Typowy podest masztowy składa się z podwozia na kołach, kratownicowego masztu i koszaDo udziału w kursie zapraszamy wszystkie osoby (także początkujące), które chciałyby nauczyć się obsługi podestu ruchomego masztowego i podejść do egzaminu państwowego UDT. Program szkoleń został stworzony tak, by w praktyczny, przystępny sposób uczyć bezpiecznej eksploatacji urządzeń. Zakres poruszanych na kursie zagadnień jest zgodny z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego.

Biorąc udział w szkoleniu UDT i zdając egzamin z pozytywnym wynikiem, uczestnik otrzymuje uprawnienia UDT – zaświadczenie kwalifikacyjne potrzebne do pracy w zawodzie operatora.

Program kursu na podesty ruchome masztowe

Szkolenie jest prowadzone przez doświadczonych instruktorów, którzy stosują w czasie wykładów metody aktywizujące uczestników. Zajęcia odbywają się stacjonarnie, a dla chętnych osób – także online, w formie webinarów prowadzonych w czasie rzeczywistym. Uzupełnieniem wykładów jest część praktyczna, w trakcie której instruktorzy uczą obsługi podestów, a także bezpiecznego przygotowania się do wykonywania pracy, postępowania w razie awarii, stosowania przepisów dozoru technicznego.

Ramowy program szkolenia obejmuje między innymi:

  • Wiedzę na temat budowy i sposobu działania podestów ruchomych masztowych
  • Informacje o zasadach BHP, stosowaniu środków i sprzętu ochrony indywidualnej i zbiorowej
  • Informacje o przepisach na temat dozoru technicznego (ustawa i inne)

Egzamin UDT i uprawnienia na podesty masztowe

Platforma robocza w podeście ruchomym masztowym może mieć formę wysuwanego koszaZagadnienia poruszane w czasie kursu “Podesty ruchome masztowe” umożliwiają skuteczne przygotowanie do podejścia do egzaminu UDT. Szkolenia organizowane w naszym Ośrodku obejmują także egzamin przeprowadzany przez właściwą komisję UDT (Warszawa lub inna). Egzaminy odbywają się w wyznaczonych terminach, do których dostosowywane są terminy zajęć, tak aby kursanci mogli w krótkim czasie wziąć udział w procesie sprawdzania kwalifikacji. Egzaminatorzy przeprowadzają test wiedzy, a następnie rozmowę z kandydatem sprawdzającą jego umiejętności praktyczne.

Uprawnienia na podesty ruchome masztowe są wydawane na 10 lat. W tym czasie operator może wykonywać zawód na terenie Polski. Polskie zaświadczenie kwalifikacyjne obowiązuje także za granicą w wybranych krajach. Od czerwca 2020 zaświadczenie kwalifikacyjne na podesty masztowe obowiązuje także na podesty ruchome stacjonarne. Aby zdobyć uprawnienia na zwyżki czy inne urządzenia objęte dozorem technicznym, należy ukończyć osobne szkolenie i podejść do kolejnego egzaminu.

Organizacja zajęć: terminy, lokalizacja, zapisy

  • Kurs UDT z egzaminem jest organizowany regularnie, najczęściej 1-2 razy w miesiącu. Aktualne terminy są publikowane na naszej stronie platformaedukacji.pl
  • Zajęcia odbywają się w kilku lokalizacjach na terenie Polski, w Warszawie, na Śląsku, w Krakowie i innych dużych miastach
  • Czas trwania kursu może być różny w zależności od grupy. Jest to ustalane indywidualnie – osoby początkujące potrzebują najczęściej od 10 do 20 godzin zajęć, osoby z doświadczeniem – około 10 godzin
  • W szkoleniu i egzaminie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, z wykształceniem co najmniej podstawowym i dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim
  • Zapisy na zajęcia przyjmujemy przez stronę platformaedukacji.pl. Aby zarezerwować miejsce na kursie, należy dodać wybrany termin do koszyka i dokonać płatności. Jeśli mają Państwo pytania lub chcieliby zorganizować szkolenie dla swojej firmy w innym terminie, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Więcej informacji: