb pracowników. Terminy ustalane są tak, aby optymalnie dopasować je do egzaminów organizowanych przez UDT. Szkolenia mogą odbywać się w głównej siedzibie Ośrodka w Warszawie lub w oddziałach: Krakowie, Gdańsku, Katowicach i w innych dużych miastach. W razie potrzeby Ośrodek może pośredniczyć w zorganizowaniu zakwaterowania czy posiłków dla uczestników.
 • Oferowana przez Ośrodek usługa obejmuje nie tylko przeprowadzenie szkolenia, ale także wsparcie po jego zakończeniu. Uczestnicy otrzymują dostęp do platformy edukacyjnej z materiałami, filmami i testami, z których mogą korzystać w trakcie przygotowań do egzaminu. Ośrodek pośredniczy także w kwestiach organizacyjnych dotyczących egzaminu w UDT lub TDT. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Ośrodka możliwe jest zorganizowanie zajęć kursowych w takim terminie, że egzamin odbywa się w ciągu kilku dni roboczych po jego zakończeniu. Wszystko to znacznie zwiększa zdawalność wśród kursantów, a pracodawca wysyłający pracowników na kurs ma większą pewność, że inwestycja szybko się zwróci.

Korzyści dla klientów indywidualnych

 • Specjalizacja to klucz do sukcesu na rynku pracy. Już od kilku lat obserwuje się duży popyt na pracowników z branży technicznej, posiadających uprawnienia UDT na obsługę i konserwację specjalistycznych urządzeń. Operatorzy podestów ruchomych mogą liczyć na szybkie znalezienie zatrudnienia, a także na znacznie wyższe wynagrodzenie niż w mniej wyspecjalizowanych zawodach, np. pracownika ogólnobudowlanego czy kierowcy.
 • Zakres materiału jest szeroki – obejmuje zagadnienia związane z popularnymi podnośnikami koszowymi, podestami montowanymi na samochodach, platformami montowanymi linami do dachów budynków i innymi. Ukończenie kursu i zdanie egzaminu pozwala na wykonywanie prac w branży budowlanej, transportowej czy reklamowej.
 • To szkolenie od podstaw, także dla osób bez doświadczenia. Kompleksowo przygotowuje do egzaminu, którego pozytywny wynik prowadzi do zdobycia uprawnień. Kurs, zarówno w zakresie obsługi, jak i konserwacji, składa się z rozbudowanej części teoretycznej i praktycznej. Ośrodek dysponuje własną bazą sprzętową, dzięki czemu uczestnicy mogą dokładnie zapoznać się z działaniem podestów i zdobyć doświadczenie w korzystaniu z tego typu urządzeń.
 • Elastyczna forma – kurs na tzw. zwyżki może odbywać się stacjonarnie lub online, w postaci webinarów. Ośrodek oferuje dużą liczbę terminów szkoleń otwartych, do których może dołączyć każdy zainteresowany uczestnik.

Pytania i odpowiedzi

Jaka jest cena kursu i co obejmuje?

Koszt udziału w zajęciach jest ustalany indywidualnie. Ostateczna cena zależy od kilku czynników: formy kursu (otwarta – dla uczestników indywidualnych i zamknięta – dla pracowników danej firmy), zakresu kursu w zależności od doświadczenia uczestników, miejsca szkolenia, usług dodatkowych.
Szkolenie na podesty ruchome – cena zawiera:

 • Przeprowadzenie zajęć teoretycznych (stacjonarnie lub w formie webinarium) i praktycznych
 • Udostępnienie uczestnikom platformy edukacyjnej z materiałami szkoleniowymi, filmami i testami przygotowującymi do egzaminu
 • Wydanie uproszczonego suplementu dla osób, które ukończą szkolenie
 • Wydanie certyfikatu według normy ISO 18878 (karta plastikowa ze zdjęciem)
 • Sprzęt BHP, szelki, kamizelki niezbędne w trakcie zajęć praktycznych
 • Dostęp do omawianych na zajęciach urządzeń
 • Na życzenie klientów zamawiających szkolenie dla firmy: pomoc w zakwaterowaniu, organizacji posiłków
 • W czasie przerw między zajęciami: kawa, herbata, ciastka

Ile trwają zajęcia i jaką mają formę?

Kurs może być przeprowadzony w formie stacjonarnej lub online, jako webinary prowadzone przez specjalistów z Ośrodka. W przypadku osób nieposiadających doświadczenia konieczne jest uzupełnienie formy online o zajęcia praktyczne.
Zajęcia stacjonarne mogą być zorganizowane na terenie całej Polski – w sprawie szczegółów prosimy o kontakt z Ośrodkiem. Zajęcia online są przeprowadzane na platformie, do której uczestnicy otrzymują login i hasło. Platforma jest dostępna przez cały czas trwania kursu, a także po jego zakończeniu.
Liczba godzin zależy od indywidualnych ustaleń z klientem. Jest to zależne od tego, czy uczestnicy posiadają już doświadczenie w eksploatacji podestów ruchomych, czy nie mieli jeszcze styczności z tymi urządzeniami.
Podane czasy trwania są orientacyjne i wynoszą:

 • 8-10 godzin – dla osób, które mają już praktyczne doświadczenie w obsłudze tego typu urządzeń
 • 18-20 godzin – dla osób z podstawową wiedzą i umiejętnościami
 • 35 godzin – dla osób bez doświadczenia praktycznego i wiedzy teoretycznej

Orientacyjny czas trwania zajęć dla konserwatorów:

 • Osoby spełniające minimalne wymagania, posiadające doświadczenie w obszarze elektryki lub mechaniki (dotyczące jednego z typów urządzeń) – około 32 godzin
 • Osoby potrzebujące uzupełnienia wiedzy w zakresie konserwacji 2 rodzajów lub typów urządzeń – około 58 godzin
 • Osoby bez doświadczenia w konserwacji podestów – 96 godzin – dotyczy szkolenia dla 2-3 typów lub rodzajów urządzeń

Czy w zajęciach może wziąć udział każdy?

Kurs jest przeznaczony dla osób, które spełniają minimalne wymagania:

 • Mają ukończone 18 lat
 • Posiadają wykształcenie co najmniej podstawowe
 • Posiadają zaświadczenie od lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku (lub oświadczą na piśmie, że nie mają takich przeciwwskazań)

Zajęcia organizowane są w formie zamkniętej (dla pracowników firm) oraz otwartej, w której udział może wziąć każdy zainteresowany klient. W sprawie terminów i szczegółów zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Mam już pewne doświadczenie, jeśli chodzi o podesty ruchome. Czy kurs jest dla mnie?

Dla osób, które w swojej pracy wykorzystują już podesty ruchome, udział w kursie to okazja do potwierdzenia swoich kwalifikacji i zdobycia niezbędnych uprawnień. Jeśli klient wyraża taką potrzebę, Ośrodek może zorganizować kurs na tzw. zwyżki i inne rodzaje podestów dla osób, które chcą uzupełnić swoją wiedzę. Czas trwania takich zajęć jest krótszy niż standardowy, a zakres materiału jest dostosowywany do posiadanej już przez uczestników wiedzy.

Jestem osobą bez doświadczenia, ale chcę nauczyć się obsługi podestów. Czy mogę się zapisać?

Kwalifikacje do obsługi lub konserwacji podestów może zdobyć każdy, także osoby bez doświadczenia. W takim przypadku czas trwania kursu jest dłuższy niż dla osób, które miały już do czynienia z takimi urządzeniami. Jeśli klient decyduje się na udział w zajęciach online, powinien pamiętać, że musi je następnie uzupełnić o część praktyczną.

Egzamin TDT / UDT a szkolenia – jak wygląda przygotowanie do egzaminu?

Zakres omawianych zagadnień jest zgodny z treściami wymaganymi na egzaminach Urzędu Dozoru Technicznego i Transportowego Dozoru Technicznego. Ukończenie zajęć to pierwszy krok do pozytywnego przejścia testów i otrzymania uprawnień niezbędnych do pracy. Wszyscy kursanci otrzymują dostęp do platformy, na której mogą korzystać między innymi z testów bazujących na treściach wymaganych podczas egzaminu.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w organizacji kursów Ośrodek może zapewnić reprezentowanie klientów w kontaktach z UDT lub TDT. Terminy zajęć kursowych zawsze uwzględniają terminy egzaminów organizowanych przez UDT Warszawa lub inne oddziały. Przy odpowiednim wyprzedzeniu czasowym możliwe jest zdawanie testów nawet w ciągu kilku dni roboczych od zakończenia szkolenia. Pozwala to na podejście do egzaminu ze świeżo zdobytą wiedzą, a jednocześnie daje czas na powtórzenie materiału z wykorzystaniem informacji z platformy edukacyjnej.

Więcej informacji: