Specjalistą bezpieczeństwa i higieny pracy nazywa się osobę, która posiada odpowiednie wykształcenie i praktykę do pracy w zawodzie. W szczególności:

 • specjalistą jest osoba, która ma wykształcenie wyższe kierunkowe albo studia podyplomowe i co najmniej 1 rok stażu
 • starszym specjalistą jest osoba, która ma wykształcenie wyższe w danym kierunku lub specjalności, studia podyplomowe i co najmniej 3 lata praktyki
 • głównym specjalistą jest osoba, która ma wykształcenie wyższe w danym kierunku lub specjalności, studia podyplomowe i co najmniej 5 lat praktyki

Według przepisów prawa specjalista BHP ma obowiązek realizować zalecenia wynikające z ustaw i rozporządzeń, w tym między innymi:

 • stała kontrola warunków pracy
 • przygotowywanie ocen ryzyka zawodowego i prowadzenie innego rodzaju dokumentacji
 • prowadzenie postępowań powypadkowych
 • kontrola poprawności przepisów w przedsiębiorstwie
 • prowadzenie szkoleń wstępnych, okresowych, instruktaży pracowników
 • tworzenie procedur i ich aktualizacja
 • współpraca z organami kontroli
 • promowanie bezpieczeństwa w firmie

Aktualnie przedsiębiorcy nie muszą zatrudniać własnych specjalistów, ale mogą powierzyć prace zewnętrznym firmom. Dotyczy to tych przedsiębiorstw, które zatrudniają poniżej 100 pracowników. Konieczne jest spełnienie także innych wymogów.

Nasi pracownicy kompleksowo zadbają o kondycję Państwa firmy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i dobiorą odpowiednie rozwiązania w ramach aktualnych przepisów prawa. W efekcie Państwa firma będzie mogła działać zgodnie z nimi oraz zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa pracownikom.

Więcej informacji: