Cele szkolenia 

Celem szkolenia jest rzetelne przygotowanie kursantów do odbycia egzaminu państwowego UDT, w celu zdobycia uprawnień operatora/konserwatora na żurawie wieżowe i szybkomontujące. Szkolimy przyszłych operatorów/konserwatorów do sprawnej i efektywnej pracy na żurawiach szybkomontujących i wieżowych. Dołożymy wszelkich starań by przeprowadzić Cię przez proces egzaminowania, zwieńczony wynikiem pozytywnym i otrzymaniem uprawnień UDT. 

Szkolenie operatorów i konserwatorów żurawi wieżowych i szybkomontujących

Ponad dziesięcioletnia obecność na rynku w dziedzinie szkolenia operatorów, pozwoliła nam na opracowanie kompleksowego kursu operatorów/konserwatorów żurawi wieżowych i szybkomontujących. Dzielimy go analogicznie do egzaminu państwowego, na część teoretyczną i część praktyczną, by kursanci mogli oswoić się z tym trybem egzaminowania. W części teoretycznej i praktycznej poruszymy zagadnienia z tematów: 

 • stosowania się do przepisów BHP, 
 • budowy i konstrukcji żurawi wieżowych i szybkomontujących, 
 • zasad prawidłowej eksploatacji urządzenia, 
 • prowadzenia dokumentacji technicznej i księgi konserwatora, 
 • jak bezpiecznie eksploatować urządzenie, 
 • jak poruszać się maszyną po placu manewrowym. 

 
Egzamin UDT – operator/konserwator żurawia wieżowego i szybkomontującego 

operator żurawia wieżowego podczas pracy na budowie

Urząd Dozoru Technicznego organizuje egzamin państwowy, podczas którego można zdobyć uprawnienia operatora i konserwatora żurawia wieżowego i szybkomontującego. By tego dokonać należy podejść do procesu egzaminowania, który składa się z dwóch części. W części teoretycznej kursant musi napisać test pisemny, z zamkniętymi pytaniami jednokrotnego wyboru. Pytań jest 15, poprawna odpowiedź na 11 z nich kwalifikuje do zdania testu. Pytania sprawdzają wiedzę z zakresu budowy urządzenia, prowadzenia dozoru technicznego i dokumentacji oraz stosowania się do zasad BHP. W części praktycznej kursant musi wykonać zadania zlecone przez egzaminatorów, na placu manewrowym. Weryfikuje to umiejętności techniczne i manualne w prowadzeniu i eksploatowaniu urządzenia, w sposób efektowny i bezpieczny. 

Ważność uprawnień UDT 

Po odbyciu egzaminów, zakończonych pozytywnym wynikiem kursant może się ubiegać o wydanie certyfikatu UDT. Uprawnia on do pracy na stanowisku operatora i konserwatora żurawi wieżowych i szybkomontujących. Urząd Dozoru Technicznego wydaje te uprawnienia na okres 3-5 lat. Należy je regularnie odnawiać. Dokument ten jest honorowany na terenie całej Unii Europejskiej. 

Uwarunkowania dla przyszłego operatora/konserwatora żurawia wieżowego i szybkomontującego

Kursanci chcący przystąpić do szkolenia muszą spełnić kilka warunków, między innymi: 

 • być pełnoletnim, 
 • wykazać brak przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa w szkoleniu, 
 • posiadać wykształcenie minimum podstawowe, 
 • mieć ważny certyfikat zezwalający na prace na wysokości. 

Wynagrodzenie operatorów/konserwatorów żurawi wieżowych i szybkomontujących 

Wynagrodzenia dla doświadczonych operatorów/konserwatorów kształtują się w granicach 5-6 tysięcy złotych brutto miesięcznie, natomiast nowicjusze mogą liczyć na wynagrodzenie od 3-4 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Oczywiście wynagrodzenia tych pracowników za granicą są kilkukrotnie wyższe. 

Gdzie szkolimy?

szkoleniowiec prowadzący wykłady dla kursantów

Wszelkie kursy prowadzimy w ośrodku w Warszawie. Dodatkowo posiadamy ofertę prowadzenia kursów z dojazdem do klienta. Szkolimy również grupy. 

Inne kursy w ERGON:

 • operator podestów ruchomych masztowych, 
 • operator podestów ruchomych, 
 • operator podestów ruchomych wiszących, 
 • operator podnośników koszowych, 
 • operator ładowarek teleskopowych, 
 • operator wyciągów towarowych, 
 • operator suwnicy, 
 • operator żurawi, 
 • operator podnośników nożycowych wolnobieżnych, 
 • operator podestów ruchomych, 
 • uprawnienia UDT/TDT/WDT, 
 • obsługa urządzeń ciśnieniowych, 
 • szkolenia z zakresu UDT, 
 • konserwacje Urządzeń Transportu Bliskiego, 
 • konserwator urządzeń dla osób niepełnosprawnych, 
 • operator maszyn budowlanych, 
 • operator wózków widłowych, 
 • operator podestów ruchomych, 
 • montażysta połączeń kołnierzowych, 
 • wózki widłowe – zdobądź kwalifikacje na operatora, 
 • TDT uprawnienia, 
 • UNO – wykorzystanie, zagrożenia i uprawnienia TDT, 
 • konserwator urządzeń UDT, 
 • konserwator podnośników koszowych, 
 • obsługa i konserwacja urządzeń wyładowczych i załadowczych. 

Pytania i odpowiedzi

Kto wydaje uprawnienia konserwatora i operatora żurawi wieżowych i szybkomontujących?

Wydawaniem tych uprawnień zajmuje się Urząd Dozoru Technicznego. 

Czy uprawnienia konserwatora i operatora żurawi wieżowych i szybkomontujących należy odnawiać?

Tak, należy odnawiać je regularnie, na trzy miesiące przed wygaśnięciem daty wpisanej w dokumencie. 

Więcej informacji: