Wykorzystując podnośniki koszowe (boom lifts) i nożycowe (scissor lifts) można łatwo wykonywać szereg prac na wysokościTo szkolenie, którego program został stworzony zgodnie z normami ISO MEWP 18878:2013 tu gdzie piszemy o tej normie z pliku normy oraz standardami grupy OMHEC. Oznacza to, że jest odpowiednie dla osób, które chcą pracować za granicą na lądzie lub na morzu. Kurs jest zakończony egzaminem przeprowadzanym przez akredytowanych instruktorów, a zaliczenie egzaminu pozwala na uzyskanie certyfikatu potrzebnego do pracy w Norwegii, Szwecji, Danii lub Wielkiej Brytanii. Naszą ofertę kierujemy zarówno do osób początkujących w zawodzie operatora podnośników koszowych i nożycowych, jak i doświadczonych, posiadających uprawnienia UDT.

Miejsce, w którym odbywają się zajęcia teoretyczne i praktyczne, to siedziba Ośrodka w Warszawie. Osoby, które nie mają możliwości udziału w zajęciach teoretycznych stacjonarnie, mogą zrealizować je zdalnie, w formie e-learningu.

Możliwości pracy z certyfikatem po szkoleniu

Otrzymanie certyfikatu w formie elektronicznej daje uprawnienia do pracy w krajach zrzeszonych w grupie OMHEC, czyli Norwegii, Szwecji, Danii i Wielkiej Brytanii. OMHEC to organizacja stojąca na straży standardów i bezpieczeństwa w pracy na wysokości na morzu, stąd uprawnienia te obowiązują nie tylko na lądzie, ale także na przykład na platformach wiertniczych.

Posiadanie certyfikatu jest wymagane w przypadku prac na wysokości powyżej 2 metrów: montażowych, konserwacyjnych czy budowlanych. Daje to duże możliwości, jeśli chodzi o zatrudnienie. Oprócz wspomnianych prac na platformach wiertniczych, można obsługiwać podnośniki koszowe i nożycowe (anglojęzyczna, powszechnie używana nazwa: boom lifts, scissor lifts) na budowach, w firmach zajmujących się montażem instalacji, naprawami oświetlenia, budową hal fabrycznych i magazynowych, a nawet w firmach reklamowych czy świadczących usługi pielęgnacji zieleni.

Uczestnicy otrzymują certyfikaty w formie karty plastikowej ze zdjęciem i/lub certyfikatu w formie papierowej.

  • Certyfikat jest ważny przez 1 – 3 lat od jego wystawienia. Czas ważności karty/certyfikatu wynika m.in. z formy szkolenia, wyników testów w tym sprawdzenia wiedzy i umiejętności.

Podnośnik nożycowy (scissor lift) i podnośnik koszowy (boom lift) za granicą może obsługiwać tylko osoba z uprawnieniamiNajważniejsze informacje o kursie

  • Program zajęć: zagadnienia poruszane przez instruktorów obejmują między innymi rodzaje podnośników i sposób ich wykorzystania, budowę platform, wysięgników, podwozi, zasady bezpieczeństwa, zasady postępowania przy wypadkach i awariach, metody stabilizacji zwyżek.
  • Uczestnicy: w kursie mogą uczestniczyć osoby bez doświadczenia na stanowisku operatora podnośników oraz osoby z doświadczeniem i polskimi uprawnieniami UDT. W zależności od poziomu zaawansowania, kierujemy uczestników do odpowiednich grup na etapie rejestracji. Osoby nieposiadające uprawnień UDT mogą wziąć udział w innych naszych kursach (
  • Czas trwania: czas trwania części teoretycznej wynosi około 8 do 16 godzin. W przypadku części praktycznej długość może być różna – jest to zależne od doświadczenia uczestnika w eksploatacji podestów ruchomych. Całkowity czas szkolenia może się różnić również w zależności od typu podestu na który jest zorganizowane szkolenie.
  • Egzamin: osoby, które chcą otrzymać certyfikat, podchodzą na koniec zajęć do egzaminu organizowanego przez nasz Ośrodek. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. W cenie kursu zawarte jest jedno podejście.
  • Sposób rejestracji: rejestracji można dokonać telefonicznie lub mailowo, a także za pośrednictwem strony platformaedukacji.pl, na której znajdują się aktualne terminy.

 

Więcej informacji: