Do wykonywania pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy niezbędne jest posiadanie odpowiednich uprawnień, które zdobywa się na podstawie edukacji w tym kierunku – kurs, studia, w tym studia podyplomowe, studium, a następnie odbyć staż w ramach pracy na etacie, czyli konieczna jest umowa o pracę.

Wymagane jest co najmniej wykształcenie średnie oraz tytuł technika BHP, ale największe perspektywy mają osoby, które zakończyły edukację na studiach. Ścieżka kariery w zawodzie osoby zajmującej się pracą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy rozpoczyna się od inspektora, potem starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty oraz głównego specjalisty.
W szczególności:

  • inspektorem jest osoba, która ma zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy
  • starszym inspektorem jest osoba, która ma zawód technika oraz przynajmniej 3-letnią praktykę w pracy lub też wyższe wykształcenie kierunkowe bądź studia podyplomowe
  • specjalistą jest osoba, która ma wykształcenie wyższe kierunkowe albo studia podyplomowe, a także co najmniej 1 rok stażu w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • starszym specjalistą jest osoba, która ma co najmniej wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe oraz co najmniej 3 lata praktyki w zawodzie
  • głównym specjalistą jest osoba, która ma wykształcenie wyższe w danym kierunku lub specjalności, studia podyplomowe i co najmniej 5 lat stażu w zawodzie

Aktualnie zdobycie uprawnień nie jest skomplikowane. Działa wiele szkół prowadzących kompleksowe zajęcia dla tych osób, które chciałyby rozpocząć pracę w zawodzie.

Więcej informacji: