Egzamin na uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego, z przeznaczeniem na żurawie przewoźne i przenośne charakteryzuje się dwoma etapami. Rozpoczynasz od egzaminu pisemnego, składającego się z 15 pytań zamkniętych. Po jego ukończeniu przenosisz się na plac manewrowy, by wykazać swoje umiejętności w eksploatacji i konserwacji wybranej maszyny. Egzamin nadzorowany jest przez komisję wyznaczoną przez UDT. Uzyskanie pozytywnego wyniku kwalifikuje Cię do otrzymania uprawnień operatora i konserwatora żurawi przewoźnych i przenośnych. 

Ważność certyfikatu UDT 

Kursanci po zdaniu egzaminu uzyskują certyfikat UDT uznawany na terenie całej Unii Europejskiej. Certyfikaty te są ważne od 3–5 lat dla każdego rodzaju żurawi. Należy je regularnie odnawiać, najpóźniej na 3 miesiące przed datą ich wygaśnięcia. 

Uwarunkowania dla kursanta 

Każdy kursant musi spełnić kilka warunków regulowanych przez Urząd Dozoru Technicznego, by móc przystąpić do szkolenia i egzaminu UDT. Są to: 

 • ukończenie 18 lat, 
 • brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu, 
 • posiadanie wykształcenia podstawowego, 
 • często wymaga się by posiadać certyfikaty do pracy na wysokościach, 
 • jeśli jest to maszyna, która ma układ sterowniczy i koła, należy posiadać prawo jazdy kategorii B. 

Klasyfikacja żurawi 

kursant zdający egzamin UDT

Jeśli chciałbyś poszerzyć swoje kompetencje i wiedzę z zakresu innych maszyn roboczych o klasyfikacji żurawi, mamy do dyspozycji szereg kursów na operatora i konserwatora tych maszyn. Dzielą się ze względu na mechanizm obrotowy, rodzaje podstaw, typy montażu i wysięgnika, ograniczenia w udźwigu oraz rodzaj napędu. Są to: 

 • żurawie stacjonarne, 
 • żurawie przewoźnie i przenośne, 
 • żurawie samojezdne, 
 • żurawie szynowe, 
 • żurawie wieżowe i szybkomontujące, 
 • żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych, 
 • żurawie pokładowe, 
 • żurawie pływające. 

Wynagrodzenie operatorów/konserwatorów żurawi 

Wynagrodzenia operatorów i konserwatorów żurawi na rok 2022 wynoszą 3-4 tysiące brutto miesięcznie. Uzależnione jest to od rodzaju maszyny i doświadczenia pracownika. Zazwyczaj doświadczone osoby mogą liczyć na zarobki z rzędu 5-6 tysięcy brutto miesięcznie (rok 2022). Za granicą mediana zarobków jest kilkukrotnie większa. 

Gdzie szkolimy?

Szkolenia przeprowadzamy w Warszawie, ale uruchomiliśmy również ofertę kursów z dojazdem do klienta. Organizujemy szkolenia dla grup i jednoosobowe. 

Pozostałe kursy w ERGON: 

 • TDT uprawnienia, 
 • UNO – wykorzystanie, zagrożenia i uprawnienia TDT, 
 • konserwator urządzeń UDT, 
 • konserwator podnośników koszowych, 
 • operator podestów ruchomych masztowych, 
 • operator podestów ruchomych, 
 • operator podestów ruchomych wiszących
 • operator podnośników koszowych, 
 • operator ładowarek teleskopowych, 
 • operator wyciągów towarowych, 
 • operator suwnicy, 
 • obsługa i konserwacja urządzeń wyładowczych i załadowczych, 
 • operator żurawi, 
 • operator podnośników nożycowych wolnobieżnych, 
 • operator podestów ruchomych.

Pytania i odpowiedzi

Jakie są zarobki operatora i konserwatora żurawi przewoźnych i przenośnych?

Zarobki na rok 2022 kształtują się w granicach  3-5 złotych brutto dla nowozatrudnionych, oraz 5-6 tysięcy złotych brutto dla doświadczonych pracowników. 

Gdzie prowadzone są szkolenia?

Szkolenia prowadzimy w Warszawie, a także na życzenie klienta w umówionym miejscu. 

Więcej informacji: