Czym jest żuraw pływający? 

Żuraw pływający (pot. dźwig pływający) – to specjalistyczna jednostka pływająca, która wyposażona jest w żuraw zamocowany na stalowym pontonie pływającym. Urządzenia te znajdują zastosowanie m.in. przy pracach na otwartym morzu, w stoczniach czy portach, a także miejscach, gdzie praca żurawi portowych bądź stoczniowych jest utrudniona lub całkowicie niemożliwa. Dźwigi pływające mogą posiadać swój własny napęd (co jest rozwiązaniem znacznie częstszym) lub go nie posiadać. W przypadku żurawi, które nie mają napędu, do ich przemieszczania potrzebne są pchacze lub holowniki. 

Podział żurawi pływających 

Dźwigi pływające możemy podzielić na dwa podstawowe rodzaje: 

 • dźwig z ramieniem obrotowym – w tym przypadku urządzenie dźwigowe zazwyczaj może obracać się o 360 stopni i osadzone jest na wale. Po obrocie ramienia dźwigi są w stanie położyć oraz przetransportować ładunek na pokład ładunkowy, w który zazwyczaj są one wyposażone. Dźwigi z ramieniem obrotowym są droższe i bardziej skomplikowane w kontekście ich budowy, natomiast jednocześnie są one wygodniejsze i bardziej uniwersalne w eksploatacji. Przykładem takiego rodzaju żurawi pływających jest drugi względem wielkości dźwig „Maja”.  
   
 • dźwig z ramieniem stałym (tzw. dźwig nożycowy “sheerleg” lub “A-frame”) – ten rodzaj dźwigu charakteryzuje się tym, że jego ramię odpowiedzialne za podnoszenie ładunku swoim kształtem zwykle przypomina wielką literę „A”. Jego dolne końce są zamontowane wprost do pontonu poprzez specjalne osie, które umożliwiają podnoszenie i opuszczanie haka oraz ruchy ramienia jedynie w przód i tył. Zatem, by podnieść ładunek, powyższy dźwig musi zacumować rufą lub dziobem przed podnoszonym ładunkiem, a transport ładunku na boki odbywa się w tym przypadku poprzez ruch całego pontonu. Żurawie tego typu są prostsze i tańsze w konstrukcji w porównaniu do dźwigów z ramieniem obrotowym, ponieważ przez wzgląd na brak problemów ze stabilnością poprzeczną podczas podnoszenia ładunków z burty, mogą one zazwyczaj podnosić stosunkowo większe ładunki. Przedstawicielem tego typu żurawia jest m.in. „Conrad CONSUL”. 

Największe żurawie pływające w Polsce 

Największe żurawie pływające w Polsce to Maja, Conrad CONSUL i REM-220

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie? 

dźwig nożycowy (sheerleg, A-frame)

Organizowany przez naszą placówkę kurs jest przeznaczony dla każdego, kto pragnie poszerzyć swoje dotychczasowe kwalifikacje w zakresie eksploatacji i konserwacji żurawi pływających bądź od podstaw zdobyć wiedzę na ich temat. Nasze szkolenie kierujemy przede wszystkim do osób, które zamierzają podejść do egzaminu odbywającego się przed komisją UDT w celu zdobycia kwalifikacji na konserwatora lub operatora wspomnianych maszyn. 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu dla konserwatorów i operatorów żurawi kolejowych: 

 • opłacenie kursu;  
 • ukończenie 18 lat – pełnoletność;  
 • posiadanie wykształcenia przynajmniej podstawowego; 
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych. 

Jak wygląda kurs? 

Nasze szkolenie jest podzielone na dwie części – teoretyczną, a także praktyczną. W trakcie zajęć merytorycznych uczestnicy zapoznają się w głównej mierze z wiedzą teoretyczną niezbędną do pracy operatora i konserwatora żurawi pływających. Natomiast zajęcia praktyczne umożliwią kursantom umiejętne przełożenie wiedzy zdobytej podczas wykładów na doskonalenie umiejętności w zakresie użytkowania maszyny. 

Program kursu żurawi kolejowych  

 
Zakres szkolenia obejmuje między innymi tematy takie jak: 

 • ogólne wiadomości o dźwignicach i ich elementach, budowa oraz rodzaje dźwignic i żurawi, parametry techniczne; 
 • akty prawne, dokumentacja i informacje na temat dozoru technicznego; 
 • eksploatacja i konserwacja oraz naprawa i przeglądy żurawi pływających; 
 • obowiązki konserwatora i operatora żurawi pływających przed, w trakcie i po pracy z urządzeniem na stanowisku; 
 • zawiesia oraz przeładunkowy sprzęt pomocniczy; 
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy korzystaniu z żurawi pływających oraz zagadnienia przeciwpożarowe i te z zakresu ochrony środowiska; 
 • zasady eksploatacji i plan konserwacji urządzenia; 
 • zasady czyszczenia urządzeń; 
 • wymagane normy i warunki pracy z żurawiami; 
 • ćwiczenia praktyczne. 

Okres ważności uprawnień 

żurawie stoczniowe

Uprawnienia, które wydawane są przez UDT, TDT lub WDT na operatora lub konserwatora żurawi pływających są wydawane na okres 5 lat. Jednak w wypadku, gdy co najmniej 3 miesiące przed końcem ważności uzyskanych kwalifikacji, posiadający je użytkownik złoży odpowiedni wniosek potwierdzający wykonywanie pracy jako operator lub konserwator dźwigu, istnieje możliwość ich wydłużenia 

Nasze inne kursy 

Oprócz kursu na żurawie pływające, współpracując z nami możesz zdobyć uprawnienia UDT na m.in. na maszyny takie jak: 

 • żurawie przenośne i przewoźne HDS;  
 • żurawie wieżowe; 
 • żurawie stacjonarne; 
 • żurawie szybkomontujące; 
 • żurawie samojezdne; 
 • żurawie szynowe; 
 • żurawie pokładowe; 
 • żurawie kolejowe i na podjazdach kolejowych. 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu! 

Pytania i odpowiedzi

Na jakie rodzaje żurawi pływających organizowany jest kurs?

Na naszych zajęciach skupimy się na tematyce dźwigów pływających ze stałym ramieniem oraz dźwigów pływających z ramieniem obrotowym.

Jaki jest okres ważności uprawnień na żurawie pływające?

Uprawnienia na żurawie pływające wydawane są na okres 5 lat, istnieje jednak możliwość ich wydłużenia poprzez specjalny wniosek do UDT zgłoszony na 3 miesiące przed upływem terminu ważności posiadanego dokumentu. 

Więcej informacji: