Cel kursu offshore i onshore

Celem kursów offshore i onshore jest przygotowanie pracowników do warunków panujących na platformie wiertniczej, oraz do efektywnej pracy w jej obrębie. Zapoznamy Cię z poszukiwaniem surowców, podróżą śmigłowcem, dbaniem o stanowisko pracy, przeglądem platform i konserwacją maszyn do pracy. Nasze szkolenia przeprowadzamy zgodnie z wymogami Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO).  

Program szkoleniowy

Długoletnia obecność firmy ERGON na rynku pozwoliła nam opracować efektywny program nauczania podzielony na teorię i praktykę. A przygotuje Cię do tego nasza odpowiednio przeszkolona kadra instruktorów, gotowa przekazać niezbędną wiedzę i pożyteczne umiejętności wykorzystywane w branży wydobywczej. 

Na część wykładową składają się: 

 • zapoznanie z zasadami bezpiecznej pracy,  
 • poznanie obowiązujących przepisów prawnych, 
 • poznanie zasad udzielenia pierwszej pomocy,  
 • analizowanie zagrożeń, 
 • objaśnienie obowiązków pracownika i pracodawcy,  
 • konserwacje powypadkowe, 
 • zapoznanie z procedurą załadunku na pokład śmigłowca.  

Praktyka to zbiór zadań do wykonania, pod okiem instruktorów. Wykonasz: 

 pracownik platformy wiertniczej podczas pracy
 • symulację wydobycia surowców, 
 • przegląd platformy wiertniczej, 
 • zabezpieczenie stanowiska pracy, 
 • próby obsługi maszyn i narzędzi używanych w branży, 
 • poprawne zlokalizowanie pożaru i użycie środków gaśniczych,  
 • próbę bezpiecznej podróży śmigłowcem i jego opuszczenie, 
 • ogłoszenie alarmu podczas zagrożenia,  
 • zadanie z zakresu pierwszej pomocy.  

Certyfikacja OPITO

Po odbyciu kursu zostanie Ci przyznana certyfikacja MEWP ISO 18878 upoważniająca do wykonywania prac na platformach wiertniczych na lądzie i na morzu. Zaświadczenie ważne jest na terenie całej Unii Europejskiej. Szczególnie obieranym kierunkiem do pracy jest Norwegia i Morze Norweskie. Certyfikat zatwierdza organizacja OPITO i jest ważny przez 4 lata od daty jego wystawienia. 

Banksman i Slinger 

praca na platformie wiertniczej

Dodatkowym kursem, z którym warto się zapoznać pracując w branży onshore i offshore, jest szkolenie Banksmana i Slingera. Pozwala ono na zdobycie uprawnień do obsługi i konserwacji żurawi i dźwigów na morzu. Uczestnikom kursu zostanie przekazana wiedza w zakresie: obsługi i konserwowania maszyn, przemieszczania i zawieszania ładunków, zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP. 

Dla kogo kursy?

W kursach onshore – offshore oraz Banksmana i Slingera mogą uczestniczyć osoby, które: 

 • ukończyły 18 lat, 
 • mają podstawowe wykształcenie, 
 • nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do wykonywania tego rodzaju prac. 

Pozostałe kursy w ERGON:

 • konserwator urządzeń UDT, 
 • konserwator podnośników koszowych, 
 • uprawnienia UDT/TDT/WDT, 
 • obsługa urządzeń ciśnieniowych, 
 • szkolenia z zakresu UDT, 
 • TDT uprawnienia, 
 • UNO – wykorzystanie, zagrożenia i uprawnienia TDT, 
 • operator podestów ruchomych masztowych, 
 • operator podestów ruchomych, 
 • operator podestów ruchomych wiszących
 • operator podnośników koszowych, 
 • operator ładowarek teleskopowych, 
 • operator wyciągów towarowych, 
 • operator suwnicy, 
 • obsługa i konserwacja urządzeń wyładowczych i załadowczych, 
 • operator żurawi HDS, 
 • operator podnośników nożycowych wolnobieżnych, 
 • operator podestów ruchomych, 
 • konserwacje Urządzeń Transportu Bliskiego, 
 • konserwator urządzeń dla osób niepełnosprawnych, 
 • operator maszyn budowlanych, 
 • operator wózków widłowych, 
 • operator podestów ruchomych, 
 • montażysta połączeń kołnierzowych. 

Pytania i odpowiedzi

Kto może wziąć udział w kursie na uprawnienia onshore i offshore?

Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat, posiadać podstawowe wykształcenie i ważne zaświadczenia lekarskie. 

Ile ważny jest certyfikat MEWP ISO 18878?

Certyfikacja ważna jest przez 4 lata od daty wystawienia. 

Więcej informacji: