W Ośrodku Doskonalenia Kadr ERGON zajmujemy się zarządzaniem BHP – wdrażaniem zaawansowanych systemów zarządzania zgodnie z normami PN-N-18001 i OHSAS 18001. Także oferujemy profesjonalne wsparcie w opracowywaniu instrukcji i procedur w ramach BHP i PPOŻ.

Zarządzanie w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy obejmuje głównie dwa systemy PN-N-18001 oraz OHSAS 18001, z czego druga z norm jest bardziej znana w zagranicznych firmach i jest bardziej rozpoznawalna poza granicami Polski. W ODK ERGON specjalizujemy się we wdrażaniu obu tych systemów zarządzania, dlatego jesteśmy w stanie dopasować je indywidualnie do Państwa potrzeb.

Systemy zarządzania, zarówno PN-N-18001, jak i OHSAS 18001, włączają następujące elementy:

  • opracowanie polityki bezpieczeństwa pracy
  • planowanie – cele ogólne i szczegółowe
  • wdrażanie i funkcjonowanie systemów
  • monitorowanie, korygowanie i ewentualne wprowadzanie działań zapobiegawczych
  • przegląd kierownictwa

Zajmujemy się także kompleksowym opracowywaniem instrukcji i procedur BHP i PPOŻ. W każdym przedsiębiorstwie dążenie do maksymalnego bezpieczeństwa powinno być nadrzędne i zgodne z normami prawnymi wskazanymi w przepisach. Oferujemy pełne wsparcie w przygotowywaniu instrukcji i procedur dla zakładów pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny.

Ofertę kierujemy do klientów z Warszawy, województwa mazowieckiego oraz z całej Polski. Nasi pracownicy dojadą do Państwa i zapewnią obsługę na miejscu wraz z doradztwem i konsultacjami.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszych usług!

Więcej informacji: