Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON zaprasza na szkolenia PPOŻ. Mamy wieloletnie doświadczenie w branży i dysponujemy kadrą kompetentnych instruktorów oraz własnymi salami wykładowymi. Także jesteśmy w stanie zrealizować szkolenie przeciwpożarowe pracowników w dowolnie wskazanym przez Państwa miejscu w województwie mazowieckim i na terenie całej Polski.

Według przepisów prawa zadaniem pracodawcy jest zapewnienie ochrony przeciwpożarowej w miejscu pracy.

Obowiązki pracodawcy

 • Posiadacz, zarządca lub użytkownik budynku jest zobowiązany do:
 • wskazania i wysłania na kurs przeciwpożarowy pracownika, który będzie odpowiadał za procedury ewakuacyjne w sytuacji wystąpienia pożaru
 • określenia procedur na wypadek pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń
 • przedstawienia pracownikom przepisów przeciwpożarowych
 • zapewnienia każdej osobie znajdującej się w budynku lub na jego terenie bezpiecznej ewakuacji
 • wyposażenia budynku lub terenu w odpowiednie urządzenia przeciwpożarowe, w tym w gaśnice
 • prowadzenia regularnych konserwacji urządzeń przeciwpożarowych, w tym gaśnic, aby stale działały one prawidłowo

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w obiekcie

 • Każdy posiadacz, zarządca czy też użytkownik budynku, za wyjątkiem budynków jednorodzinnych, jest zobowiązany:
 • wyposażyć budynek w urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice, a także utrzymać je stale w stanie sprawności funkcjonalnej i technicznej
 • wyposażyć budynek według przepisów techniczno-budowlanych w odpowiednie przeciwpożarowe wyłączniki prądu
 • w widocznych miejscach zamontować instrukcje postępowania w wypadku wystąpienia pożaru oraz wykaz aktualnych telefonów alarmowych
 • przygotować oznaczenia dróg ewakuacyjnych, miejsc, w których znajdują się gaśnice, wyłączniki prądu, kurki gazowe – należy wykorzystać znaki zgodne z Polskimi Normami

Aby spełnić przedstawione wymogi prawne, polecamy Państwu szkolenia p.poż. w naszym Ośrodku ERGON, podczas których pracownicy mogą dowiedzieć się wszystkiego w przedstawionym temacie, a także służymy kompleksowymi usługami doradczymi. Wybierając nasze kursy PPOŻ, mają Państwo pewność, że wszystkie procedury będą dochowane.

Każdy kurs PPOŻ bazuje nie tylko na przepisach prawa, ale dodatkowo na naszym wieloletnim doświadczeniu branżowym. Dlatego posługujemy się autorskimi programami oraz nowoczesnymi pomocami, dzięki którym każdy uczestnik zajęć otrzymuje szeroką wiedzę teoretyczną i umiejętności.

Szkolenie przeciwpożarowe obejmuje między innymi:

 • zasady bezpiecznego postępowania podczas gaszenia pożarów
 • teorię użycia podręcznego sprzętu gaśniczego wraz z jego budową
 • pokaz wzorcowego gaszenia ognia przez instruktora
 • ćwiczenia praktyczne

Szkolenie PPOŻ dla pracowników przeznaczone jest dla grup składających się maksymalnie z 15 osób.

Nasza specjalność od ponad 15 lat to szkolenia BHP i PPOŻ. Zajmujemy się ich prowadzeniem kompleksowo i kompetentnie, zawsze przy tym jesteśmy zorientowani na potrzeby naszych klientów, dlatego każde szkolenie BHP i PPOŻ jesteśmy w stanie dostosować indywidualnie do Państwa potrzeb.

Szkolenia przeciwpożarowe prowadzimy w naszej siedzibie w Warszawie, gdzie do dyspozycji jest nowoczesna sala wykładowa. Także szkolenia p.poż. wykonujemy u klientów w wyznaczonych miejscach, głównie w siedzibach. Jesteśmy w stanie dojechać praktycznie wszędzie na terenie całego kraju – prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów realizacji usługi.

Każde szkolenie PPOŻ jesteśmy w stanie dopasować indywidualnie do potrzeb zleceniodawcy pod kątem jego tematyki, aby włączało również specyfikę zakładu pracy i stanowiska pracy. Nasi instruktorzy przeprowadzą zajęcia tak, aby spełniały one wszystkie Państwa wymagania.

Jednocześnie również nasz Ośrodek wyróżnia atrakcyjna cena prowadzonych zajęć. Nie stosujemy z góry narzuconych cen, a końcowe opłaty są zależne od liczby uczestników, dlatego jeżeli chcą Państwo poznać orientacyjne ceny, zachęcamy do wysłania wiadomości e-mail lub telefonu z zapytaniem ofertowym.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON – szkolenia PPOŻ Warszawa – zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Więcej informacji: