W przypadku wystąpienia wypadku przy pracy konieczne jest przeprowadzenie postępowania powypadkowego. W naszym Ośrodku zapewniamy Państwu kompleksowe wsparcie w tej dziedzinie, a nasi specjaliści zadbają o to, aby prace były przeprowadzone zgodnie z aktualnymi przepisami BHP.

Zgodnie z przepisami, w tym art. 3. ust. 1. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym wypadkiem w miejscu pracy określamy taki wypadek, który jest związany z wykonywaniem przez pracownika poleceń pracodawcy – codziennych czynności czy też wtedy, gdy pracownik jest w dyspozycji przełożonych w drodze pomiędzy siedzibą firmy oraz miejscem pracy związanym z zajmowanym stanowiskiem.

Na postępowanie powypadkowe składają się następujące czynności:

  • dokonanie kwalifikacji wydarzenia zgodnie z przepisami – wskazanie, czy wypadek ma związek z pracą, jest traktowany na równi z wypadkiem w pracy, jest wypadkiem w drodze do pracy czy z pracy, wypadkiem obejmującym ubezpieczenie wypadkowe czy wypadkiem przy pracy rolniczej
  • ustalenie okoliczności przyczyn wypadku, które są niezbędne do świadczeń odszkodowawczych
  • ustalenie wniosków i środków prewencji, które mają na celu zapobieganie występowaniu analogicznych wypadków na stanowisku pracy w przyszłości

Zapewniamy Państwu pełną pomoc, która włącza wszystkie niezbędne czynności opisane powyżej. Przekazujemy dokumentację powypadkową pracodawcom i odpowiednim organom. Z nami procedura będzie zawsze zrealizowana terminowo i prawidłowo.

Zapraszamy do wybrania naszych usług!

Więcej informacji: